Psk. Merve DAĞ

Psk. Merve DAĞ

Ünvanlar

Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

18

Eğitim

  • Lisans: T.C. Doğuş Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
  • Yüksek Lisans: T.C. Üsküdar Üniversitesi, Klinik Psikoloji Bölümü, Klinik Psikoloji Uzmanlığı

Biyografi

Sertifikalar ve Diğer Eğitimler:

  • Biofeedback-Nörofeedback Teori ve Uygulama, NPİstanbul Hastanesi Kurum İçi Eğitim
  • Ulusal Bağımlılık Tedavi ve Uygulama Sertifika Programı (Teori ve Uygulama)
  • Bilişsel Davranışçı Terapi,  Prof. Dr. Mehmet Hakan Türkçapar
  • Rorschach Testi Uygulama ve Yorumlama Eğitimi, Tevfika Tunaboylu İkiz Öğreticiliğinde (Halen devam ediyor)
  • Varoluşçu Grup Terapisi, Ferhat Jak İçöz, MA, Klinik Psikolog
  • Motivasyonel Görüşme, Kültekin Ögel

Lisans eğitimi esnasında; Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde staj yapmıştır. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Gönüllü Süpervizörlük görevini edinmiş ve Yapı Kredi Huzurevi’nde psikoloji öğrencilerine süpervizyon vermiş aynı zamanda geriatri alanında deneyim edinmiştir.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak göreve başlamış, 2012 yılında ise psikolog olarak kadrolu çalışmaya başlamıştır. Psikolog olarak görevini yaptığı esnada 1,5 yıl bağımlılık tedavisi alanında aktif olarak çalışmıştır.  Bu görevi esnasında bireysel terapiler, grup terapileri, bağımlılık grup terapileri ve aile psikoeğitimleri yapmıştır. 2013 yılında bakanlık onaylı “Bağımlılık Tedavisinde Görev Alan Personel” sertifikasyonunu almıştır. Bağımlılık tedavisinde aktif olarak yer almaya devam ederken Prof. Dr. Nesrin Dilbaz eşliğinde Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütülen “ Şahin Gözü” projesinde madde kötüye kullanımı olan ergenlere aile psikoeğitimleri içeren 2 oturumluk eğitim paketi hazırlamıştır. Bağımlılıkla Mücadelede C4 İyileşme Modelleri ekibi ile birlikte gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlamıştır.

2013 yılının sonlarında genel psikiyatri alanına geçiş yapmış; bireysel terapiler, grup terapileri, aile psikoeğitimleri ve psikolojik test ve değerlendirmeler alanında yatan hasta ve poliklinik hasta tedavilerini yürütmüştür. Bu esnada NP İstanbul Hastanesi ve ÇAPA Tıp Fakültesi ile birlikte yürütülen “Nöropsikolojik Testlerin Standardizasyonu” adlı projede aktif olarak yer almıştır. Yüksek Lisans tez çalışmasını “ Rakam Sıralama Testi’nin Türkiye için Normatif Çalışması” üzerinde tamamlamıştır.

Ruhumuza Atılan Tokatlar; Psikolojik Şiddet

Ruhumuza Atılan Tokatlar; Psikolojik Şiddet

En sevdiklerim ya da en yakınlarım dediğimiz kişiler şiddetle birlikte en çok uzaklaşmak istediğimiz kişilere dönüşebilir. …

Olgun Çocuklar- İçselleştirilmiş Semptomları Olan Çocuklar

“Olgun Çocuklar”: İçselleştirilmiş Semptomları Olan Çocuklar

Çoğu yetişkin, çocuklarının/öğrencilerinin “olgun olması” konusunda beklentilere sahiplerdir. Hatta, yaygın …