Dr. Emine AK AYGÜN

Dr. Emine AK

Ünvanlar

Psikiyatri Uzmanı

İlgilendiği Yaş Aralığı

18+

Eğitim

 • Lise: Fatih Sultan Mehmet  Anadolu Lisesi , Ankara
 • Üniversite: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • İhtisas: Ankara Numune Hastanesi, Psikiyatri Bölümü
 • Tez Konusu: Yaygın anksiyete bozukluğu tanılı kadın hastalarda SSRI kullanımının kemik mineral yoğunluğuna etkilerinin değerlendirilmesi

Biyografi

Sertifika ve Katılım Belgeleri:

 • Bilişsel-Davranışçı Terapi Eğitimi Doç.Dr.M.Hakan Türkçapar, 2007-2008
 • Cinsel işlev bozuklukları , CETAD, 2012
 • Aile ve Çift Terapisi Eğitimi, İlişki Psikoterapileri Enstitüsü, 2010-2015
 • Duygu-Durum Bozuklukları Kursu, 2012

Katıldığı Kongreler:

 • TPD 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2006
 • 10.Gazi Günleri İnteraktif Psikiyatri Kongresi,2006
 • TPD 13. Bahar Sempozyumu, 2009
 • TPD 49.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2013

 Bilimsel Yayınlar ve Sunumlar:

 • The impact of the treatment for depressive symptoms in early improvement: an observationel study. Journal of Mood Disorders. 01/2015, DOI:10.5455. Serdar Bulut, Suheyla Bulut, Emine Ak, Melike Sengul.
 • Evaluation of the effect of selective serotonin reuptake inhibitors on bone mineral density: an observational cross-sectional study. Osteoporosis İnternational 09/2014;26(1), 2859-2. E Ak, S D Bulut, S Bulut, H A Akdağ, G B Oter, H kaya, C Kısa.
 • Şizofreni Hastaları ve Yakınlarının Öznel Yasam Kalitesini Yordayan Faktörler: Bir Gözlem Çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi 2010; 47: 292-6 Verda Tüzer, Cebrail Kısa Çiğdem Aydemir, Emine Ak, Erol Göka
 • Şizofreni tanılı hastalarda Prolaktini yükselten ve az etkileyen antipsikotiklerin Prolaktin seviyesi ve Kemik Mineral Yoğunluğu üzerine etkileri. Noropsikiyatri Arşivi. Süheyla Dogan Bulut, Serdar Bulut, Verda Tuzer, Emine AK,  Çiğdem Aydemir, Erol Goka. (DOİ: 10.4274/npa.y6628)
 • Olanzapin kullanımına bağlı tardif distoni olgusu Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2010; 20: 252-254. Erol Göka, Emine Ak, Süheyla Dogan Bulut, Çiğdem Aydemir, Cebrail Kısa
 • Kafa Travmasına Bağlı Frontal Lob Sendromu: Bir Olgu Sunumu. Erol Goka, Gözde Basefe, Emine Ak. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2009:19 (Suppl. 1):S208-S210
 • Tedaviye Dirençli Obsesif-Kompulsif Bozuklukta Aripiprazol: Bir Olgu Sunumu. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2009:19(Suppl. 1):S286-S287. Verda Tuzer, Süheyla Dogan  Bulut Emine Ak, Bahar Baştuğ.

2004 yılında Gazi Ünivesitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olarak 2005 yılında Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimine başladı.  2010 yılında uzman olarak, mecburi hizmetini  Kilis Devlet Hastanesi'nde tamamladı.

2013-2015 Gaziantep Medical Park Hastanesi'nde erişkin ve çocuklarda anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluklar , duygu-durum bozuklukları, davranış problemleri,dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluklar, sınav kaygısı, ayrılık anksiyetesi olan hasta gruplarıyla çalıştı. Buna ek olarak çift ve aile terapisi süreçlerini yürüttü.

Stresin Hayatımıza Etkisi

Stresin Yaşamımıza Etkisi

Stresi Anlama Stres, farklı durumlarda ve beklenmedik şekilde hayatımızı etkileyebilecek potansiyele sahip, duygularımızı, …

vajinismus

VAJİNİSMUS

Vajinismus ülkemizde yaygın olarak görülen cinsel işlev bozukluklarından biridir. Tanım olarak vajinismus, vajina …

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

DEHB, kişinin “kolayca ulaşılamayacak bir hedefe varmak için kullandığı kendini düzenleme becerileri” olarak …