Koruyucu Aile Nedir?

Koruyucu Aile Nedir

Koruyucu aile tanımı, evlat edinen aileden farklıdır. Koruyuculuk vasfını üstlenen aile, çocuğu kendi evinde barındıran değil, onu uzaktan takip eden konumdadır. Koruyucu ailelik, çocuğun devlet korumasında ya da öz ailesinin yanında kalırken bir başka aile tarafından da koruma altında olmasıdır. 

Kendi ailesinin bakımı altında gerekli ihtiyaçları karşılanamayan çocukların, kısa ve uzun dönem ihtiyaçlarını karşılayan aileye koruyucu aile denir. Koruyucu aile olmanın belli şartları bulunur. Bu şartları sağlayan ve çocuğun koruyuculuğunu üstlenen aile, eğitim hayatından giyinme ve beslenmeye kadar her türlü konuda destek sağlar. 

Koruyucu Aile Nedir?

Devlet, uygun görürse ihtiyaç sahibi çocuğu koruyucu ailenin yanına yerleştirebilir. Bunun için çocuğun biyolojik ailesinden izin alınması gerekmez. Amacı mukabilinde koruyucu aile nedir? 

Koruyucu aile, 18 yaşın altındaki, ailesi içinde güvenlik, barınma ve eğitim sorunları yaşayan çocukların bakımına destek olur. Koruyucu aile, korunmaya muhtaç olan çocukların maddi ve manevi anlamda ihtiyaç duyduğu desteği sağlayan ikinci ailedir. Psikolojik ve fiziksel gelişimleri açısından yaşadıkları evde gerekli desteği bulamayan çocuklar devlet korumasına alınabilir. Devlet koruması altındaki çocuklar, dışarıdan bir aile desteğiyle hayatlarını daha iyi idame ettirebilirler. 

Koruyucu Aile Olma Şartları Nelerdir?

Koruyucu aile koşulları, bir çocuğun sorumluluğunu alabilecek yeterlilik şartlarını içerir. Koruyucu aile şartları arasında şunlar yer alır: 

  • TC vatandaşı olmak,
  • 25-65 yaş arasında olmak,
  • Çocuğun öz ailesi ya da vasisi olmamak,
  • Düzenli bir gelire sahip olmak,
  • En az ilkokul mezunu olmak,
  • Türkiye’de sürekli ikamet ediyor olmak. 

Koruyucu aile şartlarını kâğıt üstünde sağlasanız bile çocuğun ruh ve beden sağlığı gözetilir. Bu nedenle başvuru yaptığınız kurum tarafından sıkı bir değerlendirme yapılır.  Olmak istediğiniz koruyucu aile modeli, sağladığınız şartlarla uygunsa aşağıdaki 4 ayrı tip modelden birine dahil olabilirsiniz. Birbirinden farklı koruyucu aile modelleri bulunur. 

Koruyucu Aile Bakım Modelleri

Koruyucu aile modelleri, çocuğa sundukları katkıya göre farklı çeşitlere ayrılır: 

1.Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli: Bu koruyucu aile modeli, öz aile ve vasi dışında kalan kan bağı olan akrabalardan oluşur. Bunun dışında çocuğun tanıdığı bir bakıcı da bu koruyuculuk görevini üstlenebilir. 

2.Geçici Koruyucu Aile Modeli: Kuruluş bakımında olmayan ve çeşitli nedenlerle henüz planlanan koruyucu hizmetten yararlandırılamamış çocuklar için sağlanan hizmet modelidir. 

3.Sürekli Koruyucu Aile Modeli: Çocuğun biyolojik ailesinin yanında kalma ihtimalinin bulunmadığı, kısa vadede aile yanına dönemeyeceği durumlarda başvurulan koruyucu aile modelidir. 

4.Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli: Bu koruyucu aile modeli, özel durumu olan çocuklar için bakım hizmeti verir. Alanında eğitim almış ve uzmanlaşmış kişilerin profesyonel olarak sunduğu hizmettir. Koruyucu ailelik hakkında lisans sahibi olan kişiler dışında kimse bu koruyucu hizmet modelini sunamaz. 

Evlat Edinme Ve Koruyucu Aile Arasındaki Fark Nedir?

Evlat edinme ve koruyucu aile farkı, sundukları bakım olanağı açısından farklılık gösterir. Evlat edinme, annesi ve babası olmayan ya da belli nedenlerle ailesinin yanında kalamayan çocuklar için sağlanan sürekli aile olma durumudur. Bu bir hizmet değildir, çocuğun himayesini sağlayan ve onu kendi evladı gibi sahiplenen büyüten aileler evlat edinme başvurusunda bulunurlar. 

Yasal süreci tamamlayıp evlat edinme onayı alan aileler, çocukların kendileriyle kalabileceği bir ortam sağlar. Barınılacak alan, eğitim ve temel ihtiyaçlar için gerekli maddi olanaklar aile tarafından çocuğa sunulur. Koruyucu aile ise çocuğa uzaktan ve belli dönemlerde barınma olanağı sunar. Ancak koruyuculuk sağladığı dönem boyunca ihtiyaçları doğrultusunda sadece maddi destek de sağlayabilir. 

Evlat edinen aile çocuğa bir ailenin sunduğu bütün imkanları sunar. Barınma, yeme içme, eğitim, eğlence ve sosyal ihtiyaçlar dâhil bir annenin ve babanın çocuklarına sunduğu bütün aile olanaklarını sağlar. Koruyucu ailelikte çocuğun velayeti kendi ebeveynlerinde kalır. Koruyuculuk yapan aile, çocuğun masraflarını devletle paylaşarak öder. 

Nasıl Koruyucu Aile Olunur?

Koruyucu aile olmak için maddi durumunuzun bir çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlilikte olması gerekir. Koruyucu aile olacak kişiler, yukarıda belirtilen şartları sağlamalıdır. Konuyla ilgili başvuruyu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yaparak süreci takip edebilirsiniz.

Koruyucu Aile Başvurusu Nereye Yapılır?

Koruyucu aile olmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl müdürlüklerine başvuru yapabilirsiniz. 6-8 aylık süre zarfında kurum tarafından size olumlu ya da olumsuz olarak dönüş sağlanır. Koruyucu aile başvuru şartlarını sağladığınız tespit edilirse ihtiyaç sahibi çocuğa kurum tarafından yönlendirilirsiniz. 

Belirlenen şartlar altında çocukla iletişim kurduktan sonra kurumun da gözetimi ve bilgisiyle çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Belli dönemlerde bakım ve barınma hizmeti sağlayarak onun bir aile ortamı içinde vakit geçirmesine de olanak tanıyabilirsiniz. 

Güncel Psikoloji Yayınlarımız

Yardıma ihtiyacınız var mı? Size ulaşalım.