Kadro

Psk. Murat Nuri AĞIRMAN

Klinik Psikolog

Üniversite

Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Psikoloji

Uzmanlık

İstanbul Aydın Üniversitesi – Klinik Psikoloji

Bölüm

Yetişkin Psikiyatrisi

İlgilendiği Yaş Aralığı

18-65

Şube

İstanbul – Levent – Sülün Sok.

Yabancı Dil Terapi

İngilizce

Biyografi

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Ardından İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını bitirmiş olup yine aynı okulda Klinik Psikoloji alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

Lisans hayatı boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi başta olmak üzere birçok kurumda stajyer psikolog olarak görev almıştır. Yüksek lisans mezuniyetinin ardından psikolojik danışmanlık merkezinde klinik psikolog olarak görevini sürdürmüştür.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), Şema Terapi ve Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) gibi alanlarda uzmanlaşmış olup doktora düzeyinde süpervizyonlarını tamamlanmıştır. Görev aldığı süre boyunca panik bozukluk, kaygı bozukluğu, majör depresif bozukluk, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), alkol- madde bağımlılığı ve sınır kişilik bozukluğu başta olmak üzere birçok vakayı takip etmiştir.

Sertifikalar ve Diğer Eğitimler

 • Şema Terapi Eğitimi – Prof. Dr. Gonca Soygüt
 • Şema Terapi Süpervizyon – Prof. Dr. Gonca Soygüt
 • Bilişsel Davranışçı Terapi – Prof. Dr. Hakan Türkçapar
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon (Doktora)– Prof. Dr. Rita Krespi Ülgen
 • Cinsel Terapi – (Yüksek Lisans) – Prof. Dr. Cebrail Kısa
 • EMDR – Dr. Kahraman Güler
 • Rorschach & TAT Eğitimi- Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Prof. Dr. Tevfika İkiz
 • WAIS Yetişkin Zeka Testi Eğitimi- Klinik Psikoloji Derneği, Doc. Dr. Elif GÜNERİ
 • WISC-IV Çocuklarda Zeka Testi Eğitimi – Türk Psikologlar Derneği
 • Bağımlılığa Yaklaşım Eğitimi- Başkent Psikoloji Atölyesi, Prof. Dr. Kültegin ÖGEL
 • MMPI Kişilik Testi
 • Moxo Dikkat Testi

Akademik Yayınlar

 • Ölçek Geliştirme Çalışması: Ayrılık Sonrası Büyüme Ölçeği
  • (Ağırman, Murat Nuri & Çırakoğlu, Okan Cem, 2019). Işık Savaşır Klinik Psikoloji Kongresi – 2018 Poster Bildirimi
 • Yetişkin Bireylerde Psikolojik Belirtiler, Yaşam Doyumu ve Bilişsel Esneklik Değişkenleri arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  • (Ağırman, Murat Nuri & Güler, Kahraman, 2019). (Çukurova 7TH International Scientific Researches Conference Makale Sunumu)
 • Ölçek Geliştirme Çalışması: Çok Boyutlu Travma Ölçeği (ÇBTÖ)
  • (Ağırman, Murat Nuri, 2021). Yüksek Lisans Tezi
 • Covid-19 Salgını Sırasında Evli Bireylerde Evlilik Uyumu, Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Cinsel Doyum Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  • (Ağırman, Murat Nuri & Güler, Kahraman. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2022).
 • Anneden Algılanan Narsisizm, Somatizasyon Bozukluğu ve Mutluluk Korkusu Arasındaki İlişkide Şema Modlarının Aracı Rolü
  • (Ağırman, Murat Nuri & Başçelik, Elif, 2022)
 • Çocukluk Çağı Travmaları, Mizaç, Ebeveynlik Tutumları ve Nesne İlişkilerinin Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar Üzerinde Etkisi
  • (Ağırman, Murat Nuri & Güler, Kahraman 2022)