Gündem

Toksik Pozitiflikten Zorlu Duygular ile Baş Etme

Toksik Pozitiflikten Zorlu Duygular ile Baş Etme

“Baş edebiliyor muyum? Yoksa mutlu olmak zorunda mıyım?”

Toksik Pozitiflikten Zorlu Duygular ile Baş Etme Becerilerine

Duygular çoğunlukla olumlu ve olumsuz olarak sınıflandırılmaktadır. Olumlu duygular daha akıcı ve keyif veren duyguları tarif ederler, olumsuz duygular ise daha zorlu ve rahatsızlık veren duyguları içerirler. Devamını Oku

Hiperaktivite Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yolları

Hiperaktivite Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yolları

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), dikkat dağınıklığı, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik (düşünmeden hareket etme) şeklindeki belirtileriyle bireyin akademik, sosyal ve mesleki yaşamında olumsuz etkileri bulunan nörogelişimsel bir bozukluktur.

Okul öncesi dönemde hareketlilik ile hiperaktiviteyi ayırt etmek zor iken, özellikle ilkokul döneminde yaşanan zorluklarla Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu belirgin şekilde kendini göstermeye başlar. Devamını Oku

Anksiyete Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yolları

Anksiyete Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yolları

Kaygı Nedir? Kaygılanmak Normal midir?

Anksiyete (Kaygı); mutluluk, öfke, üzüntü, şaşkınlık, tiksinti, korku gibi yaşadığımız pek çok duygudan biridir. Kaygılanmak oldukça normal ve sağlıklı bir tepkidir. Ancak çok fazla deneyimlendiğinde ve kişide rahatsızlık verici düzeye ulaştığında ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemeye başlar. Aşırı düzeyde korku, endişe, gerginlik ve huzursuzluk şeklinde kendini gösterir.

Devamını Oku

Depresyon Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yolları

Depresyon Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yolları

Depresyon nedir?

Depresyon, bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyen, günümüzde sıkça karşılaşılan ciddi bir medikal rahatsızlıktır. Sık gözlenmesi nedeniyle insanlar arasında adlandırılma sıklığı da fazladır. İnsanlar, mutsuz hissettiklerinde kendilerini depresyonda zannedebilir ancak her mutsuzluk, depresyon yaşandığı anlamına gelmez.

Devamını Oku

Panik Atak Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yolları

Panik Atak Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yolları

Panik atak; yoğun korku ya da huzursuzluk hissinin eşlik ettiği çeşitli bedensel belirtilerle birlikte aniden ortaya çıkan ve kaygı bozukluğu içerisinde sınıflandırılan bir durumdur. Bedensel belirtilerin şiddeti birkaç dakika içinde en üst seviyeye ulaşmakta ve  10-20 dakika boyunca devam edebilmektedir. Devamını Oku

Ergenlik Nedir? Nasıl İlişki Kurulmalıdır?

Ergenlik Nedir? Nasıl İlişki Kurulmalıdır?

Ergenlik dönemi (puberte), pek çok fiziksel, duygusal ve bilişsel değişimi beraberinde getiren çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Pek çok genç ve ailede kaygı uyandıran bu geçiş döneminin en önemli özelliği gözle görülür farklılıkların ortaya çıkması; ailesel ve akran ilişkilerinin yön değiştirmesidir. Devamını Oku

Stres Nedir? Nasıl Başa Çıkılır? Tedavi Yöntemi Nelerdir?

Stres Nedir? Nasıl Başa Çıkılır? Tedavi Yöntemi Nelerdir?

Stres, uyum sağlanması ya da tepki verilmesi gerekli herhangi bir tehlike anında vücudun gösterdiği doğal bir reaksiyondur. Tehlikeyle ilgili gözlenen durum gerçek bir olay olabileceği gibi zihnin “tehlikeli olarak algıladığı” bir durum da olabilir. Kişiyi korumak adına ortaya çıkan stres tepkisi, çok fazla gözlendiğinde yaşam kalitesini ve bireyin işlevselliğini bozabilir. Devamını Oku

Karantina Günlerinde Psikolojik Sağlamlık

Karantina Günlerinde Psikolojik Sağlamlık

Covid-19 ile mücadele içerisinde olduğumuz bugünlerde bütün toplumların deneyimlediği bir durum var; “karantina altında olmak” ve karantinada olmanın sonucu olarak “fiziksel izolasyon”. Yapılan araştırmalara göre karantinanın psikolojimiz üzerinde negatif etkileri var. Yoğun kaygı, kızgınlık, öfke gibi duygular veya beklenmedik, gerçek dışı düşünceler bunlara örnek olabilir. Devamını Oku

Stresin-Hayatimiza-Etkisi

Stresin Yaşamımıza Etkisi

Stresi Anlama

Stres, farklı durumlarda ve beklenmedik şekilde hayatımızı etkileyebilecek potansiyele sahip, duygularımızı, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı deneyimlememiz ve yansıtmamızda önemli etkileri olan negatif durumlardır. Devamını Oku

Panik Alışveriş Nedir?

Panik Alışveriş Nedir?

Panik satın alma davranışı olarak tanımlanan panik alışveriş doğal afet, ekonomik kriz, salgın ve savaş gibi sebeplerle ortaya çıkan belirsizlik dönemlerinde kendini gösteren satın alma davranışıdır. Kişilerin kötü bir şey olacağı hissiyle, korku, endişe ve panik içerisinde satın alma davranışına yönelmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Devamını Oku

Histrionik Kişilik Bozukluğu Nedir?

Histrionik Kişilik Bozukluğu Nedir?

Psikoloji biliminin en eski araştırma konularından biri olan histrionik kişilik bozukluğunun bir diğer adı da histeridir. Histrionik kişilik bozukluğu nevrotik hastalıklar grubu içerisinde yer almakta, psikiyatri ve klinik psikoloji alanları tarafından araştırılmaktadır. Devamını Oku

İlişkilerde Sorun Giderme Yöntemleri

İlişkilerde Sorun Giderme Yöntemleri

Kişiler günlük yaşantılarında çeşitli problemlerle, çözülmesi gereken sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu problemlerden bir tanesi de ilişkilerde yaşanan sorunlardır. Kişiler ailelerindeki bireylerle, romantik ilişki yaşamakta olduğu kişilerle, çalışma hayatındaki veya okul yaşantısındaki kişilerle, komşularıyla, arkadaşlarıyla sürekli olarak ilişki içerisinde bulunmaktadır. Devamını Oku

Alışveriş Bağımlılığı "Onyomani" Nedir?

Alışveriş Bağımlılığı “Onyomani” Nedir?

Onyomani kavramı, alışveriş bağımlılığını ifade etmekte kullanılmaktadır. Alışveriş bağımlılığı anlık istek veya hazların karşılanması için, herhangi bir ihtiyaç olmaksızın gerçekleştirilen ve tekrarlayan satın alma davranışlarıdır. Alışveriş bağımlılığı, 1980’li yıllardan itibaren birçok araştırmanın konusu olmaya başlamıştır, ilk olarak ise 1915 yılında Emil Kraepelin tarafından onyomani (oniomania) kavramı ile tanımlanmıştır. Yunancada “onios” satılan, “mania” ise çılgınlık anlamına gelmektedir. Devamını Oku

Agorafobi Nedir?

Agorafobi Nedir?

Agorafobi Yunanca toplantı alanı, halkın toplanma yeri anlamına karşılık gelen “agora” kelimesinden türetilmiştir. Alan korkusu olarak tanımlanan agorafobi kişilerin beklenmedik bir biçimde ortaya çıkabilecek panik benzeri belirtilerin ya da var olan panik bozukluğu belirtilerinin yaşanması durumunda yardım almanın zor olacağını düşünerek, belirli yerlerde ya da durumlarda bulunmaktan dolayı kaygı duymasıdır. Devamını Oku

Çocuğunuzu Sevgi ile Tehdit Etmeyin

Çocuğunuzu Sevgi ile Tehdit Etmeyin

Bebekler doğdukları andan itibaren sevgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Uyku ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması kadar sevgi ihtiyacının karşılanması da bebeklerin dünyayı güvenilir bir yer olarak algılayabilmesi için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bebekler büyüyüp çocukluk dönemine geçiş yaptıklarında da sevilme ihtiyaçları devam etmektedir. Çocuklar hayatı anlamaya çalışırken, yeni şeyler öğrenirken, sosyal ilişkiler kurarken, ağlarken, öfkelenirken yani yaşamlarının her anında anne ve babalarının sevgisine ihtiyaç duymaktadırlar. Devamını Oku

Batıl İnançların Psikolojimize Etkileri

Batıl İnançların Psikolojimize Etkileri

Batıl İnançlar Nedir?

Batıl inançlar anlamsız gibi görünen, belirli bir din ile bağdaşmayan ancak kişilere psikolojik olarak yarar sağlayan, psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçları tatmin eden ve neredeyse her kültürde farklı şekillerde bulunan, nesilden nesile aktarılan irrasyonel uygulamalardır. Devamını Oku

Özel Eğitim Merkezlerinde Psikolojik Destek Çok Önemli

Özel Eğitim Merkezlerinde Psikolojik Destek Çok Önemli

Madalyon Psikiyatri Kliniği tüm ilginin yeni eğitim öğretim döneminde olduğu bu günlerde dikkatleri eğitimin başka bir ayağına çekerek, özel durumu olan çocukların ailelerini Özel Eğitim Merkezleriyle ilgili bilgilendirdi. Merkezin uzmanlarından Psikolog Pınar Daldikler bu konuda yönelttiğimiz soruları yanıtlarken, özel eğitimde psikolojik desteğin öneminin altını çizdi. Devamını Oku

Antidepresan Kullanımı Neden Arttı

Antidepresan Kullanımı Neden Arttı

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun antidepresan ilaç kullanımının yüzde 56 oranında arttığını belirtmesi üzerine tüm gözler psikiyatriye çevrildi.

Madalyon Psikiyatri Merkezi Kurucusu Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu bu konuda yaptığı açıklamayla Sağlık Bakanı’nın ‘antidepresanların başka rahatsızlıkların da tedavisinde kullanılması’ sözlerini doğrularken bu artışı 3 nedenle açıkladı. Devamını Oku

Orta Yaş Krizi

Orta Yaş Krizi

Dünya Sağlık Örgütü 45-59 yaş aralığını orta yaş olarak tanımlamaktadır. Ancak orta yaş kültürlere ve sosyo-ekonomik duruma göre değişiklik göstermektedir. Modern dünyada yaşam sürelerinin artmasına bağlı olarak yaşam evreleri ve bu evrelere ait yaşam ödevlerini yerine getirme yaşları da değişmektedir. Devamını Oku

Panik Atağın Belirtileri

Panik Atağın Belirtileri

Sizin panik atağınız neye benziyor? “Benim yaşadığım deneyim oldukça sertti. Ayağa kalkamam, asla konuşamam gibi hissediyordum. Vücudumun her yerinde tarif edilemez bir acı vardı. Sanki bir şey beni sıkıyordu. Nefes almakta zorlanıyordum ve havayı içime çekmeye çalışıyordum. Ama böyle yapınca, kusmak kaçınılmaz oluyordu.” Devamını Oku

Keşfedilmemiş Ortak Benlik

Keşfedilmemiş Ortak Benlik

Jung’ un, kolektif bilinçdışı kavramını da içeren, kurucusu olduğu analitik psikoloji kuramına göre bilinçli ve bilinçsiz psişik süreçlerin bütününe ‘psişe’ adı verilir. Bu kurama göre, kendimiz ve çevremiz hakkında bildiğimiz her şeyi psişe aracılığıyla algılarız. Jung’a göre, bireysel bilinçli olma hali ölümle sonlansa da psişik süreçler, ölümle kesintiye uğramak zorunda değildir, psişenin zaman ve mekan tarafından kısıtlanabilmesi mümkün değildir, çünkü bilinç dışındaki her şey, zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde kendini göstermektedir (Jaocbi 2002). Devamını Oku

Gaslighting, İlişkilerde Manipülasyon Nedir (1)

Gaslighting, İlişkilerde Manipülasyon Nedir?

İş hayatında, aile bireyleri arasında, toplumsal ilişkilerde ve romantik ilişkilerde kişiler, hayatlarının bir döneminde manipülasyona maruz kalabilmektedirler. Manipülasyon, bir kişinin kendi düşünce, davranış ve istekleri doğrultusunda karşısındaki kişinin düşüncelerini, davranışlarını veya isteklerini değiştirmeye çalışması şeklinde tanımlanmaktadır. Devamını Oku

Karşıyım Karşı Herşeye Karşı

Karşıyım Karşı Herşeye Karşı

Efe dokuz yaşında öfkeli, söylenenleri yapmayan, karşı gelen bir erkek çocuktu. Anne ve babası bir danışmandan yardım almaya karar verdiklerinde Efe’nin her şeye itiraz ettiği gibi buna da şiddetle karşı çıkacağını biliyorlardı. Bu nedenle muayeneye gelirken onunla açıkça konuşmak yerine annenin bir arkadaşını ziyaret etmeye gidiyoruz demişlerdi. Devamını Oku

Roller ve Rol Çatışmaları

Roller ve Rol Çatışmaları

“Dünya bir sahnedir ve bütün kadınlarla erkekler sadece birer oyuncu.” William Shakespeare”. Rol,  belirli bir zamanda kişi ya da durumlara yönelik tepkilerimizi ifade eder.  Doğumla birlikte yaşam sahnesinde yerimizi alırız.  Yaşamımız boyunca birçok rol alır ve rolleri taşırız.  İlk düzeyde psikosomatik rollerimiz vardır. Uyumak, yemek yemek gibi. Devamını Oku

Obezite

Obezite

Kilo sorunu kişilerin yaşamını etkileyen son yıllarda ülkemizde dahil olmak üzere yaygınlığı artmış sağlık sorunudur. Dünya sağlık örgütüne göre de (WHO) de obezite riskli hastalıklar kategorisindedir. Devamını Oku

Korkular

Korkular

Can on yaşında saygılı, efendi, sorumluluklarını bilen, yerine getiren, kurallara uyan, titiz hatta mükemmeliyetçi bir çocuktu. Anne ve babası onun çeşitli korkularından dolayı yardım almaya karar vermişlerdi. Can ölümden,  en çok da anne babasının ölümünden korkuyordu. Annesine sıkça “Ben sizden önce öleyim, yoksa sizin ölümünüzün acısına dayanamam” diyordu. Devamını Oku

Sorumluluk ve Yardımseverliğin Gelişimini Sağlamak

Sorumluluk ve Yardımseverliğin Gelişimini Sağlamak

Günümüzde anne babaların en sık yakındığı konulardan birisi çocuklarının “sorumsuz” olmalarıdır. “Yatağını toplamaz, giysilerini kaldırmaz, ödevini hatırlatmadan yapmaz.” şeklinde başlayan yakınmalar listesi giderek uzamaktadır. “Onun için her türlü fedakarlığı yapıyoruz ama ondan beklediğimiz şeylerin hiç birini yerine getirmiyor.” Devamını Oku

Güncel Psikoloji Yayınlarımız

Yardıma ihtiyacınız var mı? Size ulaşalım.