Psk. Elif YAMAN

Psikolog Elif YAMAN

Ünvanlar

Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

18-70

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji

Yüksek Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji

Biyografi

Sertifikalar ve Diğer Eğitimler:

  1. Kaos GL, Psikolojik Psikiyatrik Homofobik Karşıtı Çalıştay, 2013
  2. Psike, Psikanalize Giriş Seminerleri, 2016
  3. Oyun Terapileri Derneği, Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi, 2018
  4. Türk Psikologlar Derneği, Nöropsikolojik Testler Eğitimi, 2018

2014 senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olan Elif YAMAN, lisans eğitimi sırasında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde staj yaptı.

2014 yılı itibariyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na  bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nde psikolog olarak görev aldı. Bunun yanı sıra, Kadın Dayanışma Vakfı'nda gönüllü psikolog olarak çalışmalarda bulundu. Bu süreçte, şiddete maruz kalan kadınlara psikososyal destek sundu. 2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'na kabul aldı. Program kapsamında Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 1 yıl süreyle stajyer klinik psikolog olarak görev aldı. Görev süresince, bir çok danışana süpervizyon eşliğinde psikoterapi hizmeti verdi. Uzmanlık tezi kapsamında, 'Politik Şiddet Olayları Sonrasında Psikolojik Tepki, Olayların Algılanma ve Anlamlandırılma Süreçlerinin Araştırılması' başlıklı araştırmayı yapmaktadır.

Öncelikli çalışma alanları arasında, hassas gruplara yönelik psikoterapi, travma, kişilik bozuklukları, depresyon ve kaygı bozuklukları gelmektedir. Klinik çalışmalarında psikodinamik psikoterapi ilkelerinden yararlanmaktadır.

EMDR Terapi

Hayat, yakalayamayacağımız kadar hızlı geçen, içinde bulunduğumuz şu an dışında, anılardan ibarettir. (Tennesse …

Panik Atak - Madalyon Psikiyatri Merkezi

Panik Atak

Sizin panik atağınız neye benziyor? “Benim yaşadığım deneyim oldukça sertti. Ayağa kalkamam, asla konuşamam …

Çocuk ve Ergenlerde Depresyon

Depresyon maalesef modern çağın en yaygın psikolojik sorunlarından birisidir.Bireyin sosyal hayattan çekilmesi ve içe …