Psk. Merve YILDIZ

Psk. Merve Yıldız Özgeömiş

Ünvanlar

Klinik Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

16-65

Eğitim

 • Lisans: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans: Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Bölümü (Tezli)
 • Yüksek Lisans Tezi: Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Göçmen Ailelerin Çocuklarının Psikolojik Durumlarının Bazı Değişkenler Üzerinden İncelenmesi

Sertifikalar Ve Eğitimler

 • Dinamik Psikoterapi Eğitimi- Prof. Dr. Doğan Şahin
 • Şema Terapi Eğitimi (ISST Onaylı Modül I, II, III, IV, V, VI)- Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak-Şema Terapi Enstitüsü
 • EMDR Terapisi Eğitimi (1. Modül)- Emre Konuk-Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • Çocuk Ve Ergenlerin Ruhsal Dünyasının Projektif Testlerle İncelenmesi- Doç. Dr. Neslihan Zabcı- Rorschach ve Projektif Testler Derneği
 • Rorschach, TAT(Tematik Algı Testi), CAT(Çocuklarda Algı Testi)- Doç. Dr. Neslihan Zabcı- Rorschach ve Projektif Testler Derneği
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi-Dr. Nevin Dölek
 • Çocuk Olgularla EMDR Uygulamaları- Prof. Dr. Ümran Korkmazlar- EMDR Derneği
 • Çocuk Ve Ergenlerde Bağlanma Travmaları Ve EMDR- Uzm. Psikolog Derya Altınay- EMDR Derneği
 • TSSB ve Travmaya Müdahale Eğitimi-Psikoloji Akademisi
 • Çocuğun Cinsel İstismarında Psiko-sosyol Yaklaşımlar
 • Dokuz Tip Mizaç İleri Düzey Eğitimi-Dokuz Tip Mizaç Derneği
 • Psikanaliz Tartışmaları-İstanbul Psikanaliz Derneği
 • Zorbalık: Psikanalitik Yaklaşım Ve Projektif Testlerin Katkısı- Marjorie Roques
 • Ulusal Psikoloji Kongreleri
 • Lacancı Psikanaliz Seminerleri-Lacancı Forum Psikanaliz Derneği

Biyografi

Lisans eğitimini 2015 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yataklı yetişkin ve çocuk servisinde stajını tamamlayıp psikotik hastalar üzerinde gözlem ve araştırma yapmıştır. Lisans eğitiminde üniversite hocalarının asistanlığını yapmış araştırmalarına katkı sağlamıştır. Kariyerine özel bir kurumda psikolojik destek ihtiyacı olan ailelere ve çocuklara danışmanlık vererek başlamış ve bunun yanı sıra danışmanlık merkezinde bireysel terapilerini yürütmeye devam etmiştir. Meslek hayatına başladıktan sonra ergen ve yetişkin psikoterapisiyle ilgilenmiş çeşitli STK’larda gönüllü terapist olarak toplumun dezavantajlı gruplarına psikososyal destekte bulunmuştur. Haliç Üniversitesi Klinik Psikoloji programını bölüm birinciliği ile tamamlamış tezini ise ‘Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Göçmen Ailelerin Çocuklarının Psikolojik Durumlarının Bazı Değişkenler Üzerinden İncelenmesi’ üzerine yazmıştır. Bununla beraber EMDR HAP Gönüllü grubuna katılmış, pandemi sürecince travma yaşayan sağlık çalışanları ve hasta ailelerine gönüllü terapi desteğinde bulunmuştur.

Ağırlıklı olarak çalıştığı alanlar; travma, komplekse travma, kişilik bozuklukları, kaygı bozuklukları, duygudurum bozuklukları, fobi, yas, göç, depresyon, panik atak, uyum bozuklukları ve obsesif kompülsif bozukluklardır. Terapilerinde Psikodinamik Psikoterapi, Şema Terapi ve EMDR terapisini kullanıp eklektik bir yaklaşım benimsemektedir.

Merve Yıldız; Türk Psikologlar Derneği, EMDR Derneği, ve EMDR Travma İyileştirme Grubu Üyesidir.

Stresin Hayatımıza Etkisi

Stresin Yaşamımıza Etkisi

Stresi Anlama Stres, farklı durumlarda ve beklenmedik şekilde hayatımızı etkileyebilecek potansiyele sahip, duygularımızı, …

vajinismus

VAJİNİSMUS

Vajinismus ülkemizde yaygın olarak görülen cinsel işlev bozukluklarından biridir. Tanım olarak vajinismus, vajina …

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

DEHB, kişinin “kolayca ulaşılamayacak bir hedefe varmak için kullandığı kendini düzenleme becerileri” olarak …