Kategori: <span>blog</span>

Mükemmeliyetçilik

Mükemmeliyetçilik, “Ya, Hep Ya Hiç”

Kişilik

Kişilik, bireyden bireye değişkenlik gösteren bir kavramdır. Bireyin doğuştan getirdikleri ve çevresel etkenlerle kazandığı özellikler kişiliği oluşturur. Kişilik oluşurken özellikle yaşamın ilk beşinci ve altıncı yıllarının önemli olduğu bilinmektedir. Devamı

Okul Korkusu Fobisi Nedir

Okul Korkusu (Fobisi) Nedir?

Okul fobisi, okul çağındaki çocukların okula gitmek istememesi, okula gitmeyi reddetmesi ve okula gitmek konusunda duygusal olarak zorluk yaşaması şeklinde tanımlanmaktadır. Anaokuluna yeni başlayan ve ilkokula giden çocuklarda okul korkusu sık görülmektedir. Devamı

NEDEN HEP AYNI SENARYo HEP AYNI SON

Neden Hep Aynı Senaryo, Hep Aynı Son?

İlişkilerin sonucunda klasikleşmiş son: “Neden hep aynı tip insanları buluyorum ki” . Kadere bakın. Sanki insanlar değişiyor ama yaşananlar, sonlar tüm senaryo aynı, bir türlü mutluluğu, gerçek aşkı bulamıyorsunuz.  Sanki bir kısır döngü gibi… Tesadüfen mi bu insanlar sizi buluyor yoksa siz mi farkında olmadan o tip insanlara yöneliyorsunuz?

Elbette ki tesadüf değil. Neyin yanlış olduğunu, neyi istemediğimizi bile bile neden gidip hep aynı sonu yazıyor oluşumuzun, hep aynı hataya düşmenin bir açıklaması var.

Temel olarak bunu ilk çocukluk dönemi hikâyelerimize bağlayabiliriz aslında. Psikolojide nesne ilişkileri adlı bir teori var. Psikolojinin kurucusu Freud bizlerin anne ve babalarımızla kurduğumuz ilişkiyİ nesne ilişkisi olarak adlandırmış. Yetişkin iken kurduğumuz ilişki dinamikleri bu nesne ilişkisinden doğar büyür ve yapışır. Anne ile çocuk ya da baba ile çocuk arasındaki ilişki yapısı ne ise bu yapının benzerini hatta belki de aynısını yetişkin dönemimizde de başkaları ile kurarız.

Örneğin yaptıklarınızı, başarılarınızı görmeyen, duygu ve düşüncelerinizi yok sayan biri ile beraber iseniz bu durumda ebeveynlerinizde geçmişte ne yaparsanız yapın sizi takdir etmemiş, yeterli hissettirmemiş olabilir.  Böyle bir durumda zihnimiz, bilinçaltımız farkında olalım ya da olmayalım bizi tanıdık yere çeker. Neden mi çünkü kapanmamış bir hesap defterimiz var. Sarılmamış yaralar var. Kendi çocukluğumuzu ararız telafi için o ilişkide. Aynı şeyleri bize yaşatacak birini bulup, geçmişimizi tamir etmek isteriz.  Eksik kalan ilişkiyi, duyguyu tamamlayacağımızı zannederiz.

Yani aslında aynı tip insanlar bulmuyor bizi. Biz sadece o insan ile kendimizde sarılmamış bir yarayı tedavi etmeye çalışıp duruyoruz. Küçükken ebeveynlerimizin açtıkları yarayı kapatamayız, o ilişkiyi iyileştirmek isteriz. Bu yüzden de bildiğimiz yoldan gidip bize zarar verse bile aynı ilişkiyi seçerek iyileşmeye çalışırız. Çünkü aslında hep aldığımız sevgi bu. Sevgi bize bu yoldan tanıdık.

Bu seçimlerin hepsi bize ait, tesadüf değil elbette. Senaryo değişmez ise oyuncular değişse dahi hep aynı son. Unutmayın senaryodaki hata dış dünyada olmayabilir,  bizim tam da  en derinimizde geçmişimizde farkında olmadan peşimizi bırakmamış bir yara olabilir. Onu bulup tedavi etmeli, tekrar eden o değişmeyen başarısız ilişkide kendimizi, geçmişimizi, duygu ve düşüncelerimizi, nesne örüntülerimizi uzman desteği ile keşfetmeli ve yok etmeliyiz.

 

Yazan ;

Psk. Nida DAL İDİKUT

Stresin Hayatımıza Etkisi

Stresin Yaşamımıza Etkisi

Stresi Anlama

Stres, farklı durumlarda ve beklenmedik şekilde hayatımızı etkileyebilecek potansiyele sahip, duygularımızı, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı deneyimlememiz ve yansıtmamızda önemli etkileri olan negatif durumlardır. Devamı

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

DEHB, kişinin “kolayca ulaşılamayacak bir hedefe varmak için kullandığı kendini düzenleme becerileri” olarak açıklayabileceğimiz “Yürütücü İşlevler”de erken yaşlardan itibaren sorun yaşamasına neden olan, dikkatsizlik, aşırı hareketlilik ve dürtüselliğe neden olabilen, beynin farklı şekilde işlev göstermesinden kaynaklanan yapısal nörogelişimsel bir bozukluktur. Devamı

Histrionik Kişilik Bozukluğu Nedir

Histrionik Kişilik Bozukluğu Nedir?

Psikoloji biliminin en eski araştırma konularından biri olan histrionik kişilik bozukluğunun bir diğer adı da histeridir. Histrionik kişilik bozukluğu nevrotik hastalıklar grubu içerisinde yer almakta, psikiyatri ve klinik psikoloji alanları tarafından araştırılmaktadır. Devamı

Cinsellik Nedir güvenli cinsellik kavramı neleri içerir

Cinsellik Nedir? Güvenli Cinsellik Kavramı Neleri İçerir?

Cinsellik; biyolojik, psikolojik, kültürel, sosyal alanlar gibi birçok boyutları olan bir bütündür. İnsan cinsel davranışı, biyolojik ve deneyimsel etkilerin bir ürünüdür. Bireylerin sağlıklı bir cinsel yaşam sürdürmesinde bu biyolojik, psikolojik ve sosyokültürel ögelerin her üçü de önemli rol oynamaktadır. Devamı

Travma Beden

Travma Beden

“Derin duyguları yaşamayı ve bunlara tahammül edebilmeyi öğrenmek travmadan iyileşmek için esastır” (Beden Kayıt Tutar, Bessel A. Van Der Kolk). Devamı

Nörogelişimsel Bozukluklar

Nörogelişimsel Bozukluklar

Nörogelişimsel bozukluklar, sinir sisteminin gelişimini etkileyen, beynin farklı şekilde işlev göstermesine yol açan bir grup farklılık ve bozukluktur. Nörogelişimsel bozuklukları olan çocuklar, dil ve konuşma, motor beceri, hafıza, öğrenme, dürtü kontrolü, sosyal beceri işlevlerinde zorluklar yaşayabilir. Devamı

Yetişkinlerin İçindeki Çocuklar Çocuk Modları

Yetişkinlerin İçindeki Çocuklar: Çocuk Mod’ları

Hepimiz zaman zaman “çocuk gibi davrandım”, “kendimi kaybettim ve nasıl oldu anlamadım”, “şu an hatırladığımda çok saçma geldi, nasıl yapmışım?” gibi cümleler kurmuşuzdur. Bu cümlelerin ortak bir özelliği var; duygular oldukça yoğun ve mantık ise oldukça geri planda. Yani çocuk mod’larımız! (yan’larımız) Devamı

Kendini Gerçekleştiren Kehanet

Kendini Gerçekleştiren Kehanet

Kendini gerçekleştiren kehanet, toplum dilinde “korktuğum başıma geldi, ben böyle olacağını zaten biliyordum” şekliyle tanınabilir. Devamı

Çocukluk Çağı Mastürbasyonu

Çocukluk Çağı Mastürbasyonu

Mastürbasyon davranışı, çocukların gelişimi açısından son derece doğal ve sağlıklı bir süreçtir. Çocuklar, bedenlerini keşfetmeye başladıkları küçük yaşlardan itibaren zevk alacak şekilde kendi vücutlarına dokunmaya başlarlar. Bu davranış genellikle çocuklarda 3 ile 6 yaş arasında daha sık görülmektedir. Devamı

Panik Alışveriş Nedir?

Panik Alışveriş Nedir?

Panik satın alma davranışı olarak tanımlanan panik alışveriş doğal afet, ekonomik kriz, salgın ve savaş gibi sebeplerle ortaya çıkan belirsizlik dönemlerinde kendini gösteren satın alma davranışıdır. Kişilerin kötü bir şey olacağı hissiyle, korku, endişe ve panik içerisinde satın alma davranışına yönelmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Devamı

İlişkilerde Sorun Giderme Yöntemleri

İlişkilerde Sorun Giderme Yöntemleri

Kişiler günlük yaşantılarında çeşitli problemlerle, çözülmesi gereken sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu problemlerden bir tanesi de ilişkilerde yaşanan sorunlardır. Kişiler ailelerindeki bireylerle, romantik ilişki yaşamakta olduğu kişilerle, çalışma hayatındaki veya okul yaşantısındaki kişilerle, komşularıyla, arkadaşlarıyla sürekli olarak ilişki içerisinde bulunmaktadır. Devamı

Çocuklarda Tuvalet Eğitimi

Çocuklarda Tuvalet Eğitimi

Tuvalet eğitimi, çocukların büyüme ve gelişim süreçlerinde son derece önemli bir basamaktır. Bu süreç, çocuklar kadar ebeveynler için de oldukça kritik ve zaman zaman kaygılı olabilmektedir. Genellikle çocukların 24 ayını doldurduklarında tuvalet eğitimine ilgi gösterdikleri düşünülmektedir ancak, bazı çocuklarda bu süre daha erken ya da daha geç olabilmektedir. Devamı

Psikoterapinin Yardımcı Unsuru: Psikolojik Testler

Psikoterapinin Yardımcı Unsuru: Psikolojik Testler

Bireyi yakından tanımak adına klinikte çokça başvurduğumuz yöntemlerden birisi olan psikolojik testler,  sadece belirli bir alanda değil oldukça geniş bir yelpazede bireyin değerlendirilmesine olanak sağlayan ölçüm araçlarıdır. Günümüzde farklı şekillerde tanımlanmasına rağmen asıl olarak psikolojik testler, bireyin herhangi bir niteliğini ölçmek için bütünü temsil edecek şekilde seçilmiş standart uyarıcı takımlardır. Devamı

Alışveriş Bağımlılığı "Onyomani" Nedir?

Alışveriş Bağımlılığı “Onyomani” Nedir?

Onyomani kavramı, alışveriş bağımlılığını ifade etmekte kullanılmaktadır. Alışveriş bağımlılığı anlık istek veya hazların karşılanması için, herhangi bir ihtiyaç olmaksızın gerçekleştirilen ve tekrarlayan satın alma davranışlarıdır. Alışveriş bağımlılığı, 1980’li yıllardan itibaren birçok araştırmanın konusu olmaya başlamıştır, ilk olarak ise 1915 yılında Emil Kraepelin tarafından onyomani (oniomania) kavramı ile tanımlanmıştır. Yunancada “onios” satılan, “mania” ise çılgınlık anlamına gelmektedir. Devamı

Agorafobi Nedir

Agorafobi Nedir?

Agorafobi Yunanca toplantı alanı, halkın toplanma yeri anlamına karşılık gelen “agora” kelimesinden türetilmiştir. Alan korkusu olarak tanımlanan agorafobi kişilerin beklenmedik bir biçimde ortaya çıkabilecek panik benzeri belirtilerin ya da var olan panik bozukluğu belirtilerinin yaşanması durumunda yardım almanın zor olacağını düşünerek, belirli yerlerde ya da durumlarda bulunmaktan dolayı kaygı duymasıdır. Devamı

Çocukta Kaygı

Çocukta Kaygı

TDK’ya göre kaygı; üzüntü, endişe duyulan düşünceler ile ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen gerginlik durumu olarak tanımlanmıştır. TDK tarafından geliştirilen Ruhbilim Terimleri Sözlüğü’nde ise kaygı; güçlü bir istek ya da dürtünün hedefine ulaşamayacak gibi görünmeye başladığı durumlarda beliren tedirgin edici duygu ve düşünceler olarak nitelendirilmiştir. Devamı

Çocuğunuzu Sevgi ile Tehdit Etmeyin

Çocuğunuzu Sevgi ile Tehdit Etmeyin

Bebekler doğdukları andan itibaren sevgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Uyku ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması kadar sevgi ihtiyacının karşılanması da bebeklerin dünyayı güvenilir bir yer olarak algılayabilmesi için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bebekler büyüyüp çocukluk dönemine geçiş yaptıklarında da sevilme ihtiyaçları devam etmektedir. Çocuklar hayatı anlamaya çalışırken, yeni şeyler öğrenirken, sosyal ilişkiler kurarken, ağlarken, öfkelenirken yani yaşamlarının her anında anne ve babalarının sevgisine ihtiyaç duymaktadırlar. Devamı

Batıl İnançların Psikolojimize Etkileri

Batıl İnançların Psikolojimize Etkileri

Batıl İnançlar Nedir?

Batıl inançlar anlamsız gibi görünen, belirli bir din ile bağdaşmayan ancak kişilere psikolojik olarak yarar sağlayan, psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçları tatmin eden ve neredeyse her kültürde farklı şekillerde bulunan, nesilden nesile aktarılan irrasyonel uygulamalardır. Devamı

Mükemmeliyetçilik

Mükemmeliyetçilik, “Ya, Hep Ya Hiç”

Kişilik Kişilik, bireyden bireye değişkenlik gösteren bir kavramdır. Bireyin doğuştan getirdikleri ve çevresel etkenlerle …

Okul Korkusu Fobisi Nedir

Okul Korkusu (Fobisi) Nedir?

Okul fobisi, okul çağındaki çocukların okula gitmek istememesi, okula gitmeyi reddetmesi ve okula gitmek konusunda duygusal …

NEDEN HEP AYNI SENARYo HEP AYNI SON

Neden Hep Aynı Senaryo, Hep Aynı Son?

İlişkilerin sonucunda klasikleşmiş son: “Neden hep aynı tip insanları buluyorum ki” . Kadere bakın. Sanki insanlar …