Psk. Gözde Bahar Kaya

Psk. Gözde Bahar Kaya

Ünvanlar

Klinik Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

0-18

Eğitim

 • Lise: Kaya Beyazıtoğlu Lisesi
 • Üniversite: Atılım Üniversitesi
 • Yüksek Lisans: İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Sertifikalar ve Diğer Eğitimler

 • Çocuklarda Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi-Arka Bahçe Psikolojik Gelişim, Eğitim Danışmanlık Merkezi
 • Psikolojik Testler Eğitimi (Çocuk Değerlendirme Paketi)- Melikşah Üni. Sürekli Eğitim Merkezi

“Cattell 2A, Cattell 3A, Metropolitan, Peabody, AGTE, Okul Olgunluğu, Cat, D10, Louise       Duss, Beier Cümle Tamamlama, Bir İnsan Çiz”

 • Nöropsikolojik Testler- Türk Psikologlar Derneği

“Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Sayı Dizisi Öğrenme Testi, Stroop Testi, Londra Kulesi Testi, İz Sürme Testi, Öktem-Sözel Bellek Süreçleri Testi, Benton Yüz Tanıma Testi, Raven Standart Progresif Matrisler testi (RSPM), Raven Renkli Matrisler Testi (RRMT), Rey Karmaşık Figürler Testi, Saat Çizme Testi, Wisconsin Kart Eşleme Testi, İşaretleme Testi, Montreal Bilişsel Değerlendirme Testi, Mini Mental Testi”

 • Beck Kaygı ve Depresyon Envanteri
 • Özel Eğitim Paket Programı – Eşit Erişim İçin Psikoloji- Türk Psikologlar Derneği
 • Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği- Türk Psikologlar Derneği- KAOS GL Derneği
 • Erken Çocukluk Döneminde Çift Dilli Edinim- Markalar Birliği
 • Suç ve Suçlu Psikolojisi – Atılım Üniversitesi
 • Yaratıcı Drama ve Oyun, Montessori – Markalar Birliği

Özgeçmiş

Lisans eğitimini 2015 yılında Atılım Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Bu süreçte çeşitli araştırmalarda görev almış, belirli projelerin veri toplama sürecinde hocalara asistanlık yapmıştır. Lisans eğitimi sırasında Gelişim Psikolojisi alanında stajını özel bir anaokulunda; klinik psikolojisi alanında stajını ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Yataklı Servisi’nde tamamlamıştır. Bununla birlikte, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kitap toplama kampanyalarına katılmış, huzur evi ziyaretlerinde bulunmuş ve Numune Hastanesi Rehabilitasyon Merkezi’nde gönüllü olarak çalışmıştır.

Yüksek lisans eğitimine 2016 yılında İstanbul Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde başlamış ve 2018 yılında bu bölümden “Uzman Klinik Psikolog” olarak mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimi kapsamında çeşitli testlerin ve terapilerin eğitimlerini almış ve bunları uygulama fırsatı bulmuştur.

Mezun olduktan sonra 2015-2020 yılları arasında özel anaokullarında psikolog olarak görev yapmış; çocuk gözlem ve değerlendirmesi, aile görüşmeleri planlamıştır. Sonrasında meslek hayatına yönetici psikolog olarak devam etmiş; bu süreçte ebeveynlere mesleki eğitimler ve seminerler vermiştir. Aynı zamanda özel bir klinikte danışanlarına yüz yüze ve online terapi uygulamıştır.

Mahşerin Dört Atlısı

Mahşerin Dört Atlısı

Çiftler arası iletişimde bazı kalıpların yıkıcı etkileri olduğu belirtilmektedir. Yıkıcı iletişim kalıpları …

İlişkilere Dair Mitler

İlişkilere Dair Mitler

John Gottman 40 yıla yakın süren çift araştırmaları yapmış bir araştırmacıdır. Evlilik ve ilişkilerle ilgili …

Pandemi Sürecinde Çocuklarda Ekran Bağımlılığı Ve Online Eğitimin Dengesi

Pandemi Sürecinde Çocuklarda Ekran Bağımlılığı Ve Online Eğitimin Dengesi

Ekran bağımlılığı Ekranların çocuklar üzerindeki etkisi özellikle de şu sıralar büyük önem taşımakta. Pandemi …