Mutlu Olmak Aslında Kolay, Nasıl mı?

Mutlu Olmak Aslında Kolay, Nasıl mı

Mutluluk Nedir?

Tarih boyunca filozoflar ve bilim insanları “Mutluluk nedir?” sorusunu sormuş, mutluluk hakkında düşünmüş, mutluluğun ne olduğunu tartışmış, mutluluk hakkında birbirinden farklı bakış açıları geliştirmişlerdir. Günümüzde de pozitif psikoloji alanı mutluluğun ne olduğu hakkında birçok araştırma yapmaktadır.

Mutluluk kavramı psikolojide iyi oluş halini ifade etmek için kullanılmaktadır ve ruh sağlığının yerinde olması şeklinde tanımlanmaktadır. Ruh sağlığının yerinde olması ise bireyin yeteneklerinin farkındalığını, bu yetenekler doğrultusunda topluma katkı sağlamasını, yaşamındaki stresli anların üzerinden gelebilmesini ifade etmektedir. Doyurucu ilişkiler kurmak, anlamlı bir yaşam sürmek, kişinin kendisini başarılı hissetmesi ve keyif aldığı işlerle meşgul olması kişinin iyi oluş halini desteklemektedir.

İyi oluş hali kişilerin hayatının her alanını etkilemektedir. Kişiler iyi oluş halleri sayesinde fiziksel ve ruhsal sağlık, bilişsel yetenekler, ekonomik güç ve başarılı ilişkiler ile doyuma ulaştıkları bir hayat sürebilmektedir. Kişiler doyuma ulaştıkları bir hayatı anlık zevklerden ziyade kalıcı olarak biçimlendirdikleri olumlu deneyimler ile yaşayabilmektedir ve mutluluk ile yapılan çeşitli araştırmalar mutluluğun kişilerin kendi elinde olduğunu göstermektedir.

Mutluluk Kendi Elimizde

Kısa süreli anlık mutluluklar genellikle dışsal faktörlere bağlıdır ancak kalıcı mutluluk kişilerin kendi elindedir. Kişilerin hayatlarını iyi oluş hali içerisinde sürdürebilmesi için çeşitli farkındalıklar ve farklı bakış açıları geliştirebilmesi gerekmektedir. Mutluluğun eğitilebilir bir beceri olduğu çeşitli çalışmalar sonucu ortaya konmuştur. Umut, iyimserlik, affedicilik ve şükran duyma gibi davranış ve duyguların kişilerin mutluluğunu desteklediği, öz saygısı gelişmiş kişilerin hayatlarında iyi oluş hallerini daha çok deneyimledikleri, öz saygının mutluluk düzeyini güçlendirdiği bilinmektedir. Bunlara ek olarak kişilerin mutluluk düzeylerinin arttırabilmelerine hizmet edebilecek çeşitli etkenler bulunmaktadır.

  • Kendi mutluluğunuzu tanımlamak

Kişiler mutluluğu hayatın içerisinde deneyimleyerek içsel dünyalarına keşiflerle dolu bir yolculuk başlatırlar. Bu yolculukta kişiler mutluluk kaynaklarını bularak, mutsuzluklarını tespit ederek kendilerini mutlu eden detayları keşfederler. Kişiler kendi mutluluklarını ararken kendileri gibi olma cesareti ile kendini olduğu haliyle kabul etme çabası sayesinde iyi oluş hallerini destekleyecek her unsuru görme fırsatı yakalayabilirler.

  • Daha aktif ve meşgul olmak

Aktif, meşgul ve üretken olmak kişilerin mutluluk düzeylerini arttırmaktadır. Kişiler kendilerini başarılı hissettiren, kendi yeteneklerini ortaya koymak konusunda çeşitli motivasyonlar yaratacak ve kendisine zamanın nasıl geçtiğini unutturacak meşguliyetler ile iyi oluş hallerine ve anlamlı bir yaşam sürdürme çabalarına destek olmaktadır.

  • Sosyal bir kişilik geliştirmek

İnsanlar sosyal varlıklardır. Sosyalleşmek için daha fazla zaman harcamak kişilerin kendilerini daha mutlu hissetmelerini sağlamaktadır. Yakın ilişkiler kurmak kişilerin sevgi dolu ilişkiler geliştirmesine fırsat tanıyarak kişilerin iyi oluş düzeylerini arttırmaktadır.

  • Fiziksel aktivite yapmak

Düzenli olarak fiziksel aktivite yapmak kişiler üzerindeki gerginliği azaltmakta ve kişilerin iyi oluş hallerini desteklemektedir. Düzenli fiziksel aktivitede bulunmanın depresyonu azaltmada etkili olduğu bilinmektedir.

  • Olumsuz duyguları fark etmek, endişelenmeyi bırakmak

Kişilerin olumsuz duygularını tespit etmesi, onları tanımlaması, kabul etmesi, ne durumlarda ortaya çıktıklarını fark etmesi sayesinde olumlu ve iyimser düşünme becerilerini geliştirmesi mümkün olmaktadır. Kişilerin gelecek ve geleceğin belirsizliği sebebiyle yaşadığı endişelerden kurtulmak konusundaki istek ve çabası kişilerin mutlu olmalarına yardımcı olmakta, şimdiki ana odaklanan kişilerin iyi oluş düzeyleri artmaktadır.

Mutluluk Şimdiki Ana Odaklanmaktan Geçiyor

Şimdiki ana odaklanmak bilinçli farkındalık olarak tanımlanmaktadır ve zihnin geçmiş ve gelecek arasında kaymasını engelleyerek şu an olanlara odaklanmayı ifade etmektedir. Anda kalmak geçmişin olumsuz duyguları ve geleceğin endişe ve kaygıları arasında kalmak yerine anda hissedilenlerin farkına varmaktır. Yargılardan uzaklaşmak, sabır ile olayların kendi akışını izlemek, kişilerin içindeki olumlu ve olumsuz her duyguyu kabul etmesi ve şefkat duygusu ile kişilerin kendine ve başkalarına yaklaşabilmesi kişisel dönüşümü destekleyerek kişilerin iyi oluş hallerini arttırmasına yardımcı olmaktadır.

Kaynakça

Yıldırım, G. M. (2020). 8 haftalık meditasyon temelli mutluluk eğitiminin mutluluk, benlik saygısı ve beyin aktivitesine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nörobilim Dalı Nörobilim Yüksek Lisans Programı, İstanbul.

Güncel Psikoloji Yayınlarımız

Yardıma ihtiyacınız var mı? Size ulaşalım.