Depresyon

Yetişkinlerde Depresyon

İnsanlar zaman zaman kendilerini üzüntülü ve mutsuz hissederler. İşinden ayrılmak, sevdiğini kaybetmek veya başarılı olamamak üzüntüye yol açan yaşam olaylarındandır. Kısaca üzüntü normal yaşamın bir parçasıdır. Ancak bu üzüntülü durumun...
Bilişsel (Kognitif) Davranışçı Terapi

Bilişsel (Kognitif) Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi; duygusal ya da davranışsal olarak zorluk yaşanan durumlarda düşünce, duygu ve davranış arasında kurulan ilişkinin bazı yanlış inanışlara yol açtığını ve bireyi bu yönde şartlanmaya/koşullanmaya ittiğini söyler....
Bipolar Bozukluk

Bipolar Bozukluk

Türkçe’de “iki uçlu mizaç bozukluğu” veya “iki uçlu duygudurum bozukluğu” terimleriyle adlandırılan bu rahatsızlık, ayrıca “manik depresif bozukluk” adıyla bilinmektedir. Hastalığın günümüzde bilim çevrelerinde kullanılan ismi “bipolar bozukluk”tur. Maniye girmiş...
Boşanma Süreci

Boşanma Süreci

Araştırmalara göre evliliklerin yarısı ilk yedi yıl içerisinde sona ermektedir. Her aile ve çift boşanma kararı öncesinde, boşanma süresinde ve sonrasında belirli süreçlerden geçer. Ayrılık ya da boşanmayı izleyen aylarda...
Fobiler

Yetişkinlerde Fobiler

Fobi, belirli bir nesne ya da duruma karşı hissedilen yoğun ve makul olmayan korkudur. Birey, fobik nesne ya da durumla ilgili yaşadığı korkunun saçma olduğunu bilir ancak korku duymaya devam...
Evlilik Öncesi Danışmanlık

Evlilik Öncesi Danışmanlık

Evlilikle ilgili tanımınız nedir? Evlilikle ilgili beklentiler, bunun gerçekleşmesi için ne, nasıl yapılmalıdır ya da yapılmamalıdır? Ailelerde yaşanan sorunların bütün ipuçları evlilik öncesinde görülmektedir. Bu nedenle evlilik öncesi danışmanlık almak...
Cinsel Kimlik ve Yönelim

Cinsel Kimlik ve Yönelim

Kimliği oluşturan bileşenlerden biri de cinsel kimliktir. Cinsiyet kimliği, bireylerin biyolojik özellikleri ile tanımlanırken, cinsel kimlik, bireyin kendisini dişi ya da erkek olarak tanımlamasıdır. Cinsel kimlik cinsel davranışlar ile şekillenir. Cinsel...
Cinsel İşlev Bozuklukları (Erken Boşalma, İsteksizlik vb.)

Cinsel İşlev Bozuklukları (Erken Boşalma, İsteksizlik vb.)

Araştırmalara göre her üç kişiden biri cinsel yaşamının herhangi bir döneminde en az bir cinsel işlev bozukluğu yaşamaktadır. Değişik toplum ve kültürlerde yapılan çalışmalar, cinsel işlev bozukluklarının rastlanma sıklığı konusunda birbirine benzer...
Ergenlik Dönemi Sorunları

Ergenlik Dönemi Sorunları

Ergenlik dönemi 11–12 yaşlarında başlayıp yirmili yılların başlangıcına kadar süren, hızlı bedensel, ruhsal, sosyal değişiklikleri içeren dönemin genel adıdır. Dönem içinde çeşitli yaşlar farklı gelişim atakları içerir, bu nedenle “ergenlik”...
Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun temel özelliği kalıcı ve sürekli dikkatsizlik örüntüsü ve/veya benzer gelişim düzeyindeki bireylere göre daha sık ve şiddetli hiperaktivite olmasıdır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, sadece...
Yeme Bozuklukları (Blumia, Anoreksia)

Yetişkinlerde Yeme Bozuklukları

Anoreksia Nevroza: Genel olarak 12-18 yaşları arasında başlayan ve şişmanlamaya karşı ağır korku yüzünden bilinçli olarak aşırı zayıf kalma çabaları ile belirlenen bir bozukluktur. Toplumda ortaya çıkma sıklığı bilinmemekle birlikte...
Yeme Bozuklukları (Blumia, Anoreksia)

Yaşlılık Psikiyatrisi (Geriatrik Psikiyatri)

Günümüzde yaşam süresinin uzaması ve hastalıklara müdahale konusunda çeşitli yöntemlerin geliştirilmesi ile yaşlılık bilimi (geriatri) daha fazla gündeme gelmektedir. Yaşla birlikte yalnızca fiziksel olarak görülen hastalıkların (kalp damar dolaşım sorunları,...
Yas Süreci

Yetişkinlerde Yas Süreci

Büyük kayıplardan sonra kişilerde görülen psikolojik tepkilere yas denilmektedir. Kayıp terimi ile ilk aklımıza gelen sevdiğimiz bir kişinin ölümüdür. Ancak; evcil hayvan, iş, statü, sağlık, organ, servet kaybı gibi pek...
Vajinismus

Vajinismus Tedavisi

Vajinismus, ülkemizde cinsel sorunla kliniğe başvuran kadınların en büyük grubunu oluşturmaktadır. Bu sorunda cinsel birleşme ya imkânsızdır ya da kasların spazmına bağlı olarak oldukça ağrılıdır. Spazm (aşırı kasılma) kadının kontrol...
Uyku Bozuklukları

Uyku Bozuklukları

Uyku, insan yaşamının 1/3’inden fazlasını kaplayan fizyolojik bir gereksinimdir. Uyku bozuklukları, pek çok ruhsal hastalığa eşlik edebildiği gibi, birincil olarak sadece uyku bozukluğu gelişebilir. Ancak uyku sadece zihinsel yaşamın önemli...
Uçak Fobisi

Uçak Fobisi

Hava yolu ile seyahat etme fikri, kuşkusuz kedi ya da örümcekle karşılaşmaktan farklı olarak hayatta kalma içgüdümüzü daha fazla harekete geçirir. Hepimizin uçuş deneyimlerimizde kendimizi öyle ya da böyle tedirgin hissettiğimiz...
Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma, alışılagelen insan deneyiminin dışında; beklenmedik ve öngörülemeyen şekilde gerçekleşen doğal afet, kaza, istismar gibi insan yaşamını tehdit eden ve yoğun şekilde rahatsızlık hissi yaratan olaylar olarak tanımlanmaktadır. Travma sonrası...
Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü

Yetişkinlerde Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü

Stres organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesinde ve zorlanmasında oluşan bir durumdur. Bir tehditle karşılaşan birey, bu tehditle başa çıkamayacağına veya geçinemeyeceğine inanmışsa strese girer. Stres fiziksel olarak bireyde...
Sosyal Fobi

Yetişkinlerde Sosyal Fobi

Sosyal fobi, insanların gerek iş hayatlarında gerek özel hayatlarında yüksek performans göstermelerini gerektiren günümüz koşullarında, çok önemli bir sağlık sorunu haline gelmektedir. İnsanların bir miktar çekingen olması ve bazı durumlarda...
Sınav Kaygısı

Yetişkinlerde Sınav Kaygısı

Kaygı, heyecan hayatın içinde olan doğal ve kaçınılmaz duygulardır.  Aşırı düzeye çıkmadığı ve kişinin performansını olumsuz etkilemediği sürece  bizi hedefe yönlendiren, motive eden bir  güçtür. Baş edilemez  düzeye çıktığında  ise...
Psikotik Bozukluklar (Şizofreni vb.)

Psikotik Bozukluklar (Şizofreni vb.)

Psikotik Hastalıklar, kişinin gerçeği değerlendirmesini bozduğu için daha ciddi ruh hastalıklarını kapsar. Hemen herkesin bildiği "şizofreni", bu grubun en önemli hastalığıdır. Şizofreni en sık rastlanan psikotik bozukluktur. Bir diğer psikotik...
Performans Kaygısı

Performans Kaygısı

Kaygı hepimizin yaşadığı evrensel ve evrimsel bir duygudur. Optimal düzeyde yaşanan kaygının bizi hem motive edici hem de tehlike ve tehditlerden koruyucu bir işlevi vardır. Ancak ne yazık ki bazı...
Panik Bozukluk

Panik Bozukluk

Yoğun korku ve huzursuzluk durumunun olduğu, aniden başlayıp, rahatsızlığın en geç 10 dakika içinde en üst düzeye ulaştığı ve aşağıdaki belirtilerden en az dördünün varolduğu bir kaygı nöbetidir. Çarpıntı, kalp hızında...
Öfke Yönetimi

Öfke Yönetimi

Öfke; sevgi, hoşlanma, korku gibi temel duygularımızdan biridir. “Bireyin bir engellenme durumuyla karşı karşıya kalması, herhangi bir saldırıya maruz kalması, incinmesi, yoksun bırakılması ya da tehdit algılaması” gibi durumlarda hissettiği...
Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılar ve Tekrarlar)

Yetişkinlerde (OKB) Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi

Takıntılar ya da tıbbi literatürde daha yaygın kullanım şekliyle obsesyonlar, kişiyi rahatsız eden, tekrarlayıcı ve zorlayıcı düşünceler, duygu veya dürtülerdir. Kişi çoğunlukla obsesyonunun mantıksız olduğunun farkındadır ancak yine de bu...
Obezite

Yetişkinlerde Obezite Tedavisi

Kilo sorunu kişilerin yaşamını etkileyen ve son yıllarda ülkemiz de dahil olmak üzere yaygınlığı artmış bir sağlık sorunudur. Dünya sağlık örgütüne göre de (WHO) obezite riskli hastalıklar kategorisindedir. Obezite; vücuda...
Mobbing (İş Yerinde Psikolojik Baskı)

Mobbing (İş Yerinde Psikolojik Baskı)

Mobbing kısaca, çalışma ortamında amirler ya da iş arkadaşları tarafından tek bir kişiye ya da bir grup çalışana karşı uygulanan sistemli bir yıldırma ve değersizleştirme politikasıdır. İşyerinde bir amiriniz ya...
Mesleki İlgi ve Kariyer Danışmanlığı

Yetişkinlerde Mesleki İlgi ve Kariyer Danışmanlığı

Meslek tercihi yapmak hayatın önemli kararlarından biridir ve hayatın neredeyse yarısının nasıl bir ortamda, ne şekilde geçeceğini belirler. Dolayısıyla bu kararı verme sürecinde insanlar sıklıkla kararsızlık ve kaygı yaşayabilirler. Genellikle...
Madde Bağımlılığı

Yetişkinlerde Madde Bağımlılığı Tedavisi

Bağımlılık, herhangi bir maddenin tedavi amacı olmaksızın ve fizyolojik bir ihtiyaca cevap vermeden giderek artan miktarlarda kullanılmasıdır. Maddeyi sağlamak, kullanmak ya da bırakmak için büyük zaman harcama; madde kullanım nedeni...

Uzman Seç

Şube Seçiniz :

Kavaklıdere İstanbul, Levent (Karanfil) İstanbul, Levent (Sülün) İstanbul, Suadiye

Yetişkin Psikiyatrisi

Madalyon Psikiyatri Merkezi Yetişkin Psikiyatrisi Bölümü, psikolojik ve psikiyatrik desteğe ihtiyacı olan yetişkin, çift ve ailelere psikoterapi ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Verilen bu hizmetler, alanında uzman olan doktor ve psikologlar tarafından, çeşitli terapi modelleri kullanılarak farklı gereksinimlere yanıt verecek şekilde sunulmaktadır.

Güncel Psikoloji Yayınlarımız

Yardıma ihtiyacınız var mı? Size ulaşalım.