Anamnez Nedir?

Anamnez Nedir

Anamnez, hastanın, hastalığı ve çevresi hakkında verdiği bilgi olarak tanımlanmaktadır. Hastanın öyküsünü ifade etmek için kullanılan anamnez, hastalığa teşhis koymak amacıyla sorulan belirli sorular sonucu elde edilmektedir ve hastanın hastalığıyla ilgili önem taşıyan tüm bilgilerini (hasta kimlik bilgileri, hastanın şikayeti, öyküsü, özgeçmişi, soy geçmişi, sosyal durumu, alışkanlıkları, kullandığı ilaçlar ve beden fonksiyonları) içermektedir.

Anamnez Alma

Anamnez alma, hastanın hastane başvurusuna sebep olan hastalığı ile ilgili detaylı olarak bilgi alınması anlamına gelmektedir. Genellikle anamnezin hastanın kendisinden alınması tercih edilmektedir. Hastanın kendisinden bilgi almanın zor olduğu bazı durumlar bulunmaktadır. Hastada bilinç bozukluğu gibi durumların bulunması halinde hastanın hastalık sürecini takip eden yakınlarından, hasta öyküsünün alınması konusunda destek istenmektedir.

Psikiyatride Anamnez Alma

Psikiyatride dikkatlice alınan bir öykünün terapisti tanıya ve doğru tedaviye götüren en önemli araçlardan bir tanesi olduğu bilinmektedir. Psikiyatride anamnez alma bu sebeple terapinin en önemli aşamalarından bir tanesidir.

Psikiyatride anamnez alınırken hastanın kimlik bilgileri, hastanın şikayeti, hastalığın öyküsü, hastanın özgeçmişi ve aile geçmişi, hastanın sosyal durumu, alışkanlıkları, kullandığı ilaçlar ve beden fonksiyonları hakkında bilgi elde etmeye yönelik sorular sorulmaktadır.

Psikiyatride anamnez almanın üç amacı bulunmaktadır. Bunlar;

  1. Hastanın hastalığı ile ilgili detaylı bilgi edinmek,
  2. Tanı koymak ve uygun tedavi planı oluşturmak,
  3. Hastayla ilgili alınan bilgilerin kalıcı kaydını oluşturmaktır.

Doğru Tedaviye Götüren En Önemli Araçlardan Biri Anamnezdir.

Hasta ile yapılan ilk görüşmenin bağ kurucu bir etkisi bulunmaktadır. Bu sebeple terapist, anamnez alırken hastanın rahatça kendini ifade etmesi için fırsat tanımaktadır. Hastanın terapiste bu aşamada güven duyması bilgilerin doğru ve tam alınabilmesi açısından önem teşkil etmektedir. Terapistin, saygılı, nazik, ilgili, kabullenici ve dostane bir yaklaşımla hasta ile empati kurması beklenmektedir. Terapist, aynı zamanda basit soruları ve yönlendirmeleriyle, hasta ile işbirliği içerisine girerek hastaya destek sağlamaktadır.

Anamnez alma sırasında hastanın, hastalığı veya problemi ile ilgili bilgileri anlatırken kullandığı beden diline de oldukça dikkat edilmektedir. Hastanın genel durumu, bilinç durumu, zeka düzeyi, hastalığı ile ilgisi ve sorulara verdiği tepkiler gözlemlenmektedir. Bu sayede anamnez alınırken hastalık ile ilgili bilgi verebilecek her unsur göz önünde bulundurulmaktadır.

Güncel Psikoloji Yayınlarımız

Yardıma ihtiyacınız var mı? Size ulaşalım.