Madalyon Psikiyatri Merkezi Açıklaması

Türk Psikologlar Derneği

Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri,                                                                                                                                        07.05.2020

Halen Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde görev yapmakta iken, çalıştıkları bu kurumu karalayan, değersizleştiren, aşağılayan ve iftiralarla dolu bir röportajı verip yayınlatan ve bunu kendi sosyal medya hesaplarında paylaşan; ertesi gün de bu karaladıkları kurumda göreve devam etmeyi planlayan beş psikoloğumuzun görevlerine iş kanununda bulunan “ahlak ve iyi niyete aykırı davranışlar” sebebiyle son verilmiştir.

Bu karar alınmadan önce, hem kurumda halen görev yapmakta olan diğer psikiyatrist ve psikologlarımızın da görüş ve önerileri alınmış, disiplin kurulumuzda durum görüşülmüş ve bundan sonra kanunların uygun maddesine binaen, yani haklı fesihle, sözleşmeleri sona erdirilmiştir.

Kurumumuzda görev yapan meslektaşlarımızın desteği ile bu günlere gelen ve yılda yüz binlerce hastaya yardım etme amacıyla yola çıkan Madalyon Psikiyatri Merkezi kurucu ve çalışanları olaydan büyük bir üzüntü duymuş, kurumda her biri tepkilerini, üzüntülerini ve ihanete uğramışlık duygularını dile getirmiş ve olayı şiddetle kınamışlardır.

Gazeteci Pınar Öğünç’ün konuyu, araştırmacı gazetecilik ilkeleri kapsamında, gerçeklik merkezli ve ilkeli gazeteciliğin gereğini yerine getirerek araştırıp, Madalyon Yönetimi ve diğer Madalyon çalışanları ile istişare ederek yazısını hazırlamasını dilerdik. Hiçbir gerçekliği olmayan konuları; yönetimle konuşmadan, konuyu araştırmadan yazmasını ve yayınlamasını doğru bulmuyoruz.  Kurumumuzun yeterliliğini sorgulayan ve eleştiren gazetecinin, yazdığı yazının içeriğini ve umuma arz ederken dikkat edeceği hususların neler olduğunu, herkese eşit mesafede olunması ilkesini, meslek etiğini ve yeterliliğini sorgulaması gerektiği kanaatindeyiz.

Merkezimizde çalışmaya devam eden uzmanlarımız; “9-10 yıldır görev yaptığınız kurumu böylesine karalarken, halen aynı kurumda büyük bir aidiyet duygusu ve hastaya en kaliteli hizmeti verme anlayışıyla çalışan, biz diğer meslektaşlarınızı da düşünmek aklınıza hiç gelmedi mi? Bunu yapma sebebiniz başka hesaplara mı dayanıyor?” şeklindeki görüş ve sitemlerini, karalama yazısını yazan meslektaşlarını bundan böyle aralarında görmek istemediklerini, yazılı ya da sözlü olarak yönetime iletmişlerdir. Kurumumuzda halen, mesleklerinde çok başarılı olduklarına inandığımız 51 psikolog ve 30 psikiyatrist görev yapmaktadır.

Karalama yazısını yazan psikologların, kendilerini daha çok karaladıklarını; sonrasında çalışmak üzere diğer kurumlara başvururken, özgeçmişlerinde 9-10 yıldır, her türlü yalan ve iftirayı atmaktan çekinmedikleri Madalyon Psikiyatri Merkezi’nin adının geçmesinin onları zor durumda bırakacağını düşünmekteyiz.

Bu kadar zor koşullarda çalıştıkları, her türlü haklarının gasp edildiği, giyim kuşamlarına bile karışıldığı, hastaları  paketleyip gönderdikleri, hiç de uygun olmayan testleri onlara kurum yöneticilerinin baskılarıyla verdikleri, soluk almaya bile izin verilmeden hunharca çalıştırıldıkları gibi yalan ve yasaya aykırı beyanlarla, hangi çarpık anlayış ve vicdanla söylediklerini ve ilgilisi tarafından nasıl yayınlandığını ve iletildiğini anlamakta güçlük çekiyoruz.

Kurumumuzda çalışıyor olmaktan bu kadar mutsuz iseler; ellerindeki “psikoloji lisans” diplomaları ve Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde aldıkları eğitim ve kazandıkları tecrübe ile, bunca yıl iddia ettikleri bu sömürüye neden boyun eğdiklerini anlamak da olağan olmayıp, hayatın olağan akışına da aykırıdır.

Hem aldıkları maaşlardan, hem çalıştıkları ortamdan, hem yöneticilerinden bu kadar şikâyetçi iseler, neden ayrılmak istediklerini söylemediklerini, kendileri ayrılmak istemiş de izin verilmemiş gibi ifade etmelerini de anlamakta güçlük çekiyoruz. Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde bu güne kadar pek çok meslektaşımız görev yapmış, kliniğimizden ayrılan pek çoğuyla da dostane ilişkilerimiz devam etmektedir.

Bu ihanet içindeki psikologlardan biri, burada daha fazla çalışmak istemediğini bildirmiş ancak tazminatını alabilmek için, o istifa etse de kurumun ona tazminat ödemesini talep etmiş, kurum da bu teklifi kabul etmiştir. Ancak bu sözün hemen arkasından kurumu aşağılayan yazı internete düşmüş ve kurumumuzu yakından tanımayan pek çok insan da bunların gerçek olduğunu düşünerek altına yorumlar yazmıştır. Bu kişinin amacının kişisel ve hukuka aykırı menfaat temin etmek için sosyal medyayı ve kişileri aracı olarak kullanma gayretinden başka değildir.

Yapılan, tam bir linç kampanyasıdır. Burada hem kurumun kurucularının, hem de kurumda görev yapan diğer psikiyatrist ve psikologlarımızın onuru, ahlak ve etik anlayışına büyük bir saldırı yapılmıştır.

Bir sivil toplum kuruluşu ve bir meslek birliği olarak, kamuoyu önünde  sizden tüm meslektaşlarınızın, tüm ruh sağlığı çalışanlarının haklarını ve etik değerlerini  eşit oranda ve adil bir yaklaşımla korumanızı beklediğimizi vurgulamak isteriz.

Özetle söz konusu kişilerin iş akitleri; gazeteci Pınar Öğünç tarafından kaleme alınarak 3 Mayıs 2020 tarihinde Gazete Duvar’da yayınlanmış bir yazının kurumumuzu gerçek dışı birçok itham ve iftira ile karalaması, bu karalama içeriğinin de bu psikologlar tarafından organize bir şekilde yazara servis edilmesi sonucunda, ahlak ve hukuk dışı ve iyi niyete aykırı  davranışları nedeniyle feshedilmiştir.

Bu konuya ilişkin ve sizin yazınıza da cevap niteliğinde olmasını arzu ettiğimiz diğer ve ek açıklamalarımız da aşağıda maddeler halinde sunulmuştur;

 1. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, kurumumuz bir çok kurum ve kuruluştan daha hızlı hareket ederek, tüm tedbirleri almış (kurum içi bilgilendirme panoları, hasta bilgilendirme panoları, tüm kliniğin talimatlara uygun maddelerle temizlenip dezenfekte edilmesi, her hafta kliniğin bir firma tarafından komple dezenfekte edilmesi, tüm katlara ve odalara dezenfektan/kolonya koyulması, bankolara pleksiglas paneller takılması, hasta teması olan tüm personele FFP2 maske, diğer tüm personele cerrahi maske dağıtılması, danışanlarımızın çoğunun telefon veya görüntülü konuşmaya yönlendirilmesi, kliniğe gelen tüm danışan ve personelin ateşlerinin ölçülmesi vs.) kurum içi hijyen ve güvenlik koşulları üst seviyede sağlanmıştır. En son gelişmeler de takip edilerek yeni çıkan önlemlere de uyum sağlanmaktadır. Zaten aldığımız önlemler neticesinde, bugüne kadar kliniğimizde bir Covid-19 vakası görülmemiştir.
 2. Kurumumuzda çalışan doktor ve psikologlar, asla zorla yüz yüze danışan bakmak zorunda bırakılmamışlardır. İsteyen tüm doktor ve psikologların evlerinden çalışmasına olanak sağlamak için her türlü teknoloji yatırımı yapılmıştır. (bahsi geçen psikologların 2 tanesi evden çalışmayı tercih etmiş, 3 tanesi de kurumda çalışmayı kendi arzularıyla tercih etmişlerdir.)
 3. Kliniğimiz bir sağlık kuruluşudur ve bu pandemi sürecinde diğer sağlık kuruluşları gibi çok önemli görevleri bulunmaktadır. Bu zor dönemde, sağlık çalışanlarımıza çalışma koşulları açısından her türlü seçenek sunulmuş, çalışan tercihi ve konforu üst düzeyde tutulmaya çalışılmıştır.

Madalyon’da çalışan bir uzman psikolog ya da psikiyatristin çalışma koşulları hakkında bazı bilgiler vermek isteriz;

 1. Doktorlarımız ve  psikologlarımız, yasal haftalık çalışma süresi olan 45 saatin çok altında çalışmaktadırlar. Kliniğimizde, çalışan odaklı esnek çalışma koşulları sunulmaktadır.
 2. Yıllık izni olmayan uzmanlara bile gerek duyduklarında kullanmaları için esnek izin politikası uygulanmaktadır.
 3. Tüm doktor ve psikologların eğitimleri ve özel işlerine uygun çalışma programları yapılmaya gayret edilir.
 4. Doğum öncesi ve sonrasında uzmanın istediği kadar izin verilir.
 5. Mesleki gelişimleri açısından uzmanların eğitim ücretlerinin %50 si kurum tarafından karşılanır.
 6. Tüm uzman odalarının, gerekli tüm donanımları (test, ölçek, oyuncak, boya, beyaz tahta vs.) tam olarak bulunmaktadır.
 7. Tüm personelimiz dilediği zaman avans çekip, kendi ödeme planına göre ödemesini yapabilir.
 8. Salı ve Perşembe günleri ayrı ayrı gruplar olarak yetişkin ve çocuk toplantılarında vaka takdimleri ve sunumlar yapılarak mesleki gelişimin sürekli olması sağlanmaya çalışılır.
 9. Mesleki koordinatörler vasıtasıyla uzmanların görüşleri alınır, şikâyetleri dinlenir ve kurum şartları içinde çözümler aranır.
 10. Tüm uzman odalarında konfor en üst seviyede sağlanmaya çalışılır ve sürekli revizyonlar yapılır.
 11. Uzmanlarımızın dinlenme alanları özenle hazırlanır, yemeklerimiz Türkiye’nin önde gelen firmalarından tedarik edilir.
 12. Katlarımızda bulunan yardımcı personeller, doktor ve psikologlarımıza en iyi hizmeti vermekle yükümlüdürler.
 13. Sık sık moral yemekleri ve eğlenceleri düzenlenir.

Sayın dernek yöneticileri ve dernek üyeleri,

Yazılan, içeriği tamamen yalan, karalama amacına yönelik yazı ile; bugün psikologların yetişmesinde bir okul halini almış Madalyon Psikiyatri Merkezi mevcut personelinin, mevcut emektar psikologlarının ve psikiyatristlerinin de hakkı yenmiştir. Küçük de olsa bir inceleme yapmış olmanızı, psikologlarımızın çalışma şartlarını görerek dernek üyelerinize destek olmanızı dilerdik. Taraflar arasındaki hukuki ihtilafın her iki tarafının meslek mensubu olduğu düşünüldüğünde tüm taraflara eşit mesafede durulmasının kamu menfaati ve hukuk gereği  olduğu açıktır.

Madalyon Psikiyatri Merkezi sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir kurumdur. Kurulduğu günden bu güne kadar, kurumda görev yapan diğer meslektaşlarının da önerileri doğrultusunda pek çok uygulama değiştirilmiş ve geliştirilmiştir.

Bir kurumun verimliliğinin ve hizmet kalitesinin uluslararası kriterlerle ölçülmesi ve değerlendirilmesi, zaten kurumun kaliteyi arttırma çabalarının bir parçasıdır. Bu amaçla kurum ortaya çıkan verileri çalışanlarıyla bire bir paylaşmaktadır.

Madalyon Psikiyatri Merkezi, sektörde öncü bir kurumdur, meslektaşlarımızın da katkılarıyla zamanla kendini daha da geliştirmek arzusundadır.

Ülkemizin içinde bulunduğu bu pandemi sürecinde, sürecin psikolojik ve sosyal sonuçlarına mesleki anlamda destek vermek amacıyla, daha verimli ve daha çok çalışmak, mesleğimizin temel bir gereği iken; kişisel çıkarları ön planda tutup çalıştığı kuruma karşı akıl dışı tahripkâr girişimlerde bulunmak yine meslek onuru ve ahlakı açısından önümüzdeki günlerde çokça tartışılması gereken temel konulardan biridir.

Bilgilerinize arz ederiz,

Saygılarımızla,

Dr. Gülseren BUDAYICIOĞLU
Merkez Başkanı

Dr. Mehmet Akif SAYILGAN
Merkez Kurucu Üyesi ve Psikoloji Bölüm Başkanı

Güncel Psikoloji Yayınlarımız

Yardıma ihtiyacınız var mı? Size ulaşalım.