Psk. Saime Begüm DİNÇ

Psk. Saime Begüm DİNÇ

Ünvanlar:

Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı:

0-18

Eğitim;

 • Lise: Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi (İzmir)
 • Lisans: İzmir Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü (Yüksek Şeref Derecesi)
 • Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı
 • Yüksek Lisans Tezi: Sosyal Medya Bağımlılığına Giden Yol: Bilişsel Çarpıtmalar Ve Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolü

Biyografi

Testler:

 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
 • Weschler Çocuklar için Zeka Testi (WISC-R)
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Beck Depresyon Envanteri
 • Beck Anksiyete Envanteri

Terapi Eğitim Sertifikaları:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ve Süpervizyonu- Prof. Dr. Okan Cem Çırakoğlu/ Dr. Öğr. Üyesi Esra Güven, Başkent Üniversitesi
 • Aile Ve Çift Terapistliği Eğitimi ve Arabuluculuk Sertifikası- Katip Çelebi Üniversitesi / Psikoaktif Eğitim Kurumu

Mesleki Etkinlik Katılım Belgeleri

 • Psikoloji Günleri (Gediz Üniversitesi Psikoloji Topluluğu), Gediz Üniversitesi
 • Travma Gruplarıyla Gönüllü Psikolog Olarak Çalışma, İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • 18. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İzmir Ekonomi Üniversitesi

Akademik Çalışmalar:

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İşbirliğinde Sağlık Psikolojisi Kapsamında Diyabetli Hastalarla Bir Devam Çalışması, (yayımlanma aşamasında makale- yardımcı yazar) Duygu Düzenlemenin Kişilerarası Nörobiyoloji Açısından Psikopatolojik Değerlendirmesi
 • İzmir Üniversitesi Deneysel Psikoloji Laboratuvarı (yayımlanmamış makale- deneysel çalışma): Çağrışımsal Bellek ve Yanlış Tanıma Üzerine Bir Çalışma
 • Duygu Düzenlemenin Kişilerarası Nörobiyoloji Açısından Psikopatolojik Değerlendirmesi/ A Psychopathological Review of Emotion Regulation in terms of Interpersonal Neurobiology, (yardımcı yazar), Başkent Üniversitesi
 • Sosyal Medya Bağımlılığına Giden Yol: Bilişsel Çarpıtmalar Ve Duygu Düzenleme Güçlüklerinin Aracı Rolü, Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Bitirme Tezi

Özgeçmiş

Lisans eğitimini 2015 yılında İzmir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde bölüm Yüksek Şeref Derecesi ile tamamlamıştır. Lisans stajlarını Ege Üniversitesi Uygulamalı Artı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri Bölümü, T.C. İzmir Valiliği Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve çeşitli özel anaokullarında tamamlamıştır. Bunun yanı sıra lisans eğitimi boyunca Toplum Gönüllüleri Vakfı’ nda (TOG) üç sene boyunca gönüllü psikolog olarak görev yapmış ve sosyal sorumluluk projelerinde görev almıştır. Anahtar eğitimler ve Sosyal Beceri eğitimleri vermiştir.

2016 yılında Kids Academy Anaokulları’ nda Kurum Psikoloğu ve Müdür Yardımcısı olarak görev almış, rehberlik çalışmaları ve aile görüşmeleri yapmıştır.

2017 yılında Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Program’ nda lisansüstü eğitimine başlamış ve 2020 yılında tamamlamıştır. Klinik Psikoloji Yüksek lisans eğitimi boyunca iki ayrı özel lisede Okul Psikoloğu olarak görev almış ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesı (GATA) Psikiyatri Bölümü’ nde yüksek lisans stajını tamamlamıştır. Staj süresince Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri’ni (MMPI), Beck Depresyon ve Anksiyete Envanterleri, ve Nöropsikolojik testleri uygulama fırsatı bulmuş, bilişsel değerlendirme görüşmeleri, hasta takibi ve vaka formülasyonları yapmıştır.

Yüksek lisans eğitimi sırasında Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) eğitimi almış ve düzenli danışan takibi yaparak süpervizyon almıştır. Buna ek olarak diğer terapi ekolleri ile ilgili sunumlara katılıp araştırma ve okumalar yaparak kendini geliştirmeye devam etmiştir.

Stresin Hayatımıza Etkisi

Stresin Yaşamımıza Etkisi

Stresi Anlama Stres, farklı durumlarda ve beklenmedik şekilde hayatımızı etkileyebilecek potansiyele sahip, duygularımızı, …

vajinismus

VAJİNİSMUS

Vajinismus ülkemizde yaygın olarak görülen cinsel işlev bozukluklarından biridir. Tanım olarak vajinismus, vajina …

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

DEHB, kişinin “kolayca ulaşılamayacak bir hedefe varmak için kullandığı kendini düzenleme becerileri” olarak …