Kategori: <span>blog</span>

Psikiyatride İlaç Kullanımları

Psikiyatride İlaç Kullanımları

Toplumumuzda genellikle tıbbi ilaçlara karşı olan aşırı bir eğilimin var olduğunu söyleyebiliriz. Çoğu zaman, bir doktor tarafından reçete edilmese bile, vücutta oluşan semptomlardan yola çıkılarak ilaç kullanılması yaygındır. Devamı

psikoloğa ne zaman gitmeliyim

Psikoloğa Ne Zaman Gitmeliyim?

Psikoterapi nedir?

Psikoloji en geniş tanımıyla ‘insan davranışının ve zihinsel süreçlerin bilimi’ olarak bilinmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ‘bilim’ sözcüğüdür. Psikologlar her ne kadar davranışlar ve zihinsel süreçlere odaklansalar da bu konuların altında yatan nedenlere ve sonuçlara bilimsel bir temele dayandırarak açıklama getirmektedirler.  Psikoterapi kavramı kesin bir dille tanımlanamamakla birlikte, iki kişi arasındaki sözel etkileşime ve psikoterapötik ilişkiye dayalı bir süreç olarak bahsedilebilmektedir. Amaç; iki kişiden birinin (danışan) bilişsel, duygusal veya davranışsal işlevlerindeki bozukluklar nedeni ile oluşan sorunların giderilmesidir. Anlama, konuşma, düşünme ve ilişki kurmaya dayalı bir süreç olan psikoterapi; danışanın ihtiyaçlarına ve kullanılan terapi ekolüne göre şekillenebilmektedir.

Kişinin yaşadığı sıkıntılar psikoterapi veya danışmanlık süreçleri ile çözüme kavuşturulabilmektedir. İki kavram arasındaki temel farklar; süre ve hedeftir. Danışmanlık süreci psikoterapi sürecine göre daha spesifik bir sorunu hedef almakta ve çok daha kısa sürmektedir. Psikoterapi süreci; uzun soluklu olmasının yanı sıra, kişiyi merkeze koyar ve kişiye kendi düşünce, duygu ve davranışlarının altında yatan nedenler ve örüntüler hakkında farkındalık yaratmayı amaçlatmaktadır.

Psikolojik Destek Almak Bana Ne Sağlar?

Psikoloji alanı sadece bu alanda uzman olan kişilerin değil, temel düzeyde; toplumdaki tüm bireylerin az çok bilgi sahibi olması gereken bir bilim haline gelmektedir. Psikolojinin temel kavram ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olan birey; kendi düşünce, duygu ve davranışlarını daha iyi bir şekilde anlamaktadır. Burada bahsedilen her davranışın veya her düşüncenin arkasındaki nedeni bir dedektif gibi araştırmak değildir. Böyle bir düşünce örüntüsü zamanla yorucu olabilmektedir. Burada dikkat çekilmek istenen nokta, bir bilinçlenme sürecidir. Bilinçlenmek; hayatın bireye getirdiği olumlu veya olumsuz yaşam olaylarını deneyimlerken bunların her birinin farkında olması, keyif alması, plan yapması ve kendi psikolojik sağlamlığını koruyabilmesidir. Bu da kişinin iş hayatında, sosyal ilişkilerinde, ebeveyn olduğunda veya ölüm, hastalık, kaza gibi zor yaşam olayları ile karşılaştığında kendini daha iyi ortaya koyabilmesi ve kendisi için en etkili baş etme yöntemlerini kullanabilmesi demektir.

Hangi Durumlarda/ Ne Zaman Psikoloğa Gitmeliyim?

Hayatın her aşamasında psikolojik destek almayı gerektirebilecek durumlarla karşı karşıya kalınabilmektedir ancak psikolojik destek almak için mutlaka ‘olması gerekli’ koşullar diye bir şeyden bahsetmek yanlış olacaktır. Öte yandan psikolojik desteğin yararlı olabileceği durumlardan bahsedilebilmektedir.  Örneğin ‘ilerleyen’ veya ‘akut’ olarak değinebileceğimiz sorunlar nedeni ile kişi, psikolojik destek alabilmektedir. Bu sorunlar; kaygı, tekrarlayan düşünce ve davranışlar, bir travma sonrası ortaya çıkan rahatsız edici durumlar, iştah veya uyku düzeninde meydana gelen değişiklikler vb. sıralanabilmektedir. Bununla birlikte uzun süredir devam eden, neredeyse kişilik özelliği haline gelmiş ancak kişiyi rahatsız eden durumlar nedeni ile psikolojik destek alınabilmektedir. Bunlar genel olarak kişiliğe atfedilen, durum ve koşullara göre yapılandırılamayan, esnek olmayan düşünce ve davranışlardır. Örneğin mükemmelliyetçi düşünceler buna örnek oluşturabilmektedir.

Yukarıda bahsedilenlere ek olarak kişinin kendisi ve hayat ile ilgili bir anlam arayışı içinde olduğu ‘varoluşsal’ problemler de psikolojik destek almayı gerektirebilecek bir durum olarak görülmektedir. Yaşam, yaşamak ve insan olmaya dair cevabını aradığımız sorular hayatın her aşamasında aklımızı kurcalayabilmektedir. Bu varoluşsal sorulara bizi ikna edebilecek bir cevap bulamadığımızda kendimizi duygusal anlamda kötü ve hatta boşlukta hissedebilmekteyiz. Buna benzer durumlarda bir uzman desteği, yararlı olmaktadır.

Psikolojik destek almak, kişinin hayatında illaki ciddi bir sorun olması demek değildir. Tekrarlayan durumlar haricinde kişi, kendi bilişsel ve davranışsal süreçlerinin farkına varabilmek ve durum, koşul, kişi ve olayları bütüncül bir şekilde alternatif düşünceler ile birlikte değerlendirebilme becerisini edinebilmek için de bir uzmandan destek almak isteyebilmektedir. Bazı durumlarda sadece kişi kendisi, düşünce süreçleri ve duygularını daha iyi anlamak, düzenlemek, organize etmek ve işlevsel hale getirebilmek için de psikoloğa gidilebilmektedir. Kendi davranışlarımızın iç ve dış kaynaklarını araştırıp bulabildiğimizde hem duyguları hem de davranışları düzenleme becerimiz günden güne gelişecektir.

İşlevsellik; koşullara uygun düşünebilme, uygun duygulanım ve aynı şekilde uygun davranışları beraberinde getirmektedir. Hayat boyu bazı dönemlerde işlevselliğimizi yitirdiğimizi düşünebilir ve kendimizi tanıdığımız tüm insanlardan farklı bir konumda veya ‘garip’ hissetmeye başlayabiliriz. Bu noktada sakin kalabilmek, kendimize vakit tanımak ve bir uzman psikolog ile birlikte düşünsel ve duygusal süreçlerimizi incelemek faydalı olmaktadır.

Genel olarak kişilerin; ‘’Ben üstesinden gelirim.’’ veya ‘’Kimseye ihtiyacım yok.’’ gibi düşünceleri ve etiketlenme korkusu psikoloğa gitmenin ve destek aramanın önündeki en büyük engel haline gelmektedir. Duygu, düşünce veya davranış örüntülerinde her zamanki hale göre farklılıklar mevcutsa ya da duygusal açıdan kötü hissediliyorsa, uzun denebilecek bir süredir aynı şikayetler devam ediyorsa psikoloğa gidilebilmektedir. Bazı durumlarda yaşanılan sıkıntıların kronik bir hal alması ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Kişi kendini bir çıkmazın içinde hissediyorsa bir uzman desteğinin faydalı olabileceğinin farkında olması gerekmektedir.

Hayat boyu her yaş grubu için psikoterapi; etkili bir tedavi yoludur. Kişi, bir destek ya da yardım arayışı içerisindeyse ve kendini hazır hissediyorsa herhangi bir sıkıntısını çözebilmek için psikoloğa başvurabilmektedir.

 

Yazan;

Uzm. Klinik. Psk. Saime Begüm Dinç

Oynayarak Büyümek – Oynadım, Oynuyorum, Oynayacağım

Oynayarak Büyümek – Oynadım, Oynuyorum, Oynayacağım!

Gelişimsel Perspektifte Oyunun Önemi ve Oyun Basamakları

“Yaşlandığımız için oyun oynamayı bırakmayız, oyun oynamayı bıraktığımız için yaşlanırız”

George Bernard Shaw

Oyun, bir çocuğun yaşantısında en önemli vakit geçirme kaynağı, içinde bulunduğu çevreyi ve dünyayı tanıma aracı ve en önemlisi yaşadıklarını ve öğrendiklerini tekrar deneyimleme alanıdır. Devamı

‘’Bencil İnsan’’ Değil, ‘’Benci İnsan’’ Olabilmek Sağlıklıdır

‘’Bencil İnsan’’ Değil, ‘’Benci İnsan’’ Olabilmek Sağlıklıdır

Önce kendimizi düşünmeyi, istemediğimiz şeylere hayır diyebilmeyi, sevmediğimiz durumları belirtmeyi bencillik görürüz. Kimseyi üzmemeyi, kendi isteklerimizi ertelemeyi ve ötekinin kendimizden üstün tutmayı vazife edinmezsek bencillik ve nankörlükle suçlarız kendimizi. Oysa bu bencilik kavramının bunlarla pek alakası yoktur. Devamı

Psikolojinin Bedene Yansımsaı - Bedensel Belirti Bozukluğu

Psikolojinin Bedene Yansıması: Bedensel Belirti Bozuklukları

Bedensel belirti bozuklukları veya bir diğer adlandırılışı ile somatoform bozukluklar herhangi bir tıbbi karşılığı olmamasına rağmen bedensel belirtilerle veya kişinin sağlığı ile ilgili aşırı bir uğraş içerisinde olmasıdır. Bu bozukluklar, bedensel belirti bozukluğu (somatizasyon), hastalık kaygısı bozukluğu (hipokondriyazis), dönüştürme bozukluğu (konversiyon) ve yapay bozukluk gibi sınıflandırmalar içeren geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Bedensel belirtilere veya hasta olmaya dair düşünceler bireylerin gerek kişilerarası ilişkilerine gerekse gündelik yaşantıdaki ve mesleki hayatındaki işleyişine zarar verebileceğinden rahatsızlık verici olabilmektedir. Devamı

Online Sınıf Çocukları

Online Sınıf Çocukları

Covid-19 Sürecinde Online Eğitim

Pandemi, dünya üzerinde birçok sistemi değiştirdi veya sistemlerin baştan yaratılmasına ve tüm kuralların tekrar yazılmasına sebebiyet verdi. Eğitim sistemi, pandeminin üzerinde belki de en etkili olduğu kollardan birisi. Bulaş riskinin çok olmasıyla eğitimin yüz yüze gerçekleştirilememesi, farklı alternatifler aranmasına ve nihayetinde eğitimin online olarak devam ettirilmesine vesile oldu.  Devamı

Önce Terapötik İlişki

Önce Terapötik İlişki

Terapistle danışan arasında kurulan bağ, diğer kurduğumuz tüm bağlardan farklıdır. Çünkü terapi danışanın en saydam ve en şeffaf olduğu yerdir. Kendimizle ve diğerleriyle olan ilişkimizle yüzleştiğimiz, çözemediğimiz, fark edemediğimiz açıların manzarasını görebildiğimiz bu yer için bazı kurallar esastır. Bu yerin oluşması için kişiye uygun koşulları sağlamak önce onunla doğru ilişkiyi kurabilmekten geçer. Devamı

Ruhumuza Atılan Tokatlar; Psikolojik Şiddet

Ruhumuza Atılan Tokatlar; Psikolojik Şiddet

En sevdiklerim ya da en yakınlarım dediğimiz kişiler şiddetle birlikte en çok uzaklaşmak istediğimiz kişilere dönüşebilir. Çünkü şiddetin her türlüsünün içinde sağlıklı bir sevgi bağının olmadığını iliklerimize kadar hissederiz. En çok da bedenimize atılan tokatları, yumrukları, saldırıları fark ederiz ve onları kapatmamız için uğraşır dururuz. Morluklar, yaralar, kızarıklar, izler aman görünmesin hemen geçsin diye sürülmedik krem, kapatıcı kalmaz. Devamı

Olgun Çocuklar- İçselleştirilmiş Semptomları Olan Çocuklar

“Olgun Çocuklar”: İçselleştirilmiş Semptomları Olan Çocuklar

Çoğu yetişkin, çocuklarının/öğrencilerinin “olgun olması” konusunda beklentilere sahiplerdir. Hatta, yaygın olarak birden fazla çocuğa sahip olan anne/babalar çocukları üzerinden tanımlama yaparken bile birinin ötekinden “daha olgun” olduğu konusunda kıyaslamaya giderler. Yetişkinlerden, çocuklarının sahip olmasını istedikleri “olgunluk” kavramını detaylandırmaları istendiğinde “sakindir, saygılıdır, sözümden çıkmaz, her sorumluluğunu yerine getirir, başarılıdır, öğretmenleri çok sever, hiç zorluk çıkarmaz vb.” gibi tanımlamaların sıklıkla kullanıldığını görürüz. Devamı

Şizofreni Yazıları II: Şizofrenide Psikoterapinin Rolü Var Mıdır? İnsan, Anlam ve Bütüncül Bakış

Şizofreni Yazıları II: Şizofrenide Psikoterapinin Rolü Var Mıdır? İnsan, Anlam ve Bütüncül Bakış

Şizofreninin “beyin hastalığı” olarak ele alınması; kimileri tarafından hastaların psikiyatrist gözetimi ve ilaç tedavisi ile sınırlandırılmasının temel çıkış noktası olarak görülmektedir. Oysa insan hayatta kalmanın ötesinde “varolma” ve varoluşuna tanık arama ihtiyacında bir canlıdır. Nitekim insan türünü diğer canlılardan ayıran temel fark da bu niyetli ve muhakeme içeren üst düzey bilişsel aktivitelerdir. Devamı

Şizofreni Yazıları I Şizofreni ve Damgalama

Şizofreni Yazıları I: Şizofreni ve Damgalama

Şizofreni Nedir?

Şizofreniyi, en temelde kişinin gerçeklik algısında görülen bozulmalarla seyreden; beyinde dopamin adlı nörotransmitterin artışı ile karakterize kronik bir hastalık olarak tanımlayabiliriz. İleri beyin görüntüleme teknikleri ile incelendiğinde şizofreniye sahip bireylerin frontal korteksin (kısaca ön beyin) aktif rol aldığı işlevlerinde (karar verme, muhakeme, ketleme vb. beceriler) bozulmalar olduğu görülmüştür.

Devamı

Online Terapi Nedir? Online Terapi Öncesi Bilinmesi Gerekenler

Online Terapi Nedir? Online Terapi Öncesi Bilinmesi Gerekenler

1980’lerden itibaren teknoloji ve internet kullanımının tüm dünyada yaygınlaşması bazı hayat pratiklerinin de değişmesine ve dönüşmesine neden oldu. Birçok hizmete internet üzerinden erişilmesi hem sadece yaşadığımız yerdeki imkanlarla sınırlı kalmamamızı hem de zaman kaybetmememizi sağladı. 2020 yılının başından itibaren tüm dünyada yaşanan pandemi dolayısıyla da internet üzerinden kullanılabilen her hizmet hayati bir önem taşımaya başladı. Devamı

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI NEDİR? ÇOCUKLARI KORUYABİLMEK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

Çocuk Cinsel İstismarı Nedir? Çocukları Koruyabilmek İçin Neler Yapabiliriz?

Çocukları derinden sarsan, kısa ve uzun vadedeki etkilerinin çok önemli sayıldığı, saptanması diğer istismar türlerine göre çok daha zor olan “çocuk cinsel istismarı”, dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanmaya devam ediyor. İnsanlar için bu konuda konuşmak zor olsa da, yetişkinler olarak bilgilenmenin ve çocukları da doğru şekilde bilgilendirmenin hayati önem taşıdığı bir gerçek. Çünkü, çocukları cinsel istismardan koruyabilmenin yolu, bu konu hakkında bilinçlenmekten geçiyor.

Devamı

Psikoterapi Nedir? - Madalyon Psikiyatri Merkezi

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi nedir? dendiğinde birçok kişinin aklında bir divana uzanıp, çocukluğunuzu anlattığınız ya da terapistin size akıl verdiği bir resim canlanmaktadır. Peki gerçekte psikoterapi nedir, ne değildir? Psikoterapi, gerekli eğitimleri almış bir uzman eşliğinde duygularınızı, düşüncelerinizi, kendiniz ve diğerleriyle ilgili inançlarınızı, kişisel yaşantılarınızı güvenli bir biçimde keşfetme sürecidir. Bir profesyonel ile yapılan konuşma tedavisidir.

Devamı

Stres İçin Öneriler - Madalyon Psikiyatri Merkezi

Stres İçin Öneriler

Stres yaşamın bir gerçeğidir ve stressiz bir hayat mümkün değildir. Stresin nedenleri kadar her birimizin stresli durumlarda ne yaptığı önemlidir. Devamı

Sınav Kaygısı Nedir?

Sınav kaygısı öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili biçimde kullanılmasını engelleyen ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıdır. Devamı

Küçük bilim insanlarına kulak verin Gerçek bilgi onlarda

Küçük Bilim İnsanlarına Kulak Verin: Gerçek Bilgi Onlarda

Hayatımız keşif üzerine kuruludur, doğduğumuz andan itibaren başlar bu keşif, önce kendi bedenimizi sonra etrafımızdaki nesneleri, anne babamızı ve onların yüz hatlarını keşfederiz. Bebekler küçük bilim insanları, farkında olmadan yaşadığı deneyimler arasında çok hızlı bağ kurmaya başlarlar. Bu nedenle, duyuları yetişkinlerden daha net algılar ve yetişkinler olarak farkında olmasak da pek çok negatif içerikli olayı sezerler. Özellikle kaygıyı mıknatıs gibi çekebilirler. Devamı

Pandemi Sürecinin En Olağan Hali Tetikte Olma ve Online Psikoterapiye Yansıması

Pandemi Sürecinin En Olağan Hali “Tetikte Olma” ve Online Psikoterapiye Yansıması

Hayat normal akışında seyrederken, bir anda her şey değişti ve hepimiz kendimizi belirsizlikle, her gün verdiği zararları takip ettiğimiz bir virüsün takipçisi olarak bulduk.

Başlarda ikna olmak istemedik. Çoğumuz, “Bana bir şey olmaz”, “Normal bir gripten farkı yoktur”, “Çok abartılıyor” gibi savunmalarla direnç gösterdik. Tehlike olmadığını düşündüğümüz için de kendimizi korumak için, çok da büyük çabalar sarf etmedik. Peki bütün bu süreç işlerken, içerde neler oluyor biliyor musunuz?

Devamı

Karantina Günlerinde Psikolojik Sağlamlık

Karantina Günlerinde Psikolojik Sağlamlık

Covid-19 ile mücadele içerisinde olduğumuz bugünlerde bütün toplumların deneyimlediği bir durum var; “karantina altında olmak” ve karantinada olmanın sonucu olarak “fiziksel izolasyon”. Yapılan araştırmalara göre karantinanın psikolojimiz üzerinde negatif etkileri var. Yoğun kaygı, kızgınlık, öfke gibi duygular veya beklenmedik, gerçek dışı düşünceler bunlara örnek olabilir. Öncelikli olarak bu gibi olağan dışı durumlarda bu tepkilerin normal olduğunu hatırlamakta fayda var. Sonrasında ise dengeli bir halde bu süreci yürütebilmek adına stres faktörlerini ve destekleyici kaynaklarımızı tanımamız yardımcı olacaktır.

Devamı

EVDE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRMEK İÇİN TAVSİYELER (1)

EVDE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRMEK İÇİN TAVSİYELER

Zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde evde kaliteli vakit geçirmek için bazen kendimizle savaş verebiliyoruz. Bu noktada teknoloji büyük bir kurtarıcımız oldu. Biz de sizlerin evde kaliteli vakit geçirmesine katkıda bulunmak için kitaptan, diziye, online müze gezilerinden faydalı video içeriklerine, online eğitimlere kadar birçok içerik hazırladık.

Devamı

KORONAFOBİ diye bir şey mi var yoksa

KORONAFOBİ Diye Bir Şey mi Var Yoksa!

“Ya virüs bana bulaştıysa” “Ya ben taşılıysam ve birine bulaştırtırdıysam.” “Dışarıya çıkarsam kesin beni bulur.” “Çocuğumu koruyamayacağım.” “Ellerimi az mı yıkadım?” “Galiba 20 saniye yıkamadım tekrar yıkayım.” … aklımıza yüzlerce soru geliyor. Hemen peşinden de hatırı sayılır bir kaygı! Ve ardından da kaygının hediyeleri; uykusuzluk, mide-baş ağrıları, nefes almada güçlük, çarpıntı…

Devamı

Psikiyatride İlaç Kullanımları

Psikiyatride İlaç Kullanımları

Toplumumuzda genellikle tıbbi ilaçlara karşı olan aşırı bir eğilimin var olduğunu söyleyebiliriz. Çoğu zaman, …

psikoloğa ne zaman gitmeliyim

Psikoloğa Ne Zaman Gitmeliyim?

Psikoterapi nedir? Psikoloji en geniş tanımıyla ‘insan davranışının ve zihinsel süreçlerin bilimi’ olarak bilinmektedir. …

Oynayarak Büyümek – Oynadım, Oynuyorum, Oynayacağım

Oynayarak Büyümek – Oynadım, Oynuyorum, Oynayacağım!

Gelişimsel Perspektifte Oyunun Önemi ve Oyun Basamakları “Yaşlandığımız için oyun oynamayı bırakmayız, oyun …