Anne Baba Tutumları

Çocuk ve Ergenlerde Anne Baba Tutumları

Anne baba tutumu, anne ve babanın psikolojik eğilimleri doğrultusunda gelişen, onların bilinç dışı gereksinimlerini yansıtan davranışlardır. Anne baba tutumlarını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunlar: Anne ve babanın kişilik özellikleri: Anne...
Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Çocuklar için kullanılan Bilişsel Davranışçı terapi (BDT) uygulaması, çocuk/ergen ve ebeveyne belirli becerileri ve baş etme yollarını öğretmeyi amaçlayan kısa süreli (genellikle sekiz ila on iki seans arası) yapılandırılmış bir terapi...
Çocuklarda Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi vb.)

Çocuklarda Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi vb.)

Özgül öğrenme güçlüğü; çocuğun doğumu ile birlikte başlayan, öğrenmeye ve algılamaya dair, yaşam boyu devam eden gelişimsel bir sorundur. Temel olarak, dil ve konuşma gelişimi, dilin kullanımı, okuma, yazma, matematik...
Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, okul öncesi ve okul dönemindeki pek çok çocuğun akademik ve sosyal ilişkilerini etkileyen önemli bir sorundur. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda her iki bileşen bir...
Çocuklarda Boşanma Süreci

Çocuklarda Boşanma Süreci

Çocuklar için kullanılan Bilişsel Davranışçı terapi (BDT) uygulaması, çocuk/ergen ve ebeveyne belirli becerileri ve baş etme yollarını öğretmeyi amaçlayan kısa süreli (genellikle sekiz ila on iki seans arası) yapılandırılmış bir terapi...
Çocuklarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Çocuklarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma, alışılagelen insan deneyiminin dışında; beklenmedik ve öngörülemeyen şekilde gerçekleşen doğal afet, kaza, istismar gibi insan yaşamını tehdit eden ve yoğun şekilde rahatsızlık hissi yaratan olaylar olarak tanımlanmaktadır. Travma sonrası...
Çocukluk Çağı Sorunları

Çocukluk Çağı Sorunları

Tikler: Kaslarda tekrarlayıcı, istem dışı ve amaçsız hareketlere tik denir. En sık göz kırpma, burun çekme, kaşları oynatma, omuz silkme ve yüzde değişik mimikler biçiminde ortaya çıkarlar. Hastanın kendi iradesi...
Çocuk Odaklı Aile Danışmanlığı

Çocuk Odaklı Aile Danışmanlığı

Aile içinde yaşanan her olay, aileyi oluşturan bireylerin tamamını etkiler. Çocukta gözlenen duygusal ve/veya davranışsal güçlükleri ele alabilmek, aileyle de çalışmayı gerektirmektedir. Gelişim süreci içinde görülen problemlerin pek çoğu aile...
Çocukluk Dönemi Depresyonu

Çocukluk Dönemi Depresyonu

Depresyon; süregelen üzüntü hali, öfke, sosyal ilişklerde ve aktivitelerde ilginin kaybolması, umutsuzluk, değersizlik hissi ve bazı durumlarda eşlik eden intihar düşünceleriyle tanımlanan bireyin duygu, düşünce ve davranışlarını etkileyen psikolojik bir rahatsızlığı...
Davranış Bozuklukları

Davranış Bozukluğu Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Çocuklar erken dönemden itibaren davranışlarını, bulundukları sosyal ortam ve norma uygun yönde şekillendirmeyi öğrenirler. Sosyal mesajlar aracılığıyla, kendi tutumlarının başkalarını nasıl etkileyeceği yönünde bilgi sahibi olurlar.  Başkalarının ihtiyaç ve duygu...
Ders Başarısızlığı

Ders Başarısızlığı

Ders başarısına etki eden birçok durum vardır. Ders başarısızlığı çocukların normal sosyal ve psikolojik durumunu etkiler. Bu durumda aile ile ilişkilerinde bozulması söz konusu olabilir. Ders başarısına en büyük etken...
EMDR Terapi (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma)

EMDR Terapi (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma)

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), çocukluk dönemi travmaları başta olmak üzere travma alanında uygulanan başarılı terapi yöntemleri arasında gelmektedir. Doğduğumuz andan itibaren karşılaştığımız her deneyim (bir çocuğun yeni kelimeler öğrenmesinden,...
Ergenlik Dönemi Ruhsal Sorunları

Ergenlik Dönemi Ruhsal Sorunları

Ergenlik Dönemi, insan yaşamında önemli bir geçiş evresidir. Bu geçiş evresi yalnızca fizyolojik değişimleri değil; duygusal ve psikolojik değişimleri de beraberinde getirir. Erken çocukluk dönemindeki deneyimler, yetiştirilme tarzı, ebeveyn tutumları,...
fobiler

Fobiler

FOBİLER (ÖZGÜL/SPESİFİK FOBİLER) Fobi, belirli bir nesne ya da duruma karşı hissedilen yoğun ve makul olmayan korkudur. Birey, fobik nesne ya da durumla ilgili yaşadığı korkunun saçma olduğunu bilir ancak...
Kaygı Bozuklukları

Kaygı Bozuklukları

Kaygı; endişeli düşüncelerin eşlik ettiği, gerginlik hissi ve kan basıncındaki artışla birlikte bedende çeşitli değişimlerin gözlendiği bir duygudur. Kaygı; tıpkı mutluluk, üzüntü, öfke, korku gibi pek çok duygudan biridir ve kaygılanmak...
Kişilik Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları ve Tedavi Yöntemleri

Kişilik bozukluğu, bireyin düşünce sistemini, duygularını, ilişki kurma şeklini, davranışlarını ve olaylara ilişkin algısını etkileyen bir tür ruh sağlığı sorunudur. Biliş (kendini, çevreyi ve olayları yorumlama ve algılama şekli); Duygulanım (olay ve durumla...
Konuşma ve Dil Bozuklukları

Çocuklarda Konuşma Bozuklukları

Dil ve konuşma bozukluğunda sorun alanına göre farklı içerikler yer bulunmaktadır: Sözel anlatım bozukluğu, konuşma ve ses bozukluğu, kekeleme ve sosyal iletişim bozukluğu gibi alt başlıklar temel zorluk alanları arasında...
Ergenlerde Madde Bağımlılığı

Ergenlerde Madde Bağımlılığı

Bağımlılık, herhangi bir maddenin tedavi amacı olmaksızın ve fizyolojik bir ihtiyaca cevap vermeden giderek artan miktarlarda kullanılmasıdır. Maddeyi sağlamak, kullanmak ya da bırakmak için büyük zaman harcama; madde kullanım nedeni...
Mesleki İlgi ve Kariyer Danışmanlığı

Mesleki İlgi ve Kariyer Danışmanlığı

Meslek seçimi; yaşam boyu verilen önemli kararlarından biridir. Meslek seçimi ile birey, hayatının geri kalanını hangi işi yaparak, nerede ve nasıl geçirmek istediğine karar verir. Karar verme aşamasında pek çok...
Otizm

Otizm

Otizm, sosyal iletişim ve etkileşimi sürdürme ile ilgili yaşanan güçlüğü ifade eden nörogelişimsel bir bozukluktur. Tekrar edici davranış kalıpları ile karakterizedir. Otizm, tanı sınıflanmasındaki adı ile bir spektrum içerisinde yer alır. Daha...
Yeme Bozuklukları (Blumia, Anoreksia)

Yeme Bozuklukları (Blumia, Anoreksia)

Yeme bozuklukları; genellikle ergenlik döneminde gözlenen, yemek yeme davranışı ile ilişkili olarak bozulmuş beden algısını içeren ciddi bir durumdur. Yeme bozuklukları, farklı şekillerde gözlenebilir. Bazı durumlarda birey, kendini ciddi biçimde aç...
Yas Süreci

Yas Süreci

Büyük kayıplardan sonra kişilerde görülen psikolojik tepkilere yas denmektedir. Kayıp terimi ile ilk akla gelen sevilen kişinin ölümüdür; ancak evcil hayvan, iş, statü, sağlık, organ, servet kaybı da yaşam boyunca deneyimlenen olaylar...
Üstün Zihinsel Potansiyelli Çocuklar

Üstün Zihinsel Potansiyelli Çocuklar

Renzuli'ye göre, zekâ bölümü 130’un üstünde olup, yeni düşünceler oluşturup, bunları yeni sorunların çözümünde uygulayabilme yeteneği olanlar (yaratıcılık) ve bir işi, başından sonuna kadar götürecek üstün motivasyona (üstün iş, görev yüklenme yeteneğine) sahip...
Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü

Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü

Stres, uyum sağlanması ya da tepki verilmesi gerekli herhangi bir tehlike anında vücudun gösterdiği doğal bir reaksiyondur. Tehlikeyle ilgili gözlenen durum gerçek bir olay olabileceği gibi zihnin “tehlikeli olarak algıladığı”...
Sosyal Fobi

Sosyal Fobi

Sosyal kaygı/Sosyal anksiyete (sosyal fobi), kaygı bozukluğu sınıflandırmasında yer alan, sosyal ortamlarda gözlenen yoğun korku ve endişedir. İnsanların gündelik hayatında istendik yönde performans göstermelerini engelleyen önemli bir duygusal güçlük olarak...
Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı

Kaygı, heyecan hayatın içinde olan doğal ve kaçınılmaz duygulardır.  Aşırı düzeye çıkmadığı ve kişinin performansını olumsuz etkilemediği sürece  bizi hedefe yönlendiren, motive eden bir  güçtür. Baş edilemez  düzeye çıktığında  ise...
Oyun Terapisi

Oyun Terapisi

Oyun terapisi çocukların sorunlarını anlamak, duygularını ve davranışlarını çözümlemek, çocukları bunlarla yüzleştirerek çözüm getirmesini sağlamak için kullanılan bir terapi tekniğidir. Oyun terapisinin temel amaçları çocukların duygusal çatışmalarının çözümlenmesi için oyun...
Okula Hazır Oluş Süreçleri

Okula Hazır Oluş Süreçleri

Okul hayatına başlamak her çocuk için çok önemli bir olaydır. Bütün yönleriyle hem kaygı ve korku hem de heyecan vericidir. Bir çocuk okula ne kadar hazırsa o kadar heyecanlı ve...
Okul Korkusu

Okul Korkusu

Okul çağındaki çocuklarda birdenbire okula gitmeye karşı beliren yoğun direnç durumudur. Hastalığın temel nedeni anneye olan aşırı bağımlılıktır. Hastalığın ortaya çıkmasına neden olan şey, genellikle okulla ilgili değildir. Çocuk için...
Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılar ve Tekrarlar)

Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılar ve Tekrarlar)

Tekrar eden, istemsiz olarak akla gelen düşünceler, görüntüler (imajlar) sonucu yaşanan yoğun kaygılar obsesyon olarak adlandırılmaktadır. Takıntılı tarzdaki düşünceler akla geldiğinde birey çoğu zaman düşünmemeye, görmezden gelmeye çalışır ya da...

Uzman Seç

Şube Seçiniz :

Kavaklıdere İstanbul, Levent (Karanfil) İstanbul, Levent (Sülün) İstanbul, Suadiye

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Madalyon Psikiyatri Merkezi Çocuk, Ergen ve Aile Bölümü, psikolojik sorunların değerlendirilmesi ve çözümüne yönelik olarak, çocuğun ve gencin etkileşim içinde olduğu anne, baba ve öğretmen başta olmak üzere yakın çevresine ve genel olarak konuyla ilgilenen her kesime yönelik çeşitli psikolojik terapi ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. Merkezimizde çalışan tüm terapistlerimizin çocuklara, gençlere ve ailelerine psikolojik ve davranışsal danışmanlık sunabilecek kapsamlı deneyimleri vardır. Amacımız mutlu, verimli ve yaratıcı bir topluma erişmek için hayatın zorlukları ile baş edebilen, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olan mutlu bir çocukluk ve gençlik deneyimine katkıda bulunmaktır.
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
Çocuk psikiyatrisi bölümü, 18 yaşın altındaki bütün çocukların ruhsal durumlarıyla ilgilenen profesyonel bir ruhsal destek birimidir. Çocuk psikiyatrisi klinikleri, çocukların, okulda, aile içinde, öğretmenleriyle ya da çevresiyle yaşadığı problemlere ilişkin destek alabilecekleri psikologların ve psikiyatristlerin bulunduğu tıbbi birimlerdir. Çocuk psikiyatrisi bölümü de en az yetişkin psikiyatri kadar ilgi gören ve başvurulan bir ruhsal yardım merkezidir. Daha Fazla Oku

Güncel Psikoloji Yayınlarımız

Yardıma ihtiyacınız var mı? Size ulaşalım.