Mağaza

Artık R Diyebiliyorum

Açıklama

“Adım Bayan. Ben kız değil, eykeğim. Beni üzen adımı doğyu olayak söyleyememek. Ben de heykes gibi konuşabilmek istiyoyum.”
Baran da arkadaşları gibi dilini iyi ve etkili kullanmak istiyor. Konuştuğunda yanlış anlaşılmaktan,
söylediklerine gülüşülmesinden çok dinlenilmek istiyor. Ancak bu sayede dinleyen, anlayan, tartışabilen,
yaratıcı ve esnek düşünebilen bir çocuk olabileceğini biliyor. Biz de Baran ve onun gibi “R” sesini çıkaramayan çocukların dil gelişimlerini desteklemek için ARTIK “R” DİYEBİLİYORUM kitabını hazırladık.
Bu kitap, çocukların dil gelişimini işitsel, görsel, dokunsal algıyla bütünleştirerek desteklemek amacıyla
hazırlanmıştır.
Kitapta öncelikle dil gelişiminin temel özellikleri üzerinde durulmuştur. Kitabın hedefi
“r” sesini söyleme sorunu olan çocuğa yaklaşım ile ilgili bakış acısı kazandırmak; dikkat, bellek, kavram
eğitimi ve duygu gelişimini destekleyen etkinliklerle çocuğun “r” sesini doğru bir şekilde çıkarmasını
sağlamaktır.
Yazarlar: A. Şebnem Soysal , Başak Karateke , Meral Kılıç , Şule Kaya , Erkan Bal , Yasemin Soysal
Yayınevi : Kök Yayıncılık