Psk. Ulaş IŞIK

Psk. Ulaş Işık

Ünvanlar

Klinik  Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

18 +

Eğitim

 • Lisans: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü
 • Lisans Tezi: Prefrontal İşlevlerin Yetişkin Bağlanma Stilleri, Depresyon ve Obsesif Belirtiler ile İlişkisi
 • Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı
 • Yüksek Lisans Bitirme Çalışması: Ebeveynlik Stilleri ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki
 • Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı
 • Yüksek Lisans Tezi: Aleksitimi ile Yatırım Modeli Değişkenleri Arasındaki İlişkide Çatışma Eylem Stilleri ve Yakınlık Korkusunun Aracı Rolü

Biyografi

Sertifikalar ve Eğitimler

 • Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Uygulayıcı Eğitimi, Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği
 • Cinsel Terapi Uygulayıcı Eğitimi, Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Boşanma Adaptasyon Terapisi, Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Cinsel İşlev Bozuklukları, Madalyon Akademi
 • Yetişkinlerde Bilişsel Davranışçı Terapi, Madalyon Akademi
 • Bağımlılığa Yaklaşım Eğitimi, Başkent Psikoloji Atölyesi
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Uygulama ve Değerlendirme, Dr. Nursen Oral
 • Tematik Algı Testi (TAT), Uygulama ve Değerlendirme, Dr. Nursen Oral
 • Öfke Kontrol ve Başa Çıkma Yöntemleri, Madalyon Akademi
 • Panik Atak ve Anksiyete, Madalyon Akademi
 • II. Toplum ve Şizofreni Sempozyumu, Şizofreni Dernekleri Federasyonu (Düzenleme Kurulu Üyesi)
 • 18. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • 19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 19 Mayıs Üniversitesi (Bildiri Sunumu)
 • I. Zihin Sempozyumu, TED Üniversitesi
 • II. Zihin Sempozyumu, Bilkent Üniversitesi

Özgeçmiş

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde ‘’Prefrontal İşlevlerin Yetişkin Bağlanma Stilleri, Depresyon ve Obsesif Belirtiler ile İlişkisi’’ başlıklı tez çalışması ile 2016 yılında tamamladı. 2018 yılında, Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı’ndan ’’Ebeveyn Tutumlarının Çocuk, Ergen ve Yetişkinlik Dönemlerindeki Etkisi’’ başlıklı çalışması ile mezun oldu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda yataklı serviste hastane stajını tamamladı. Klinik Psikoloji uzmanlığını Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda ‘’Aleksitimi ve Yatırım Modeli Değişkenleri Arasındaki İlişkide Çatışma Eylem Stilleri ve Yakınlık Korkusunun Aracı Rolü’’ başlıklı tez çalışması ile aldı. Ayrıca 2016 ile 2018 yılları arasında otizm, mental retardasyon, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve davranış bozukluğu gibi tanıları olan çocuklar ve aileleri ile çalıştı. Almış olduğu eğitimler ve sertifikalar doğrultusunda 2018 yılından bu yana Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde psikoterapi hizmeti vermektedir.

Stresin Hayatımıza Etkisi

Stresin Yaşamımıza Etkisi

Stresi Anlama Stres, farklı durumlarda ve beklenmedik şekilde hayatımızı etkileyebilecek potansiyele sahip, duygularımızı, …

vajinismus

VAJİNİSMUS

Vajinismus ülkemizde yaygın olarak görülen cinsel işlev bozukluklarından biridir. Tanım olarak vajinismus, vajina …

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

DEHB, kişinin “kolayca ulaşılamayacak bir hedefe varmak için kullandığı kendini düzenleme becerileri” olarak …