Psk. Tuğçe ÖZTÜRK

Psk. Tuğçe ÖZTÜRK

Ünvanlar

Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

3 - 25

Eğitim

 • Üniversite: İstanbul Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Klinik Psikoloji

Biyografi

Sertifika ve Eğitim Belgeleri: 

 • Rorschach Test Eğitimi, 2013, Rorschach ve Projektif Testler Derneği
 • TAT Eğitimi, 2015, Rorschach ve Projektif Testler Eğitimi
 • WISC-R, 2014, Türk Psikologlar Derneği
 • Scid 1-2 (DSM Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Anketi), 2013, Çapa Tıp Fakültesi
 • MMPI, 2016, Bakırköy RSHH
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Cümle Tamamlama Testi (Beier), Duygu Durumu Ölçekleri, 2015, Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Psikodinamik Terapiler (Teori ve Uygulama), Yıl: 2017, Psikodinamik Terapiler Merkezi
 • Psikanalizle Tanışma Seminerleri, Yıl: 2017, İstanbul Psikanaliz Derneği
 • Diyalektik Davranış Terapisi, 2017, Massachusetts General Hospital
 • Aile ve Çift Terapisi Eğitimi, 2013,Yeniden Derneği (Kültegin Ögel)

Lisans eğitimi esnasında, öncelikle altı ay bir devlet okulu anaokulunda staj ve çocuk gözlemleri yapmış, ardından Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir ay kadar süre ile psikoz servisinde staj yapmıştır. Yine Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir ay süre ile staj yapmış ve asistan doktorların süpervizyon süreçlerine eşlik etmiştir. Bu süreçte çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de gönüllü olarak yer almıştır. Lisans öğrenimini birincilikle bitirmiştir.

Lisans eğitimi sonrasında Üstün Zekalı Çocuklar Enstitüsünde bir yıl kadar psikolog olarak görev yapmış 6-13 yaşlarındaki üstün zekalı çocukların eğitim süreçlerini gözlemlemek, aylık raporlamalarını yapmak, ailelerine danışmanlık vermek görevlerini yürütmüştür. Ardından Çapa Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki yıl süre ile Yeme Bozuklukları biriminde mide küçültme ameliyatı olmak isteyen obez bireyler ile ameliyata uygunluklarını ölçebilmek amacıyla cerrah, psikiyatr ve diyetisyenlerin olduğu bir ekip ile birlikte sürecin psikolojik değerlendirme ayağını yürütme: ön görüşmeler yapma, ölçekler uygulama, MMPI,

Nöropsikometrik testler, Scid vb. test uygulamaları, ameliyat sonrası ruhsal takip amacıyla görüşmeler sürdürme ve son test uygulamaları yapma görevlerini sürdürmüştür.

Yüksek Lisans Sürecini 'Nesne İlişkilerinin Ergenlerde Evden Kaçma Davranışına Etkileri Üzerine Projektif Bir Değerlendirme' isimli yüksek lisans tez çalışması ile tamamlamıştır.

Son olarak Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir kurumda üç yıl süresince 13- 18 yaş arası dezavantajlı (ihmal, istismar, suça sürüklenme, madde kullanımı, DEHB, Mental Reterdasyon, kendine zarar verme, kendini kesme, evden kaçma) ergenlerin tüm terapi ve psikoterapi programlarının uygulamalarını ve organizasyonlarını sürdürmüş, bireysel ve grup terapilerini yürütmüş, gerektiğinde Rorschach, TAT, Wisc-R gibi test uygulamaları yapmış ve kuruluşta çalışan personele hizmet içi eğitimler düzenlemiştir.

Çeşitli test eğitimleri alarak uzmanlık alanını geliştiren Tuğçe ÖZTÜRK, Rorschach, TAT, WISC-R, Scid 1-2 (DSM Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Anketi), MMPI, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Cümle Tamamlama Testi (Beier), Duygu Durumu Ölçekleri gibi klinik ölçek ve envanteri uygulayabilmektedir.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI NEDİR? ÇOCUKLARI KORUYABİLMEK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

Çocuk Cinsel İstismarı Nedir? Çocukları Koruyabilmek İçin Neler Yapabiliriz?

Çocukları derinden sarsan, kısa ve uzun vadedeki etkilerinin çok önemli sayıldığı, saptanması diğer istismar türlerine …

Irkçılık Olgusunun Günümüze Yansımaları Yeni Irkçılık

Irkçılık Olgusunun Günümüze Yansımaları : Yeni Irkçılık

Irkçılık, on sekizinci yüzyılın sonlarında özellikle siyasal alanda ortaya çıkan ve kapitalist ideolojinin yanı …

Bitkisel ürünler mi ilaçlar mı

Bitkisel ürünler mi ilaçlar mı?

Bitkisel ürünler, gıda takviyesi kapsamındadır ve Tarım Bakanlığından onay alınarak piyasaya verilirler. Ancak …