Psk. Hakan MAYA

Ünvanlar

Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

18+

Eğitim

 • Lise: Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi
 • Üniversite: Haliç Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Bölümü, Klinik Psikoloji Uzmanlığı

Sertifika ve Diğer Eğitimler

 • MMPI Kişilik Değerlendirme Envanteri ( Türk Psikologlar Derneği)
 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi ( Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği)
 • Gelişimsel Değerlendirme Testleri (Metropolitan, Peabody, AGTE, Gesell, Frostig)
 • Kognitif Fonksiyon Testleri (Benton, Bender – Gestalt I ve II)
 • Çocuk Zeka Testleri (Cattel 2A, Porteus, Goodenough –Harris)
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi (Yrd. Doç. Dr. Nevin Dölek)
 • Psikolojik İlk Yardım ve TSSB Eğitimi (Ruh Sağlığı Derneği)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci)
 • Çift Terapisi Eğitimi (Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci)
 • Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Eğitimi (SPoD)
 • Motivasyonel Görüşme Teknikleri Eğitimi (Prof. Dr. Kültegin Ögel)
 • Mindfulness Eğitimi (Yedam)
 • SAMBA Yetişkin Grup Terapisi Eğitimi (Yedam)
 • SAMBA Aile Grup Terapisi Eğitimi (Yedam)
 • Alkol ve Madde Bağımlılığına Müdahale Eğitimi (Yedam)
 • Çocuk – Ergen Bağımlılık Müdahale Eğitimi (Yedam)
 • Kumar Bağımlılığına Müdahale Eğitimi (Yedam)
 • İnternet ve Akıllı Telefon Bağımlılığına Müdahale Eğitimi (Yedam)
 • Tütün Bağımlılığına Müdahale Eğitimi (Yedam)

Biyografi

Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yüksek onur belgesiyle tamamlamıştır. İstanbul Gelişim Üniversitesi’ndeki Klinik Psikoloji yüksek lisansını ‘’ Ergenlerde yalnızlık ve problemli yeme davranışı ilişkisinin incelenmesi ‘’ çalışmasıyla tamamlamıştır.

 Meslek hayatının başında Kızılay Mafom’da psikolog olarak çalışmış, sonrasında İBB Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi’nde çocuk ve ergen psikoloğu olarak görev almıştır. Bu süreçte Doç. Dr. Serap Özer’den süpervizyon almıştır. Vatani görevini rehabilitasyon danışma merkezi amiri olarak yerine getirmiştir. Askerlik sonrasında özel bir kolejde ve danışmanlık merkezinde eş zamanlı olarak çocuk ve ergen psikoloğu olarak çalışmıştır. Daha sonra bağımlılık alanına yönelmiş ve 3 yıl boyunca Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde (Yedam) klinik psikolog olarak çalışmıştır. Bu süreçte Dr. Ömer Kardaş ve Dr. Onur Karabatak’tan süpervizyon almıştır. 3 yıl süreyle Prof. Dr. Kültegin Ögel ile süpervizyon çalışmalarını yürütmüştür.

Meslek hayatına İstanbul Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde klinik psikolog olarak devam etmektedir.

Stresin Hayatımıza Etkisi

Stresin Yaşamımıza Etkisi

Stresi Anlama Stres, farklı durumlarda ve beklenmedik şekilde hayatımızı etkileyebilecek potansiyele sahip, duygularımızı, …

vajinismus

VAJİNİSMUS

Vajinismus ülkemizde yaygın olarak görülen cinsel işlev bozukluklarından biridir. Tanım olarak vajinismus, vajina …

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

DEHB, kişinin “kolayca ulaşılamayacak bir hedefe varmak için kullandığı kendini düzenleme becerileri” olarak …