Kategori: <span>blog</span>

Erotik Liderlik

Prof. Dr. Nuri Bilgin (1994), değişken seçmen davranışlarının, var olan teknolojik olanaklarla daha iyi analiz edildiği son yıllarda, analizlerin ekonomik mekanizmalardan ziyade, “irade” ve “bireysel güç” kavramları etrafında yapılandığını belirtmiştir. Devamı

blank

İlişkinin Kaybı

Hepimiz hayatımızın bir döneminde ayrılıklar ve kayıplarla karşı karşıya geliriz. Sevdiğimiz insanların ölümü kadar, anlaşmazlıklardan veya aldatılmalardan kaynaklanan ayrılıklar da baş edilmesi zor duygular uyandırır. Devamı

blank

Çocukluk Çağındaki Davranış / Tik Sorunlarına Yaklaşım

Bu yazıda davranışsal ve duygusal sorunlardan kaynaklanan tik ve takıntı benzeri sorunlara yaklaşım ele alınacaktır. Çocuğun içinde yaşadığı yakın çevresinin çocuğun gelişimi üzerinde oldukça büyük etkisi vardır. Her ne kadar bu etkinin olumlu olmasını temenni etsek de olumsuz olan çevre koşulları da çocuğun gelişimini etkilemektedir. Devamı

blank

Yaşamları Ellerinden Alınmış Çocuk Gelinlerimiz

1986 yılından beri çocuğun kötüye kullanımı, ihmal ve istismarını içeren konularla uğraşıyorum. Bir çocuğunun 13-14 yaşlarında kendinden yaşça çok büyük, babası, amcası hatta dedesi yaşında bir kişiyle evlendirilmesi, bu ailelerin izniyle  Devamı

blank

Anne: Bir Çocuğun İlk Aynası

Bebeklik dönemindeki bir çocuğun en önemli görevi ebeveynlerinin veya bakıcısının tepkileri aracılığıyla var oluşunu dış dünyaya onaylatmaktır. Bir bebek bunu yaparak yaşamaya değer bir varlık olduğuna işaret eden bir kendilik duygusu geliştirir. Devamı

blank

Çocuğumuzla ilişkimizde yaşadığımız güçlükler

Aile içinde disipin, sorumluluğu ve uyulması gereken kuralları öğreterek, iç denetim demek olan ahlak gelişimini sağlar.  İç denetim dıştan gelen zorlamayla olmaz. Ancak sevgi temeline dayanan bir disiplin uygulamasıyla gerçekleşebilir. Devamı

blank

Vajinismus Nedir Ve Nasıl Tedavi Edilir

Günümüzde güncel yaklaşımlarla tedavisi kısa sürede gerçekleşebilen, cinsel ilişkiye girememek olarak bilinen yaklaşık her 10 kadından birinde görülen bir rahatsızlıktır. Vajinismus genel anlamda cinsel ilişkiye girememek olarak bilinen Devamı

blank

Ruhsal Sorunlar Beden Sağlığımızı Bozuyor

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar, ruhsal sorunların, bunlara bağlı olarak yaşanan sıkıntıların, bir süre sonra bedende ciddi hastalıklara yol açabildiğini söylüyor. Devamı

blank

Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanı ve Tedavisi

Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG) bireysel olarak uygulanan standart testlerde, kişinin kronolojik yaşı, ölçülen zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda; okuma, matematik ve yazılı anlatımın, beklenenin önemli ölçüde altında olmasıdır. Devamı

blank

Aileler İçin Dışa Atım Bozuklukları

En genel sınıflamayı enüresiz yani idrar kaçırma ve enkopresiz yani dışkılama diye yapabiliriz. Gece veya gündüz ya da her ikisinde birden alta kaçırma, kaka yapma ya da kaka tutma, hepsi eliminasyon bozuklukları dediğimiz dışa atım bozukluklarının içine girer. Devamı

blank

Sınav Kaygısı Öğrencilere Öneriler

Öğrenciye Öneriler: Kaygıyı azaltmak için SADECE profesyonel kişilere (Psikologlar, psikiyatristler, psikolojik danışma ve rehberlik uzmanları) ve profesyonel kurumlara (Türk Psikologlar Derneği’ne, psikiyatri kliniklerine) başvurun Devamı

blank

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar

Psikotik terimi geçmişte çok değişik biçimlerde tanımlanmış ancak bunlardan hiçbiri genel olarak kabul görmemiştir. En sonunda bu terim kavramsal olarak, ego sınırlarının kaybı ya da gerçeği değerlendirme bozukluğu olarak tanımlanmıştır.Kısaca psikoz kişinin gerçekle alakasını koparan akıl hastalıklarının genel adıdır. Aklımız sayesinde gerçekleri çarpıtmadan kavrar ve ona uygun sonuçlar çıkarırız. İşte psikiyatrik sınıflandırma sistemi DSMIV ile şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar başlığı altında toplanan bu hastalık grubunda gerçeği değerlendirme yetisi bozulur. Devamı

blank

Sosyal Fobi Nedir

Sosyal fobi, diğer adı ile Sosyal Anksiyete Bozukluğu, bir kişinin sosyal durumlara karşı aşırı derecede korku duyduğu bir tür anksiyete rahatsızlığıdır. Bu korku, diğerleri tarafından eleştirilme, seyredilme ve yargılanma korkusundan kaynaklanır. Sosyal fobi iki şekilde görülür. Devamı

blank

Okula Hazırlık

Eylül ayı geldiğinde pek çok aile telaşlı bir hazırlığa girer, kırtasiyelerden okul araç gereçleri ve okul üniformaları alınır, öğretmen ve okul seçimleri tamamlanır. Özellikle okula ilk kez gidecek olan çocuklar ve aileleri için yeni bir deneyimin  Devamı

blank

Çocuklarda Yeme Problemi

Çocuklarının az veya yeteri kadar yememesinden yakınan anne ve babalara sıkça rastlanır. “Çocuğum yemeğini yemek yerine, yemekle oyun oynuyor”, “Çocuğum yemeğini çok yavaş yiyor”, “Yemek saatinde sofraya gelmeyi reddediyor”, “Sürekli aç Devamı

blank

Disleksi (Özel Öğrenme Güçlüğü)

Disleksi kavramı 19. yy’dan beri bilinen  bir kavramdır. Latin kökenli bir kelimedir. Okumada zorluk anlamına gelir. ys(dis= difficult) + legere(Latin) (to read) Özel öğrenme güçlüklerini tanımlamak amacıyla çeşitli alanlarda çalışanların kullandığı Devamı

blank

DEMANS Nedir?

Demans, beyinde hasardan kaynaklanan ve ilerleyen bir bozukluk olup kişinin yaşından beklenen beyin performansını gösterememesidir. Halk arasında ‘bunama’ dediğimiz durumdur. Özellikle etkilenen beyin bölgeleri hafıza, dikkat, dil ve problem  Devamı

blank

Ebeveynlik

Anne-Baba olma tarzınızla çocuğunuzun duygusal ve psikolojik iyilik halini belirleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Bir çocuğun ebeveyni olmak oldukça zor ve emek isteyen işlerden biri olmalı. Yetişme döneminde,  karşı karşıya kaldığı  Devamı

blank

Vajinismus Tanı ve Tedavisi

Vajinismus cinsel ilişkiye girememek olarak bilinen, yaklaşık her 10 kadından birinde görülen bir hastalıktır. Günümüzde güncel yaklaşımlarla tedavisi kısa sürede gerçekleşebilmektedir. Vajinismus daha kapsamlı olarak şu şekilde tanımlan Devamı

blank

Çocuklara Boşanma Haberi Nasıl Verilir?

Okul çağındaki çocuklar boşanmanın ne demek olduğunu anlayacak yaştadırlar ve boşanmanın anne-babanın evliliğinin sona erdiği anlamına geldiğini bilirler. Etraflarında arkadaşlarının boşanan ebeveynlerinin artık ayrı ayrı evlerde yaşadıkları  Devamı

Stresin Hayatımıza Etkisi

Stresin Yaşamımıza Etkisi

Stresi Anlama Stres, farklı durumlarda ve beklenmedik şekilde hayatımızı etkileyebilecek potansiyele sahip, duygularımızı, …

vajinismus

VAJİNİSMUS

Vajinismus ülkemizde yaygın olarak görülen cinsel işlev bozukluklarından biridir. Tanım olarak vajinismus, vajina …

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

DEHB, kişinin “kolayca ulaşılamayacak bir hedefe varmak için kullandığı kendini düzenleme becerileri” olarak …