26 Ekim Dünya Hasta Hakları Günü

26 Ekim Dünya Hasta Hakları Günü

26 Ekim Dünya Hasta Hakları Günü

Hasta Hakları Günü Kutlu Olsun!

Madalyon Psikiyatri Merkezi Hasta Hakları Birimi yasaların öngördüğü şartları ve hizmetleri yerine getirmekte aynı zamanda danışanlarına ve hastalarına TSE tarafından belgelendirilmiş kalite yönetim sistemleri ile hizmet vermektedir. Ankara ve İstanbul kliniklerimizde her geçen gün danışan memnuniyetimiz artmakta, yapılan sosyal medya analizlerindeki memnuniyet oranımız  neredeyse % 100’e yaklaşmaktadır.

Web sayfamıza gelen, kat sekreterliklerine ulaşan, çağrı merkezimize iletilen, internet üzerinden çeşitli forumlarda dile getirilen tüm öneri, istek ve şikayetler cevaplanmaktadır. Kurum içinde her katta, geri bildirim formlarımız en görünen yerlerde bulundurulmakta ve tüm bildirimler tek tek incelenip derhal işleme konarak gereği yerine getirilmektedir.

En önemlisi hasta mahremiyeti ve psikiyatrinin çok önemli etik kuralları yüzde yüz uygulanmaktadır.

Bu arada Hasta Hakları nedir diye kısa bir bilgilendirme de yapalım;

Hasta hakları ile ilgili ilk çalışmaların Amerika Birleşik Devletleri’nde 1900’lü yılların başında hastaların hastanelere karşı açtığı çok sayıda davalar nedeniyle başladığı kabul edilir. 1972’de Amerika Hastaneler Birliği’nin “Hasta Hakları Bildirgesi’ni yayınlamasıyla ilk somut gelişmeler gündeme gelmiştir. Ülkemizde de 01.08.1998 tarihinde 23420 sayılı Resmi Gazete ’de, hasta haklarını somut olarak göstermek, sağlık hizmetinin verildiği her yerde, sağlık hizmetini alan herkesin faydalanmasını, hak ihlallerinden korunmasını, gerekirse hukuki yollara başvurabilmesini sağlamak amacı ile Hasta Hakları Yönetmeliği yayınlanmış, daha sonraki yıllarda da revize edilmiş ve yönergelerle desteklenmiştir. Hasta Hakları Yönetmeliği, düzenlediği kuralları, yönetmeliğin ilk maddesinde şöyle tarif eder:

Temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen “hasta hakları” nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin “hasta hakları” ndan faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usul ve esaslar.

Hasta Haklarını, bir sağlık kurumunun verdiği hizmet içinde hastaya sağlaması gereken imkanlar olarak da düşünebiliriz. Bunlar: Hizmetten Genel Olarak Faydalanma; Bilgilendirme ve Bilgi İsteme; Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme; Mahremiyet; Rıza; Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma; Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme; Saygınlık Görme ve Rahatlık; Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma ve Şikayet ve Dava Hakkı’dır.

Hastaların sağlık hizmeti aldığı kuruma karşı sorumlulukları da aynı derecede önem taşır. Bunlar da: Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme; Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme; Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma; Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme; İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme; Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama; Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurma hakkıdır.

Keşke hiç hastalıklar olmasa,

Sağlık, mutluluk ve neşe dolu günler dileğiyle

Güncel Psikoloji Yayınlarımız

Yardıma ihtiyacınız var mı? Size ulaşalım.