Psk. Merve KILIÇ YILDIZ

kadro-merve-kilic-yildiz

Ünvanlar

Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

3 - 19

Eğitim

 • Lise: Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi
 • Üniversite: Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Klinik Psikoloji Bölümü
 • Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Klinik Psikoloji Bölümü (Devam ediyor)

Biyografi

Sertifikalar ve Katılım Belgeleri:

 1. Türk Psikologlar Derneği, WISC-R Sertifikasyon Eğitimi, 07-22.01.2012.
 2. Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği, Pozitif Psikoterapi Eğitimi Temel Düzeyi, 2010.
 3. Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi Nörometrika AR-GE Birimi- “Stroop Testi TBAG Formu, Sayı Dizisi Öğrenme Testi ve İşaretleme Testi” Uygulama ve Puanlama Sertifikası, Haziran 2012.
 4. Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi Nörometrika AR-GE Birimi- “Wisconsin Kart Eşleme Testi ve İşitsel Sözel Öğrenme Testi'' Uygulama ve Puanlama Sertifikası, Haziran 2012.
 5. Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi Nörometrika AR-GE Birimi- “Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, Raven Standart Progresif Matrisler Testi ve Çizgi Yönünü Belirleme Testi'' Uygulama ve Puanlama Sertifikası, Haziran 2012.
 6. KDT Eğitim Kampı, Temel Klinik Beceriler Workshop Eğitimi (Christine A. Padesky, Phd), Nisan, 2010.
 7. 'VI. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu Katılım Belgesi, 17-19 Mayıs 2013
 8. The Albert Ellis Institute-‘'Akılcı Duygusalcı Davranışçı Terapi (REBT) & Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT) Yöntemleri ile Psikoterapi Eğitim ve Vaka Kavramsallaştırmaları & Tedavi Yöntemleri (APA Sertifikalı), Eylül 2014
 9. Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği, Prof.Dr.Kalbiye Yalaz ve Çocuk Gelişim Uzmanı Birgül Bayoğlu tarafından verilen “Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi Sertifikası”, 30.11.2014
 10. Madalyon Psikiyatri Merkezi, Psk. Dr.Mehmet Akif Sayılgan, “TAT Uygulama ve Yorumlama Eğitimi” Eylül-Kasım 2013
 11. Türk Psikologlar Derneği-WISC-4( Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV) Uygulama Hakkı Sertifikası. Ağustos 2017

Üniversite öğrenciliği döneminde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve Ankara Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gençlik Ünitesinde gönüllü stajyerlik yaptı. Üniversite ve yüksek lisans eğitimleri sırasında eğitimi sırasında MMPI, WISC-R, Tematik Algı Testi (TAT), Bender- Gestalt Görsel Motor Algılama Testi ve Benton Görsel Bellek Testi uygulama eğitimleri aldı.  2009- 2011 yılları arasında özel bir rehabilitasyon merkezinde psikolog görevini yürüttü. Görevi süresince özel eğitim gereksinimi olan çocukların değerlendirmelerinde, eğitimlerinde, davranış problemlerinin çözümünde ve psikolojik destek gereksinimlerini karşılamada etkin rol aldı. Ayrıca özel eğitim gereksinimi olan çocukların ailelerine aylık seminerler ve eğitimler verdi. İhtiyaç duyan velilerle uzun dönemli bireysel görüşmeler yürüttü.

Yüksek lisans öğrenimi süresince Bilişsel Davranışçı Terapi ve Psiko-analitik Psikoterapi eğitimleri almış ve süpervizyon eşliğinde  uygulamalarda bulunmuştur. Doktora eğitimi süresince ise Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimlerine devam etmiş ve ek olarak Şema Terapi eğitimi almıştır. Bu alanda süpervizyon eşliğinde uygulamalarına devam etmektedir.

Meslek hayatına 2012 yılından bu yana Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde psikolog olarak devam etmektedir.

EMDR Terapi

Hayat, yakalayamayacağımız kadar hızlı geçen, içinde bulunduğumuz şu an dışında, anılardan ibarettir. (Tennesse …

Panik Atak - Madalyon Psikiyatri Merkezi

Panik Atak

Sizin panik atağınız neye benziyor? “Benim yaşadığım deneyim oldukça sertti. Ayağa kalkamam, asla konuşamam …

Çocuk ve Ergenlerde Depresyon

Depresyon maalesef modern çağın en yaygın psikolojik sorunlarından birisidir.Bireyin sosyal hayattan çekilmesi ve içe …