Kadro

Psk. Elif ÇALIŞKAN

Klinik Psikolog

Üniversite

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji (Yüksek Şeref Öğrencisi), 2016
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji (Yan Dal), 2016

Uzmanlık

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, Disiplinler Arası Aile Danışmanlığı (Yüksek Şeref Öğrencisi), 2021

Bölüm

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

İlgilendiği Yaş Aralığı

0-6
7-18

Şube

Ankara – Merkez Kavaklıdere

Biyografi

Hacettepe Üniversitesi psikoloji bölümü okurken sosyoloji bölümünden de yan dal yapmıştır. Lisans hayatında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda 6 ay boyunca aktif olarak gönüllü eğitmen olarak çalışmıştır. Ayrıca Yenimahalle Devlet Hastanesi’nde, Onkoloji Hastanesi’nde ve Ankara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuk-ergen-yetişkin danışanlar görerek stajlar yapmıştır. Buna ek olarak, huzurevi ile sosyal hizmet merkezlerinde de psikolog olarak stajyerlik yapmıştır.

2016 yılında psikoloji bölümünden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olduktan sonra işe başlamıştır ve 2019 yılına kadar özel bir kolejde tam zamanlı olarak 12-14 yaş grubu ergenlere ve ailelerine dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, sınav kaygısı, panik bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluğu üzerine psikolojik danışmanlık hizmeti vermiştir.

Daha sonra 2019 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji tezli yüksek lisans programına başlamıştır. Yüksek lisans sürecinin ilk 6 aylık bir zaman diliminde özel bir anaokulunda 3-6 yaş grubu çocuklarla dikkat eksikliği ve hiperaktivite, otizm spektrum bozukluğu, davranış bozuklukları, öfke kontrolü problemleri ve tuvalet eğitimi ile bunlara ek olarak çocuklarda oryantasyon eğitimi üzerine yarı zamanlı psikolog olarak çalışmıştır. Ayrıca 2020 yılında Ankara Üniversitesi Disiplinler Arası Aile Danışmanlığı tezsiz yüksek lisans programına başlamıştır. 2021 yılında Klinik Psikoloji ve Disiplinler Arası Aile Danışmanlığı yüksek lisans programlarından yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olarak uzman unvanını almıştır.

Yüksek lisans eğitimi sürecinde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), Deneyimsel Oyun Terapisi (DOT), Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi eğitimlerini almıştır. Daha sonra EMDR Terapi ve Çocuk-Ergen Şema Terapi eğitimlerini tamamlamıştır. Ayrıca MMPI, WISC-4, MOXO, CNS Vital Signs, ÖÖG test bataryası ve çocuk değerlendirme testleri uygulayıcı eğitimlerini tamamlayarak test uygulayıcısı olmuştur. Bunlara ek olarak Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde Psikodrama-Hazırlık Aşama ile Temel Aşama eğitimlerini tamamlamıştır ve yardımcı yönetici (co-psikodramatist) unvanını almıştır. Hala Abdülkadir Özbek Enstitüsü’nde Psikodrama-İleri Aşama eğitimine devam etmektedir ve psikodramatist olma amacındadır. Aktif olarak uzun süredir yüz yüze ve online terapi ile danışanlarına terapi hizmeti vermektedir ve çeşitli kuruluşlarda seminerler düzenlemektedir.

 • Yüksek Lisans Bitirme Tezi: Çocukluk Çağı Travmalarının, Üstbiliş İşlevlerinin ve Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejilerinin Obsesif Kompulsif Belirtiler Üzerindeki Yordayıcı Rolü
 • Yüksek Lisans Bitirme Projesi: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Almış Çocuk ve Ergenlerde Bağlanma Stillerinin Değerlendirilmesi

Sertifikalar ve Diğer Eğitimler:

 • Çocuk ve Ergenler için Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi, International Society of Schema Therapy (ISST)- Dr. Alp Karaosmanoğlu, Dr. Gökçen Güven, Dr. Deniz Aktan
 • Psikodrama Asistanlığı Belgesi (Yardımcı Psikodramatist), Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, Psikodramatist Bircan Kırlangıç Şimşek, Yardımcı Psikodramatist Ayfer Apaçık
 • EMDR Terapisi 2. Düzey Eğitimi Süpervizyonu – Klinik Psikolog Mustafa Çetinkaya, Psikoterapist Nalan Saban
 • EMDR Terapisi 2. Düzey  Eğitimi – DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü, Klinik Psikolog Emre Konuk
 • Çocuk ve Ergenlerde EMDR 1. Düzey Eğitimi – Fide Danışmanlık Merkezi, Prof. Dr. Ümran Korkmazlar
 • EMDR Terapisi 1. Düzey Eğitimi Süpervizyonu – Psikoterapist Ahmet Cemil Ölçer, Uzman Psikolog Derya Altınay
 • EMDR Terapisi 1. Düzey  Eğitimi – DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü, Klinik Psikolog Emre Konuk
 • Bilişsel Davranışçı Terapi – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı, Süpervizyon: Doç. Dr. Halime Şenay Güzel
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi – Başkent Atölyesi, Yrd. Doç. Dr. Nevin Dölek
 • Deneyimsel Oyun Terapisi (Modül 1) – Psikoloji İstanbul, Psk. Nilüfer Devecigil
 • Psikodrama İleri Aşama Eğitimi (devam ediyor)- Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü
 • PsikodramaTemel Eğitimi – Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü
 • Psikodrama Hazırlık Aşama Eğitimi- Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü
 • Psikoterapilerde Görüşme Teknikleri ve Becerileri, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı, Doç. Dr. Halime Şenay Güzel
 • Pedagojik Formasyon Sertifikası – Ufuk Üniversitesi
 • MOXO Dikkat Testi- MOXO
 • CNS Vital Signs Testi – CNS Vital Signs Türkiye
 • MMPI – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı, Doç. Dr. Halime Şenay Güzel
 • WISC-4 – Türk Psikologlar Derneği, Dr. Öğr. Üyesi Esra Güven
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu Bataryası ve Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu – neurometrika-tech, Prof. Dr. Sirel Karakaş, Uzm. Psk. Sevil Turgut Turan
 • Objektif Çocuk Değerlendirme Testleri (Gessel Gelişim Figürleri Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frankfurter Dikkat Test, D2 Dikkat Testi, Burdon Dikkat Testi, Bender Gestalt Görsel Algı Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Catell Zeka Testleri, Porteus Labirentleri Testi, Kent EGY Zeka Testi) – Psikoloji Enstitüsü, Psk. Merve Karaburun
 • Duygu Durum Bozuklukları Eğitimi – İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uzm. Dr. Tuncay Barut
 • Çocukta Resim Analizi ve Yorumlama Eğitimi – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu – Başkent Üniversitesi
 • Psikotik Belirtileri Olan Hastalarda İşlevselliğin Artırılmasında Davranışçı Bir Yol: Zorlukları Yeniyorum Programı – Başkent Üniversitesi
 • Afetlerden Sonra Krize Müdahale, Psiko-sosyal Destek ve İzleme: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimi – Atılım Üniversitesi
 • Bilkent Sinir Bilim Günleri V – Bilkent Üniversitesi
 • İletişim Eğitimi -Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
 • Kişisel Marka ve İmaj, Etkili İletişim Eğitimi – Education Consultancy Congress
 • Etkili İletişim, Diksiyon, Motivasyon ve Hitabet Eğitimi – Kariyer Sokağı
 • Etkili İletişim, Mikro Beden Dili ve Mülakat Teknikleri – Yaşamartı

Yayınlar:

 • Obsesif Kompulsif Belirtileri ile Üstbiliş İşlevleri Arasındaki İlişkide Duygu Düzenleme Stratejilerinin Aracı Rolünün İncelenmesi – UBAK International Sciences Academy/7th International Social Sciences Congress, Sözel Bildiri, 2021
 • Çocuklarla Psikodrama- Bilim ve Sanat, Kitap Bölümü Çevirisi, 2021

Verdiği Seminerler:

 • Liseye Geçiş Sınavı Öncesi Stres ile Baş Etme Becerileri ve Motivasyon – LSV Eğitim Kurumları, 23.01.2021
 • Sınav Stresi ile Baş Etme Becerileri – Amaç Eğitim Kurumları, 21.02.2021
 • Stres ve Motivasyon Semineri – Batı Koleji, 27.03.2021
 • Günümüz Teknoloji Çağı ve Ebeveynlerin Rolü – Batıkent Yükseliş Koleji, 12.05.2021
 • Ebeveyn Tutumlarının Çocuklar Üzerinde Etkisi – Batıkent Yükseliş Koleji, 06.11.2021
 • Okulların Mücadele Ettiği Konu: Akran Zorbalığı – Atael Koleji, 03.11.2022
 • Çocuklarda Duygu Regülasyonu ve Ebeveyn Tutumları- Aile Danışma Merkezi, 22.11.2022
 • Öfke Yönetimi Becerileri – İbrahim Çeçen Vakfı, 10.01.2023
 • Atael Koleji Kariyer Günleri, Psikoloji Oturumu – Atael Koleji, 20.02.2024

Yazıları

Randevu Talebi Detayları

*Bu form yalnızca bir talep formudur, randevunuzun oluşturulabilmesi için sizinle iletişime geçilecektir

Terapi

Ek bilgi

Siparişiniz

Ürün
Miktar
Toplam
Sepet Ara Toplamı 0.00
Sipariş toplamı 0.00
 • Ödemenizi doğrudan banka hesabımıza yapınız. Lütfen ilgili Sipariş Numarasını ödemenizin açıklama kısmına yazınız. Ödemeniz onaylanmadıkça siparişiniz gönderilmeyecektir.