Yetişkin Bölümü

 

Madalyon Psikiyatri Merkezi Yetişkin Psikiyatrisi Bölümü, psikolojik ve psikiyatrik desteğe ihtiyacı olan yetişkin, çift ve ailelere psikoterapi ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Verilen bu hizmetler, alanında uzman olan doktor ve psikologlar tarafından, çeşitli terapi modelleri kullanılarak farklı gereksinimlere yanıt verecek şekilde sunulmaktadır.

Aile Terapisi
Aile terapileri, aileyi bir bütün olarak ele almayı hedefler.
Aile terapisinde amaç doğrudan bireylerin ruhsal sorunları..
Devamı
Bilişsel (Kognitif) Davranışçı Terapi
Kişinin çeşitli durumlarda verdiği tepkilerin otomatik olmadığı, bu tepkilerin arkasında belli bir öğrenme sürecinin olduğu d&uuml..
Devamı
Bipolar Bozukluk
Türkçe’de “iki uçlu mizaç bozukluğu” veya “iki uçlu duygudurum bozukluğu” terimleriy..
Devamı
Boşanma Süreci
Araştırmalara göre evliliklerin yarısı ilk yedi yıl içerisinde sona ermektedir.
Her aile ve çift boşanma kararı ö..
Devamı
Cinsel İşlev Bozuklukları (Erken boşalma, İsteksizlik vb.)
Çok sayıdaki araştırmaya göre her üç kişiden biri cinsel yaşamının herhangi bir döneminde en az bi..
Devamı
Cinsel Kimlik ve Yönelim
Kimliği oluşturan bileşenlerden biri de cinsel kimliktir. Cinsiyet kimliği, bireylerin biyolojik özellikleri ile tanımlanırke..
Devamı
Davranış Bozuklukları
Davranış bozukluğu, başkalarının temel haklarına saldırıların görüldüğü, içinde olunan yaşa uygun olarak toplumsal değer..
Devamı
Depresyon
İnsanlar zaman zaman kendilerini üzüntülü ve mutsuz hissederler. İşinden ayrılmak, sevdiğini kaybetmek veya başarılı olamamak &..
Devamı
EMDR Terapi (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma)
Bir kişi için küçük ya da büyük ölçekte “travma” niteliği taşıyan bir olay ortaya &ccedil..
Devamı
Ergenlik Dönemi Ruhsal Sorunları
Ergenlik dönemi 11–12 yaşlarında başlayıp yirmili yılların başlangıcına kadar süren, hızlı bedensel, ruhsal, sosyal değişiklikleri ..
Devamı
Evlilik Öncesi Danışmanlık
Evlilikle ilgili tanımınız nedir? Evlilikle ilgili beklentiler, bunun gerçekleşmesi için ne, nasıl yapılmalıdır ya da yapılmamalıdır?..
Devamı
Fobiler
Gerçekte korku yaratmayacak bir objeye, aktiviteye veya duruma karşı aşırı korku duyma ve kaçınma davranışında bulunmaya fobi denir. ..
Devamı
İlişki ve Evlilik Terapisi
Evli olan ya da olmayan çiftlerin karşılaştıkları sorunları ele alıp çözüme kavuşturmayı hedefleyen bir terapi modelidir. B..
Devamı
İş Performansını Arttırma
Çalışma ortamında yıldırma politikası uygulayan bir amirinizin olması, özel hayatınızdaki karışıklıklar, tükenmişlik duygusu, arta..
Devamı
Kaygı Bozuklukları
Kaygı, fiziksel belirtilerin de eşlik ettiği, normal dışı ve nedensiz bir aşırı korku hali diye tanımlanabilir. Kaygı bozukluğu olan kişi kendisini..
Devamı
Kilo Kontrolü
Yeme davranışlarımız; duygu durumumuzdan, tutumlarımızdan ve düşüncelerimizden etkilenir. Bu nedenle kilo kontrolünün sağlanmas..
Devamı
Kişilerarası İletişim Problemleri
Kişilerarası ilişkilerde yaşanan güçlükler, bugün tek başına bir tanı kategorisi olmamakla birlikte çeşitli psikopatol..
Devamı
Kişilik Gelişim Danışmanlığı
Daha doyurucu bir yaşam sürmeyi arzulayan kişilere destek amaçlı bir kişisel gelişim modelidir. Kişilerin hayatlarında ciddi bir proble..
Devamı
Konuşma ve Dil Bozuklukları
Sözel Anlatım Bozukluğu: Kullanılan sözcük sayısının çok sınırlı olması, dilbilgisi yönünden zaman..
Devamı
Kronik Hastalara ve Hasta Yakınlarına Psikolojik Destek (Kanser vb.)
Kronik sağlık sorunlarıyla karşılaştığında birçok insan şok ve inanmama ile karşılık verir ve bunları anksiyete, depresyon gibi bozukluklar&..
Devamı
Madde Bağımlılığı
Bağımlılık, herhangi bir maddenin tedavi amacı olmaksızın ve fizyolojik bir ihtiyaca cevap vermeden giderek artan miktarlarda kullanılmasıdır. Madd..
Devamı
Mesleki İlgi ve Kariyer Danışmanlığı
Meslek tercihi yapmak hayatın önemli kararlarından biridir ve hayatın neredeyse yarısının nasıl bir ortamda, ne şekilde geçeceğini beli..
Devamı
Mobbing (İş Yerinde Psikolojik Baskı)
Mobbing kısaca, çalışma ortamında amirler ya da iş arkadaşları tarafından tek bir kişiye ya da bir grup çalışana karşı uygulanan sist..
Devamı
Obezite
Kilo sorunu kişilerin yaşamını etkileyen ve son yıllarda ülkemiz de dahil olmak üzere yaygınlığı artmış bir sağlık sorunudur. Dünya ..
Devamı
Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılar ve Tekrarlar)
Takıntılar ya da tıbbi literatürde daha yaygın kullanım şekliyle obsesyonlar, kişiyi rahatsız eden, tekrarlayıcı ve zorlayıcı düşünc..
Devamı
Öfke Yönetimi
Öfke; sevgi, hoşlanma, korku gibi temel duygularımızdan biridir. “Bireyin bir engellenme durumuyla karşı karşıya kalması, herhangi bir s..
Devamı
Panik Bozukluk
Yoğun korku ve huzursuzluk durumunun olduğu, aniden başlayıp, rahatsızlığın en geç 10 dakika içinde en üst düzeye ulaştığı ..
Devamı
Performans Kaygısı
Kaygı hepimizin yaşadığı evrensel ve evrimsel bir duygudur. Optimal düzeyde yaşanan kaygının bizi hem motive edici hem de tehlike ve tehditler..
Devamı
Psikotik Bozukluklar (Şizofreni vb.)
Psikotik Hastalıklar, kişinin gerçeği değerlendirmesini bozduğu için daha ciddi ruh hastalıklarını kapsar. Hemen herkesin bildiği &qu..
Devamı
Sınav Kaygısı
Kaygı, heyecan hayatın içinde olan doğal ve kaçınılmaz duygulardır.  Aşırı düzeye çıkmadığı ve kişinin performansını..
Devamı
Sosyal Fobi
Sosyal fobi, insanların gerek iş hayatlarında gerek özel hayatlarında yüksek performans göstermelerini gerektiren günüm&uu..
Devamı
Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü
Stres organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesinde ve zorlanmasında oluşan bir durumdur. Bir tehditle karşılaşan birey, bu tehdi..
Devamı
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Amerikan Psikiyatri Birliği travmayı normal insan deneyiminin dışında olan ve hayati tehdit edici boyuttaki olaylar olarak tanımlamıştır (DSM-IV,19..
Devamı
Uçak Fobisi
Hava yolu ile seyahat etme fikri, kuşkusuz kedi ya da örümcekle karşılaşmaktan farklı olarak hayatta kalma içgüdüm&..
Devamı
Uyku Bozuklukları
Uyku, insan yaşamının 1/3’inden fazlasını kaplayan fizyolojik bir gereksinimdir. Uyku bozuklukları, pek çok ruhsal hastalığa eşlik ede..
Devamı
Vajinismus
Vajinusmus, ülkemizde cinsel sorunla kliniğe başvuran kadınların en büyük grubunu oluşturmaktadır. Bu sorunda cinsel birleşme ya imk..
Devamı
Yas Süreci
Büyük kayıplardan sonra kişilerde görülen psikolojik tepkilere yas denilmektedir. Kayıp terimi ile ilk aklımıza gelen sevdiğimi..
Devamı
Yaşlılık Psikiyatrisi (Geriatrik Psikiyatri)
Tıbbın gelişmesi ve yaşam koşullarının kolaylaşması sonucunda yaşama süresi uzamakta ve beraberinde çeşitli sorunlar da getirmektedir. ..
Devamı
Yeme Bozuklukları (Blumia, Anoreksia)
Anoreksia Nevroza: Genel olarak 12-18 yaşları arasında başlayan ve şişmanlamaya karşı ağır korku yüzünden bilinçli olarak aşırı za..
Devamı
Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun temel özelliği kalıcı ve sürekli dikkatsizlik örüntüsü ve/veya benzer ..
Devamı
Stresin Hayatımıza Etkisi

Stresin Yaşamımıza Etkisi

Stresi Anlama Stres, farklı durumlarda ve beklenmedik şekilde hayatımızı etkileyebilecek potansiyele sahip, duygularımızı, …

vajinismus

VAJİNİSMUS

Vajinismus ülkemizde yaygın olarak görülen cinsel işlev bozukluklarından biridir. Tanım olarak vajinismus, vajina …

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

DEHB, kişinin “kolayca ulaşılamayacak bir hedefe varmak için kullandığı kendini düzenleme becerileri” olarak …