Pedagog Nedir?

Pedagog Nedir?

“Pedagog nedir?” sorusunun yanıtı çok sayıda kişi tarafından yanlış bilinmektedir. Birçok kişi, pedagog teriminin tanımını, çocuk psikoloğu olarak bilir. Ancak iki terim tamamen birbirinden farklıdır. Pedagoglar, çocuk psikoloğu değildir. Çocuk eğitimcisi olarak pedagogu tanımlamak mümkündür. 

Yaşanan karmaşıklığın nedeni 1982 yılına dayanır. Türkiye’de bazı üniversitelerde bulunan pedagoji bölümü, 1982 yılında kapatılmıştır. Bu bölümün günümüzdeki karşılığı rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümleridir. Ancak iki bölüm tam olarak birbirinin karşılığı değildir. Bu nedenle bir pedagog olarak görev yapmak isteyenler, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünden mezun olduktan sonra çocuklara yönelik alanlarda yüksek lisans ve doktora yapmalıdır. 

Okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi gibi farklı bölümlerde yüksek lisans ve üzeri eğitim alındıktan sonra pedagog, yani çocuk eğitimcisi olarak çalışmak mümkündür. 

Pedagog Ne İş Yapar?

Çocuk pedagogları, çocuklara ve ailelerine eğitim alanına giren konularda destek sunabilir. Çocuk psikolojisi üzerinde danışmanlık yapma, tedavi yapma gibi bir yetkileri yoktur. Psikoloji alanında eğitim almış ya da tıp fakültelerini bitirdikten sonra psikiyatri alanında uzmanlaşan hekimler dışında kimseden psikolojik destek almamalısınız. Aksi takdirde çocukların ruhsal sağlığında ciddi bozulmalar söz konusu olabilir. 

Pedagoglar hakkında merak edilen konulardan biri nerede çalıştıklarıdır. “Pedagog nerede çalışır?” sorusuna yanıt olarak okul, hastane, çocuk kliniği, sosyal hizmet kurumları, ıslah evleri gibi kurumlardan bahsedilebilir. 

Pedagog desteği almak istediğinizde hangi konularda danışmanlık alacağınızı bilmeniz gerekir. Pedagoglara danışabileceğiniz konuları şöyle sıralayabiliriz:

 • Tablet ve telefon gibi cihazların bağımlılık derecesinde kullanılması
 • Okul sürecinde öğrenme ile ilgili yaşanan sorunlar
 • Yemek yeme ile alakalı problemler
 • Asosyallik gibi sorunlar
 • Tuvalete alıştırma döneminde yaşanan sorunlar
 • Konuşma güçlüğü, dil gelişiminin yeterli olmaması gibi problemler

Pedagog Nasıl Olunur?

Pedagog olmak için ilk olarak rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünden mezun olmak gerekir. Bu bölümü bitirenler, çocuk gelişimi alanında yüksek lisans yapmalıdır. Psikologlar da çocuk gelişimi alanında master yaparak ya da çocuk eğitimi ile farklı eğitimlere katılarak bu alanda danışmanlık verebilir. Ancak pedagogluk mesleğinin günümüzde tam bir karşılığının olmadığını da belirtmek gerekir. Çocuk psikolojisi için psikologlardan destek alınmalıdır. Eğitim süreçleri içinse rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunlarından destek alınması mümkündür. 

Pedagoglar ve Psikologlar Arasındaki Farklar

Pedagoglar ve psikologlar arasında belli başlı farklılıklar vardır:

 • Pedagoglar, çocuk eğitimi alanı ile ilgilenir.
 • Psikologlar, çocukların yaşadığı psikolojik sorunların iyileştirilmesi için destek verir.
 • Pedagogların, psikolojik tedavi ve danışmanlık yetkisi yoktur.
 • Pedagoglar, çocuk psikoloğu değildir. 

Pedagoji Nedir? Pedagoglar için Pedagojinin Önemi

Pedagoji, çocukların eğitim süreci ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Öğrenme, bu bilim dalının konuları arasında yer alır. Öğrenmede yaşanan sorunlar, öğrenme yöntemleri bu kapsamda değerlendirilir. Pedagoji kapsamındaki alt disiplinler, şu şekilde sıralanabilir:

 • Eğitim pedagojisi: Eğitim alanında yeni stratejiler geliştirilmesiyle ilgilenir.
 • Orthopedagoji: Çocukların yaşadığı problemlerle ve onların çözüme kavuşturulması ile ilgilenir.
 • Transkültürel pedagoji: Kültürlere göre çocuk davranışlarındaki farklılıkları inceler. 
 • Antropedagoji: Tarihi şahısların çocukluklarındaki pedagojik durumlarına ilişkin detaylı değerlendirme yapar. 

Sıkça Sorulan Sorular

Pedagog nedir ne iş yapar?

Pedagog, çocuk eğitimcisi olarak çocukların eğitim alanında yaşadığı sorunlarla ilgilenir. 

Pedagog ve psikolog arasındaki fark nedir?

Pedagoglar, çocuk psikoloğu değildir. Bu nedenle psikolojik destek vermeleri mümkün değildir. Pedagoglar sadece eğitim ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti verir. 

Pedagog çocuk psikoloğu mu?

Pedagoglar, çocuk psikoloğu değildir. 

Pedagog ne doktoru?”

Pedagoglar doktor değildir. Çocuk eğitimi ile ilgili konularda danışmanlık verebilirler.

Pedagoglar, hangi bölümden mezun olmalıdır?

Pedagoji bölümleri, 1982 yılından itibaren kapatılmıştır. Bu bölümün tam karşılığı günümüzde mevcut değildir. Ancak rehberlik ve psikolojik danışmanlık okuyanlar, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora yaptığı takdirde pedagog gibi danışmanlık verebilir. 

Güncel Psikoloji Yayınlarımız

Yardıma ihtiyacınız var mı? Size ulaşalım.