Psk. Ezgi TUNÇEL

Psk. Ezgi Tunçel

Ünvanlar:

Klinik Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı: 

18+

Eğitim

 • Lise: Ömer Seyfettin Lisesi
 • Lisans: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Psikoloji
 • Lisans Bitirme Tezi: “Cinsel İşlev Bozukluklarında Kıskançlığın Etkisi”
 • Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi, Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Yüksek Lisans Tezi: “Erken Dönem Uyumsuz Şema Alanları ve Aleksitimi İlişkisinde Prefrontal İşlevlerin, Empatinin ve Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolü”

Terapi Eğitimleri:

 • Şema Terapi Temel Düzey Eğitimi ISST onaylı, (27 saat kuramsal ve 16 saat uygulama olmak üzere toplam 43 saat), Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak, Şema Terapi Enstitüsü, Ekim 2017 – Nisan 2018.
 • Bilişsel Davranışçı Terapi (Başkent Üniversitesi Yüksek Lisans Programı, Doç Dr. Okan Cem Çırakoğlu)
 • Gottman Çift Terapisi I. Düzey Eğitimi, Uzm. Psk. Filiz Kaya ve Psk. Dr. Özge Altan Aytun, Psikoloji İstanbul, Mayıs 2019
 • Diyalektik Davranışçı Terapi (Teorik ve uygulamalı olarak toplam 42 saat), Doç. Dr. Elif Çelebi, Psikoloji Enstitüsü, Temmuz 2020.
 • Çocuklarla ve Gençlerle Sanat Terapisi Uygulamaları I. Modül (20 Saat), Arkabahçe Psikolojik Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Dr. Klinik Psk. Olcay Güner & Klinik Psk. Nur Dinçer Genç, 2020.
 • Sanat Terapisi Teknikleriyle Çalışma (10 Saat), Prof. Dr. Lyudmila Dmitrievna Lebedeva, Olgu Psikolojik Danışma Merkezi, 2020.

Testler:

 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
 • Tematik Algı Testi (TAT)
 • Weschler Çocuklar için Zeka Testi (WISC-R)

Sertifikalar ve Katılım Belgeleri

 • “Umudu Yeşertmek” VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Mayıs 2017
 • “Mitler, Masallar ve Psikoloji”, 2017, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Kış Okulu VII

Ulusal Kongre Sunumları

 • Büyüklenmeci ve Kırılgan Narsisizmin Gelişiminde Ebeveynlik Stillerinin Etkisi: Sosyal Anksiyetenin Aracı Rolü ,19. Ulusal Psikoloji Kongresi, Eylül 2016

Yayınlar

 • Bal, F., Yıldırım, D. D. ve Tunçel, E. (2020). Depresyon tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi. İnsani ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar (1. Baskı) içinde (1, 270-292). Cetinje: IVPE.
 • Eldoğan, D. ve Tunçel, E. (2017). Kırılgan narsisizm ve sosyal kaygı bozukluğu: Benzerlikler ve farklılıklar. Nesne Psikoloji Dergisi, 5(11), 442-448.

Lisans eğitimini 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde şeref öğrencisi olarak tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Hacettepe Erişkin Hastanesi psikiyatri bölümünde, lisans eğitiminin ardından da Boylam Psikiyatri Hastanesi’nde staj yapmıştır. Stajları boyunca poliklinik görüşmeleri, test uygulamaları ve vizitlere katılımının yanı sıra çeşitli uzmanların verdiği psikopatoloji ve görüşme teknikleri gibi derslere de katılmıştır.

Yüksek lisans eğitimini 2019 yılında Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde tamamlayarak klinik psikoloji uzmanlığını almıştır. Yüksek lisans eğitimi kapsamında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri bölümü yatılı hasta kliniğinde stajını tamamlamıştır. Staj boyunca çeşitli test uygulamalarına ve vizitlere katılmış, hastalarla görüşmeler yapmış, hasta takibi ve vaka sunumları yapmıştır.

Yüksek lisans eğitimi esnasında Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinin süpervizörlüğünde Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımı ve mindfulness teknikleri ile danışan takip etmiştir. Ayrıca, Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak tarafından verilen Şema Terapi eğitimine, Doç. Dr. Elif Çelebi tarafından verilen Diyalektik Davranışçı Terapi eğitimlerine katılmıştır. Sanat terapiye duyduğu ilgi nedeniyle bu alanda da çeşitli eğitimler almıştır.

2019-2020 yılları arasında Tuğba Yücel İçgörü Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde Klinik Psikolog olarak çalışmıştır.

Meslek hayatına Mart 2021’den itibaren Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde Klinik Psikolog olarak devam etmektedir.

Özgüven Eksikliği Nedir Nasıl Oluşur

Özgüven Eksikliği Nedir, Nasıl Oluşur?

Özgüven Hareketleri Önce, Özgüven Hissi Sonra Gelir! Özgüven, kişinin hayatında iletişim kurma ve kendini ifade …

Anne Olmak

Anne Olmak

Anne olmak, insan yaşamında bütün duyguları aynı anda yaşatabilen en özel süreçtir. Birçok kadın bu süreci planlayıp …

Evlilikten mi Kendimizden mi Korkar Olduk

Evlilikten mi Kendimizden mi Korkar Olduk?

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de son yılda evlenme oranı yüzde on gibi ciddi bir düşüşte. Yıllar önce …