İmago Terapi Nedir?

İmago Terapi Nedir

İmago ilişki terapisi, Harville Hendrix ve eşi Helen LaKelly tarafından geliştirilmiştir. Kadın ve erkek ilişkilerinde yaşanan sorunlara bir cevap bulmaya çalışan Hendrix’e göre bireyler ebeveynlerinin kişilik özelliklerine benzer özellikteki kişileri eş olarak seçmeye daha yatkındır, bu da ilişkilerde sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Harville Hendrix terapinin geliştirilmesinde Sigmund Freud, Carl Jung ve Eric Berne’nin evlilik hakkındaki yazılarından etkilenmiştir. Aynı zamanda imago ilişki terapisi birçok teori ve yaklaşıma da dayanmaktadır.

İmago terapi, imago teorisi ışığında gerçekleştirilen bir ilişki terapisidir ve çift terapisinde kullanılması için geliştirilmiştir. İmago ilişki terapisinde çeşitli teknikler kullanılmaktadır.

İmago İlişki Terapisinde Ebeveyn İmgesi

İmago, imge anlamına gelmektedir ve bu imge bireylerin, çocukluk yıllarında ilk bakım verenlerinin olumlu ve olumsuz özelliklerini simgeleyen bir imgedir. Bu imge bilinçaltının derinliklerinde yer almaktadır. İmago terapisine göre bireyler bu imgeye uygun kişilerle romantik ilişkiler yaşama eğilimindedir. Bunun sebebi de çocukluk döneminde oluşan yaralarını iyileştirmek ve tekrar bütünleşmektir. Çünkü imago ilişki terapisi, bireylerin çocukluk yıllarında ilk bakım verenleri tarafından sevgisizlik, ilgisizlik gibi sebeplerle yaralanabildiğini ve bunun sonucu olarak bütünlüklerini kaybedebildiklerini savunmaktadır.

İmago İlişki Terapisinin Hedefi

İmago ilişki terapisine göre “bireyler ilişkiler içerisine doğmakta, ilişkilerde yaralanmakta ve ilişkiler aracılığıyla iyileşmektedir.” Bu sebeple imago ilişki terapisinin hedeflerinden bir tanesi romantik ilişki içerisinde bulunan bireylerin çocuklukta oluşan yaralarını iyileştirici gücü bulunan bir ilişkiye sahip olmalarına yardımcı olmaktır.

İmago terapi beş aşamadan oluşmaktadır. Bu beş aşama, ilişkinin geleceğini yeniden çizme, yeniden imgeleme, ilişkiyi yeniden yapılandırma, öfkeyi çözme ve yeniden romantikleşmedir. Bu aşamalar ile çiftlerin ihtiyaçlarının farkına varması sağlanmaktadır. Bu sayede çiftlerin gelecekte karşılaşacakları problemlerin önlenmesi ve daha kolay çözüme ulaştırılması hedeflenmektedir. İmago ilişki terapisinde çiftlere çatışma yönetimi öğretilerek, iletişim problemlerinin çözüme kavuşturulması konusunda çalışılmaktadır. Bu sayede bireylerin romantik ilişkilerinden zevk alması, ilişki kalitelerinin artması hedeflenmektedir.

İmago ilişki terapisinde hedeflenen ilişki biçimine ulaşılmasında kullanılan teknikler bulunmaktadır. Bu teknikler sayesinde,

  • Çiftler karşılıklı olarak, kendilerine çocukluk döneminde bakım vermiş kişiye karşı hissettikleri duyguları anlatabilmekte, çocukluk döneminde yaşadıkları acıları paylaşabilmektedir.
  • Bireyler eşlerinin özellikleri ve ebeveynlerinin özelliklerini karşılaştırabilmektedir.
  • Çiftler karşılıklı olarak, birbirlerinin hangi davranışları sebebiyle hayal kırıklığına uğradıklarını anlatmaktadır. Bu davranış yerine hangi davranışı beklediklerini paylaşmaktadır.
  • Çiftler öfkelerini kontrol etmeyi öğrenmektedir.
  • Çiftler, birbirlerini takdir etme ve birbirlerine ilgi gösterme konularında cesaretlendirilerek ilişkinin romantikleşmesini sağlamaktadır.

 İmago Terapi ve Bireysel Gelişim

İmago terapisi aynı zamanda bireylerin çocuklukta oluşan yaralarını fark etmesini sağlamaktadır. Bu sayede bireyler kendi özlerini keşfedebilmekte, kişisel gelişimleri için önemli adımlar atabilmektedir. İmago terapisi bireylerin empati yeteneğinin geliştirilmesine yardımcı olarak çiftlerin birbirlerini anlaması konusunda yardımcı olmaktadır.

Kaynakça

  • Akbulut, Z. (2018) İmago yaklaşımına dayalı grupla psikolojik danışma uygulamalarının evli çiftlerin affetme ve mutluluk düzeyine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, İstanbul.

Güncel Psikoloji Yayınlarımız

Yardıma ihtiyacınız var mı? Size ulaşalım.