Kronik Yorgunluk

Kronik Yorgunluk


Kronik yorgunluk pek çok sebebe bağlı olabilir. Tıbbi bir sebebinin olmadığı anlaşıldığında kronik yorgunluğun ruhsallıktan kaynaklandığını düşünebiliriz. Kronik yorgunluk, can sıkıntısından ya da uykulu olma halinden başka bir durumu ifade eder. O yüzden bu durumu zihinsel kronik yorgunluk olarak isimlendirebiliriz. Bu zihinsel yorgunluk algı, dikkat, hafıza, işlemleme, karar verme gibi pek çok bilişsel aktiviteyi olduğu kadar kişinin iyi oluş ve kendisinden memnuniyet halini de etkileyebilir. Kişi kendisi ile hayatın olağan akışı arasında bir kopukluk hissi deneyimleyebilir. Kişilerin iş, aile ve sosyal hayatları bu zihinsel yorgunluk halinden zarar görebilir. Kişiler fiziksel olarak da yorgun hissedip enerji düşüklüğü yaşayabilir. Motive olmakta çok zorlanabilir. Bu durum bir isteksizlik ve keyifsizlik halinin ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Peki hayatı bu derece zorlaştırabilen bu kronik yorgunluk halinin olası sebepleri ne olabilir? Bu yorgunluğun psikolojik ve psikososyal sebepleri olabilir. Mesela depresyon, aksiyete ve stres gibi durumlar kişilerin kronik yorgunluk hallerinde etkili psikolojik faktörler olabilir. Veya kişiler kendi içsel dinamiklerini regüle etmekte yani düzenlemekte bir zorluk yaşıyor olabilirler.  Duygu düzenleme kapasitesindeki darlık kronik yorgunluk üzerinde etkili olabilir. Yani çeşitli duyguları kendi içimizde hazmetmekte ve yönetmekte zorluk yaşıyorsak bu durum yorgunluk hissimizi ortaya çıkarıyor ya da arttırıyor olabilir. Fizyolojik yapılanmamızın erken dönem ilişkilerimizin etkisi altında kalabildiği bilinen bir durumdur. Ruhsal yapılanma üzerinde büyük etkisi olduğu görülen bu erken dönem yaşantılarda deneyimlenen çeşitli güçlükler kronik yorgunluğa ruhsal olarak daha yatkın olmamızı sağlıyor olabilir. Kimi zaman bu yatkınlık çeşitli yaşam olaylarının etkisi ile de artıp azalabilmektedir. Bu yüzden kronik yorgunluk hali hep olagelen bir hissiyat yerine yeni başladığı hissedilen bir hal de olabilir.

Kronik yorgunluk geçer mi? Uygun bir tedavi ile neden olmasın? Öncelikle bir uzman eşliğinde kronik yorgunluk olarak isimlendirdiğiniz deneyimin anlaşılması oldukça önemlidir. Sizin bu yorgunluk halini nasıl deneyimlediğiniz, bu hissin ortaya çıktığı dönem ve sürekliliği gibi pek çok kişisel durum size uygun olacak yaklaşımı belirleyecektir. Bu anlamda psikodinamik psikoterapiler işlevsel olabilir. Ancak size uygun yaklaşımı ve terapi sürecini ancak uzmanınız aracılığı ile öğrenebilirsiniz. Destek almaktan çekinmeyin.

Uzman Bilgisi

  • Üniversite :
  • Uzmanlık :

Yazıları

Videoları

Podcastler

Güncel Psikoloji Yayınlarımız

Yardıma ihtiyacınız var mı? Size ulaşalım.