Kategori: <span>blog</span>

Öz Şefkat Nedir, Ne Değildir

Öz Şefkat Nedir, Ne Değildir?

Öz şefkat bir tutumdur ve kişinin kendi duygularına ve düşüncelerine ilişkin tavrı üzerinde belirleyicidir. Üç temel bileşenden oluşmaktadır. Bunlar öz nezaket, ortak insanlık hali ve farkındalıktır. Devamı

blank

Ruminasyonu Durdurun!

Ruminasyon : Olumsuz içerikli zihinsel uğraştır. Psikiyatride ruminasyon zihinsel geviş getirme olarak bilinir yani: Zihindeki olumsuz içerikli düşüncenin değişime uğramadan tekrarlayıcı ve katı biçimde dönüp durmasıdır. Devamı

ÇOCUKLARDA AKRAN İLİŞKİLERİNİN ÖNEMİ

Çocuklarda Akran İlişkilerinin Önemi

Erken çocukluk döneminde bebekler diğer tüm çocuklara karşı belirgin bir ilgi göstermeye başlarlar. Fakat diğer çocuklarla oyun kurmak için gerekli sosyal becerileri henüz tam olarak gelişmediğinden ilk oyun türleri yalnız başına oynadıkları oyun şekilleridir. Bir süre sonra 2 yaş civarında akranlarıyla yan yana oyunlar oynamaya başlarlar. Devamı

romantik İlişkilerde Sabotaj Nedir

Romantik İlişkilerde Sabotaj Nedir?

Bir süredir yeni biriyle görüşüyorsunuz. İletişiminiz harika, çok iyi vakit geçiriyorsunuz, cinsel anlamda da çok uyumlusunuz. Gittikçe daha çok vakit geçirmeye başlıyorsunuz. Devamı

Psikologların Kişilik Özellikleri, Merak Edenlere

Psikologların Kişilik Özellikleri, Merak Edenlere

Psikoloji bilimi alanındaki gelişmeler ve yapılan araştırmalar günümüzde önem kazanmaktadır. Bu araştırmalar ve gelişmeler sayesinde psikoloji biliminden eski yıllara oranla daha çok haberdar olunmaktadır. Günümüzde her gün gelişmekte olan teknoloji sayesinde, geleneksel ve sosyal medya aracılığıyla psikologların ve psikolojinin önemi konusunda oluşan farkındalık ile bu alana duyulan güven ve ilgi artmaktadır. Devamı

Aklımda Hiçbir Şey Tutamıyorum

Aklımda Hiçbir Şey Tutamıyorum

Hafıza/Bellek

Hafıza/bellek yaşananların, tecrübelerin ve yaşam boyunca öğrenilen bilgilerin kaydedilmesi, saklanması ve geri çağırılması yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca öğrenilen bilgilerin ve yaşananların geçmişle ilişkisini bilinçli bir şekilde zihinde saklama gücü olarak da ifade edilmektedir. Devamı

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Kimdir

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Kimdir?

Çocuk ve ergen psikiyatristi nasıl çalışır?

Son yıllarda psikiyatrik ve psikolojik sorunlara karşı toplumda farkındalık artmaya başlamış, psikolojinin insan hayatında en önemli alanların başında geldiği fark edilmiştir. Devamı

Ebeveyn Kaygıları, Çocuğun Okul Motivasyonuna Etkileri

Ebeveyn Kaygılarının Çocuğun Okul Motivasyonuna Etkileri

Ebeveynler zaman zaman okul çağındaki çocuklaır için zaman zaman çeşitli sebeplerden dolayı kaygı duyabilmektedir. Bu durumda çocuklarda aşırı tepkiler de ortaya çıkabilmektedir. Bu tepkiler, genel anlamda motivasyon düşmesi ya da çocuğun kendi kendine baskı yapması ve mükemmeliyetçilik tavırlar sergilemesi olarak görülebilmektedir. Devamı

Zevk Alamama Hastalığı: Anhedoni

Zevk Alamama Hastalığı: Anhedoni

‘’Anhedoni ’’ genel olarak ‘isteksizlik’ veya ‘zevk alamama’ olarak tanımlanmaktadır. Anhedoni, çoğu zaman bir depresyon belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyin, hayatında normal bir zamanda zevk alarak yapacağı bir etkinliğin artık zevk vermemesi durumu olarak da belirtilebilmektedir. Anhedoniye sahip kişi, bir döngü içine girmektedir. Eskiden ona zevk veren ve yapmaktan hoşnut olduğu rutinlerin artık kişide isteksizlik uyandırması ise zamanlar kişinin kendisini mutsuz hissetmesine sebep olabilmektedir. Devamı

Tek Başına Yaşamak, Yalnızlık Mıdır? Yalnızlık

Tek Başına Yaşamak, Yalnızlık Mıdır? Yalnızlık

Yalnızlık, yalnız olma durumu ve kimsesizlik kavramlarıyla karşılık bulmaktadır. Kişilerin var olan ilişkileri ile arzuladığı sosyal ilişkileri arasındaki farklılık sonucu yaşanılan, hoş olmayan bir duygu durumudur. Devamı

Neden Geçmiş İlişkilerimizi Tekrarlarız

Neden Geçmiş İlişkilerimizi Tekrarlarız?

Her birimiz zaman zaman kendimize romantik ilişkilerimizle ilgili neden hep böyle kişiler beni buluyor, ilişkilerimde neden benzer sorunlar yaşıyorum, hep böyle mi devam edecek gibi sorular sormuşuzdur. Aslında bizi huzursuz etse de, zorlasa da ilişkilerimizde benzer örüntüler tekrarlıyoruz. İlişkilerde bir şekilde kendimizi aynı rollerde buluyor ya da benzer duygulanımları hissedeceğimiz durumlara sokuyoruz. Devamı

Narsist Bir Eş ile Evlilik Nasıl Sağlıklı Kalır

Narsist Bir Eş ile Evlilik Nasıl Sağlıklı Kalır?

Narsist Kimdir?

Narsist kavramı özsever kelimesi ile tanımlanmaktadır. Kendi özünü sevmek ve sevgiyi de beraberinde getiren kendine saygı duymak her insanın yaşamını psikolojik sağlamlık ile sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Devamı

SANATLA İYİLEŞMEK

Sanatla İyileşmek

Sanat içimizdeki sıkışmış duyguları bir dışa vurma yöntemi olarak da kullanılabilir. Kelimelere dökmekte zorlandığımız duygular ve anıları çeşitli sanat dallarıyla ifade ederek ruhumuzu rahatlatırız. Mutsuzluk, çift ve aile sorunları, travma, Devamı

Toksik Pozitiflikten Zorlu Duygular ile Baş Etme

Toksik Pozitiflikten Zorlu Duygular ile Baş Etme

“Baş edebiliyor muyum? Yoksa mutlu olmak zorunda mıyım?”

Toksik Pozitiflikten Zorlu Duygular ile Baş Etme Becerilerine

Duygular çoğunlukla olumlu ve olumsuz olarak sınıflandırılmaktadır. Olumlu duygular daha akıcı ve keyif veren duyguları tarif ederler, olumsuz duygular ise daha zorlu ve rahatsızlık veren duyguları içerirler. Devamı

Travma İle İlişkili Bozukluklar

Travma İle İlişkili Bozukluklar

Travma en genel tanımıyla bireyin ruhsal durumu ve kişiliği üzerinde kalıcı etki bırakan olağan dışı bir yaşantıdan kaynaklanan rahatsızlık durumudur. Travmaları kısa süreli ve süreğen travmalar olarak 2 tipte incelemek mümkündür. Kısa süreli travmalar deprem, yangın gibi doğal afetler, trafik kazaları gibi aniden ortaya çıkabilen ve devamlılığı olmayan olaylar sonucu oluşurken süreğen travmalar aile içi şiddet, ihmal, istismar gibi süreklilik arz eden durumları kapsar. Devamı

Neden Travmadan Sonra Hayat, Öncesi Ve Sonrası Olarak İkiye Ayrılır

Neden Travmadan Sonra Hayat, Öncesi Ve Sonrası Olarak İkiye Ayrılır?

Travmaya maruz kalmış kişiler o ana kadar çözüm üretme kapasitelerini zorlayan, daha önce hiç karşılaşmadıkları biçimde zorlandıkları, benliklerini sarsan bir durumla karşı karşıya kalmışlardır. Bu yüzden onlar için hayat, travma öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrılır. Devamı

toksik ilişki

Toksik İlişki

ZEHİR Mİ SEVGİLİ Mİ?

Bizler neden bir ilişkiye başlarız. Mutlu olmak, gelişmek, belki de diğer yarımızı bulup sonsuz huzurda yaşamak için. Aslında temel amacımız kendimizi daha iyi hissetmek iken bazı ilişkiler bize tam tersi etki yapar; zarar verir ve kendimizi kötü hissetmemize neden olur. Devamı

Bu Aşklarda Başrol Mutluluk Değil Kaygı

Bu Aşklarda Başrol Mutluluk Değil Kaygı!

Yaşamımız boyunca hepimiz sevgiye ihtiyaç duyarız. Sevgi ve ilgiyi alan çocuk nasıl mutlu büyüyorsa, yetişkin olduğunda da aslında bu ihtiyacının çocukluktan itibaren karşılandığının farkındalığında olabiliyor. İhtiyaç duyduğumuz sevgi kadar yansıttığımız sevgi de son derece önemli. Herkesin bir “sevme tarzı” olabilir ama göstermediğiniz bir sevgi hedefine ulaşmaz. Bu noktada sevgi kavramı ile birlikte “kişilerin ilişkide konumunu” da göz ardı etmemek gerekiyor. Devamı

EN “POPÜLER” ŞEMALARIMIZ

En “Popüler” Şemalarımız

Bireylerin özellikle de çocukluk dönemlerinde karşılanmayan duygusal ihtiyaçları belli şemaların oluşmasında rol oynar. Devamı

SINIRDA BORDERLINE KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Sınırda (Borderline) Kişilik Bozukluğu Nedir?

Sınırda kişilik bozukluğu; kişinin sosyal ilişkilerinde, kendi düşünce, duygu ve davranışlarında problemlere neden olabilecek psikiyatrik bir rahatsızlıktır. ‘Borderline’ kelimesi ‘sınırda’ anlamına gelmektedir. Bu rahatsızlık genel olarak ergenlik veya genç yetişkinlikte ortaya çıkmaktadır. Sınırda kişilik bozukluğu, genelde, kişinin çevresindeki bireylere karşı duygulanım ve davranışlarındaki dalgalanmalar ile kendini göstermektedir. Devamı

Özgüven Eksikliği Nedir Nasıl Oluşur

Özgüven Eksikliği Nedir, Nasıl Oluşur?

Özgüven Hareketleri Önce, Özgüven Hissi Sonra Gelir!

Özgüven, kişinin hayatında iletişim kurma ve kendini ifade etme becerileri için önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişinin kendisi hakkındaki değerlendirmelerini içerir. Özgüven, kişinin ilişki kurma biçimlerini etkileyerek tutum ve davranışları üzerinde etkiye yol açar. Devamı

Stresin Hayatımıza Etkisi

Stresin Yaşamımıza Etkisi

Stresi Anlama Stres, farklı durumlarda ve beklenmedik şekilde hayatımızı etkileyebilecek potansiyele sahip, duygularımızı, …

vajinismus

VAJİNİSMUS

Vajinismus ülkemizde yaygın olarak görülen cinsel işlev bozukluklarından biridir. Tanım olarak vajinismus, vajina …

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

DEHB, kişinin “kolayca ulaşılamayacak bir hedefe varmak için kullandığı kendini düzenleme becerileri” olarak …