Psk. Meltem TURAN KADER

Psk. MELTEM TURAN KADER

Unvanı 

Klinik Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

18+

Eğitim

 • Üniversite: Bilgi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans: Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Bölümü

Sertifikalar ve Eğitimler

 • Beck Yönelimli Kognitif Terapi Workshop Sertifikası (Kognitif Terapi Becerileri & Klinik İlk Görüşme, Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması, Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması, Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması, OKB’de ERP’ nin (Maruz Bırakarak Tepki Önleme) Uygulanması )- CBTISTANBUL, Dr. Emel Stroup
 • Şema Terapi Eğitimi (ISST Onaylı) – Dr. H. Alp Karaosmanoğlu
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 1.Düzey Eğitimi - Davranış Bilimleri Enstitüsü, Emre Konuk
 • European Family Therapy Association (EFTA)- Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Birimi tarafından onaylı Çift ve Aile Terapistliği Eğitimi (700 saat)- Yrd. Doç. Dr. Murat Dokur, 2019/Devam
 • Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Temel Eğitimi - Prof. Dr. Doğan Şahin
 • Psikinanalitik Psikopatoloji ve Projektif Testlere Giriş Seminerleri - Rorschach ve Projektif Testler Derneği
 • Rorschach – TAT Testi (Yetişkin) –Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Doç. Dr. İrem Erdem Atak
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Türk Psikologlar Derneği
 • Moxo Dikkat Testi Uygulayıcı Sertifikası, Moxo Türkiye

Biyografi

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Balıklı Rum Hastanesi Vakfında ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesinde stajyer psikolog olarak çalışmıştır.

Yüksek Lisans eğitimini Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında tamamlamıştır. Bu eğitim süresince Bilişsel Davranışçı Terapi yönelimli psikoterapi eğitimi almıştır. “Psikososyal değişkenler ve depresyon belirtileri ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi” konulu bitirme projesiyle yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve klinik psikoloji uzmanlığını almıştır. Uzmanlık eğitimi boyunca Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Biriminde süpervizyon altında psikoterapi uygulamaları gerçekleştirmiştir. Kariyerine, Özel bir okulda rehberlik biriminde başlamış, daha sonra Pedamed Psikiyatri Tıp Merkezinde ergen ve yetişkinlerle çalışmalarına devam etmiştir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Meltem Turan kader, bireysel psikoterapilerinde bilişsel davranışçı terapi ve Emdr terapisi yönelimli çalışmaktadır.

Şuanda meslek hayatına Madalyon Psikiyatri Merkezinde Klinik Psikolog olarak devam etmektedir.

Stresin Hayatımıza Etkisi

Stresin Yaşamımıza Etkisi

Stresi Anlama Stres, farklı durumlarda ve beklenmedik şekilde hayatımızı etkileyebilecek potansiyele sahip, duygularımızı, …

vajinismus

VAJİNİSMUS

Vajinismus ülkemizde yaygın olarak görülen cinsel işlev bozukluklarından biridir. Tanım olarak vajinismus, vajina …

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

DEHB, kişinin “kolayca ulaşılamayacak bir hedefe varmak için kullandığı kendini düzenleme becerileri” olarak …