Psk. Serra AYKAN

Psk Serra Aykan

Ünvanlar

Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

5 – 25

Eğitim

 • Üniversite:İstanbul Bilgi Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans:Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Bölümü

Biyografisi

Sertifikalar ve Diğer Eğitimler

 • Şizofreni Hastaları ve Yakınlarına Psikolojik Destek, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 2012.
 • MMPI Test Eğitimi, Uluslararası Psikologlar Derneği, 2012.
 • Psikiyatri Kliniği Staj Programı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, 2013.
 • Gönüllü Psikolog olarak KAÇUV ile Kanserli Çocuklarla Oyun Terapisi, Ailesine Psikolojik Destek, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, 2014.
 • Psikiyatri Kliniği Staj Programı, Fransız Lape Hastanesi, 2016-2017.
 • Bilişsel Davranışçı Terapi ve Uygulamalı Süpervizyonu, Okan Üniversitesi, 2016.
 • Danışan Odaklı Oyun Terapisi, Prof. Lisa Gordon Clark, Roehampton Üniversitesi, Londra 2017.
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Programı, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doç. Dr. Sebla Gökçek, 2018.
 • WISC-4 Çocuklar için Zeka Ölçeği Eğitimi ve Sertifikasyonu, Türk Psikologlar Derneği, 2018.
 • Klinik Psikolog, Live Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojik Danışmanlık, 2018.
 • Rorschach ve TAT Projektif Testler Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği, 2016-2019.

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Okan Üniversitesi’nde “Bağlanma Stili ve Postpartum Depresyon Arasındaki İlişki” konulu projesi ile Klinik Psikoloji yüksek lisans derecesi almıştır.

Roehampton Üniversitesi’nde, Oyun Terapisti Lisa Gordon Clark ile süren 5 aylık Danışan Odaklı Oyun Terapisi Eğitimi’ni tamamlamıştır.

Lisans eğitimi sırasında Cerrahpaşa Ruh ve Sinir Hastalıkları Psikiyatri Kliniği’nde ve Balıklı Rum Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde Madde Bağımlılığı üzerine staj yapmıştır.

Ayrıca, KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) sivil toplum kuruluşunda gönüllü psikolog olarak görev almıştır.

Yüksek Lisans eğitimi sırasında Fransız Lape Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde staj yapmıştır.

Serra Aykan, Wisc-4, MMPI, Rorschach ve TAT eğitimlerini almıştır.

Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde uzmanlık eğitimi süresince Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi almış ve Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Birimi’nde süpervizyon eşliğinde bireysel psikoterapi seansları yürütmüştür.

Maltepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nde, Doç. Dr. Sebla Gökçek ile vaka görüşmelerine girmiştir.

EMDR Terapi

Hayat, yakalayamayacağımız kadar hızlı geçen, içinde bulunduğumuz şu an dışında, anılardan ibarettir. (Tennesse …

Panik Atak - Madalyon Psikiyatri Merkezi

Panik Atak

Sizin panik atağınız neye benziyor? “Benim yaşadığım deneyim oldukça sertti. Ayağa kalkamam, asla konuşamam …

Çocuk ve Ergenlerde Depresyon

Depresyon maalesef modern çağın en yaygın psikolojik sorunlarından birisidir.Bireyin sosyal hayattan çekilmesi ve içe …