Melankolik Depresyon Nedir?

Melankolik Depresyon Nedir

Depresyon “duygudurum bozukluğu” olarak tanımlanmaktadır ve kişilerin duygu durumları depresyonda çökkün bir haldedir. Depresyon farklı alt tiplerine göre sınıflandırılmaktadır. Bu alt tiplerden bir tanesi de melankolik depresyondur. Melankolik depresyon, majör depresyonun bir türüdür ve diğer depresyon türlerine göre daha şiddetli ve ağır seyretmektedir. Melankolik depresyonda, depresif ruh hali ve çökkün duygudurum kadar bedensel ve düşünsel yavaşlama da ön planadır.

Melankoli ve Melankolik Depresyon

M.Ö. 400 yıllarında Hipokrat, depresyon benzeri bazı ruhsal hastalıkları tanımlamak için melankoli kavramını kullanmıştır. Sigmund Freud ise, depresyonu psikolojik ve biyolojik nedenli depresyon olarak ikiye ayırmıştır. Biyolojik nedenli yani çevresel olaylardan bağımsız olan depresyon türüne endojen depresyon adını vermiştir. Daha sonraları DSM III terminolojisinde bedensel nedenlere vurgu yapmak için endojen depresyon melankoli terimiyle isimlendirilmiştir.

Melankolik Depresyon Belirtileri

Melankolik depresyonun farklı belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca bu belirtilerin şiddeti de her kişide değişkendir.

Melankolik Depresyonda Ruhsal Durum

Melankolik depresyonda kişiler, önceden hoşlanılan etkinliklerden zevk alamamakta, çevresel değişikliklere, hoşa giden uyaranlara karşı tepkisiz kalmaktadır. Kişilerin çökkün duygudurumları dikkat çekici özelliktedir. Bu depresif ve çökkün ruh hali, kişilerin yaşantıları içerisindeki güzellikler karşısında bile değişmemektedir. Melankolik depresyonda kişilerdeki suçluluk duygusu fazladır, kişiler kendilerini yersiz bir şekilde suçlayabilmektedir.

Kişilerin depresyon belirtileri özellikle sabah saatlerinde daha şiddetlidir ve gün içerisinde belirtilerin şiddeti değişebilmektedir. Melankolik depresyon, kişilerin uyku düzenlerini etkilemektedir. Kişilerin sabahları normal uyanma vakitlerinden daha erken saatlerde uyandıkları gözlemlenmektedir.

Melankolik Depresyonda Bedensel Durum

Özellikle melankolik depresyonu olan kişilerde psikomotor yavaşlamanın olduğu görülmektedir. Psikomotor yavaşlama kişilerin düşüncelerindeki yavaşlama ve fiziksel hareketlerindeki azalmayı temsil etmektedir.

Melankolik depresyon kişilerin beslenme düzenlerini etkilemektedir. Bu kişilerde genellikle belirgin bir iştah kaybı görülmektedir. Bu sebeple, kişilerde hızlı kilo kaybına rastlanmaktadır.

Melankolik Depresyon Tedavisi

Melankolik depresyon tanısı psikiyatristler tarafından konulmaktadır. Kişilerde var olan belirtilerin psikiyatristler tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Psikiyatristler, değerlendirmeleri sonucunda kişilere uygun tedavi yöntemleri belirlemektedir. Melankolik depresyon psikoterapi ve ilaç desteği ile tedavi edilebilmektedir.

Kaynakça

  • Aydemir, Ö. (2007) Depresyon alt tiplerinin varlığı üzerine. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci, 3(29), 19-23.
  • Türkçapar, H. (2004) Melankolili depresyon. Klinik Psikiyatri, 20-31.

Güncel Psikoloji Yayınlarımız

Yardıma ihtiyacınız var mı? Size ulaşalım.