Psk. Hatice KARATEPE

Psk Hatice Karatepe

Ünvanlar

Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

7 - 25

Eğitim

 • Üniversite: Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Rotterdam Erasmus University, Hollanda, Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans: Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Bölümü

Biyografi

Sertifikalar ve Diğer Eğitimler

 • Deneyimsel Oyun Terapisinin Online Kullanımı (2020)

Psikoloji Istanbul Center for Counseling, Training and Research, Nilüfer Devecigil

 • Online Terapi İlkeleri ve Online EMDR Uygulamaları (2020)

Uzm. Psk. ve EMDR Danışmanı Şirin Atçeken

 • EMDR 1. Düzey Temel Eğitimi (2019)

Davranış Bilimleri Enstitüsü, Emre Konuk, Asena Yurtseven

 • Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapi Eğitimi (2019)

PsikoNet, Dr. Christof Loose

 • Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey Eğitimi (2018)

Psikoloji Istanbul Center for Counseling, Training and Research, Nilüfer Devecigil

 • Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi (2017)

Rorschach ve Projektif Testler Derneği

 • Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi (2016)

Şema Terapi Enstitüsü, Prof. Dr. Gonca Soygüt

 • MOXO Dikkat Performans Testi Eğitimi (2016)

Moxo Türkiye

 • Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği IV (WISC-IV) (2016)

Türk Psikologlar Derneği

 • Çocuklarla Bilişsel Davranış Terapisi Eğitimi (2016)

Anlam Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Doç Dr. Serap Özer

 • Travmada Terapötik Kartların Eğitimi (2016)

Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED), Dr. Nevin Dölek

 • TAT (Thematic Apperception Test) Kuram, Uygulama ve Yorumlama Eğitimi (2015)

Ankara Madalyon Psikiyatri Merkezi, Dr. Klinik Psikolog Nursen Oral

 • Travma Çalışmalarında Aile Terapisi (2015)

Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED)

 • İmago Çift Terapisi Eğitimi (2015)

Dr.Harville Hendrix, Dr. Helen LaKelly Hunt

Evlilik Terapileri Enstitüsü

 • Nöropsikolojik Test Bataryası (NPTB) Eğitimi (2014)

Türk Psikologlar Derneği Uygulayıcı Sertifikasyonu

 • Minnesota Çok Yonlü Kişilik Envanteri (MMPI) (2013)

Türk Psikologlar Derneği Uygulayıcı Sertifikası

 • Okan Üniversitesi 17. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (2012)
 • Mersin Üniversitesi 16. Ulusal Psikoloji Kongresi (2010)

Çalışma Grupları: ‘Yemekle Kavgayı Sonlandırmak’ ve ‘EMDR’a Giriş’

 • Ankara Üniversitesi 15. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (2010)

 

Lisans öğrenimi sırasında akademik araştırma ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda 7-13 yaş grubundaki çocuklarla yürütülen akademik grup çalışmaları ve imajinatif hikayelere aktif katılımla süreçlenen psikodrama çalışmaları yürütmüştür. Buna ek olarak, LÖSEV ve üniversitenin kampüsle entegre sosyal sorumluluk çalışmasına katkı sağlamıştır. Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumunda çocuklarla, duygu paylaşımı odaklı bireysel görüşmeler yürütmüş, çocukların iletişim becerileri destekleyici etkinlikler düzenlemiştir.

Lisans döneminde öğrenci değişim bursu kazanarak Rotterdam Üniversitesi, Hollanda’da öğrenim görüp, bu süreçte üniversitede devam eden 'Öğrenme Bozuklukları' dersi kapsamında şehirde yer alan özel bir rehabilitasyon kurumunda gözlem yapmıştır.

2012 yılında Avrupa Florence Nightingale Hastanesi’nin Psikiyatri Servisinde stajyer psikolog olarak bulunmuş, hastane içerisindeki konsültasyonlara eşlik ederek organ nakil hastalarının ameliyat öncesi ve sonrası psikolojik durumları hakkında görüşmeler yapmıştır. Takip eden dönemde Ankara Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde klinik stajını tamamlamak amacıyla çocuk polikliniğindeki ADHD ve Özgül Öğrenme Güçlüğü olan çocukların terapi izlemlerini gözlemlemiştir.

2014 yılında Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen Nöropsikolojik Batarya eğitimini tamamlamış ve 1 ay süreyle İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöroşirurji Laboratuarı’nda süpervizyon altında ilgili testleri uygulamıştır.

Uzmanlık eğitimini Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü'nde tamamlarken, bir yıl süresince Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi ve süpervizyonu alarak üniversitenin Klinik Psikoloji Birimi’nde bireysel psikoterapi seansları yürütmüştür.

Meslek hayatına 2013 yılından bu yana Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde Klinik Psikolog olarak devam etmektedir. Bunun yanı sıra, Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Mahşerin Dört Atlısı

Mahşerin Dört Atlısı

Çiftler arası iletişimde bazı kalıpların yıkıcı etkileri olduğu belirtilmektedir. Yıkıcı iletişim kalıpları …

İlişkilere Dair Mitler

İlişkilere Dair Mitler

John Gottman 40 yıla yakın süren çift araştırmaları yapmış bir araştırmacıdır. Evlilik ve ilişkilerle ilgili …

Pandemi Sürecinde Çocuklarda Ekran Bağımlılığı Ve Online Eğitimin Dengesi

Pandemi Sürecinde Çocuklarda Ekran Bağımlılığı Ve Online Eğitimin Dengesi

Ekran bağımlılığı Ekranların çocuklar üzerindeki etkisi özellikle de şu sıralar büyük önem taşımakta. Pandemi …