Psk. Elif ÇALIŞKAN

Psk. Elif Çalışkan

Unvanlar

Uzman Klinik Psikolog/Aile Terapisti

İlgilendiği Yaş Aralığı

0-18 yaş

Eğitim

 • Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji (Yüksek Şeref Öğrencisi), 2016
  • Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji (Yan Dal), 2016
 • Yüksek Lisans: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Yüksek Şeref Öğrencisi), 2021
  • Yüksek Lisans Bitirme Tezi: Çocukluk Çağı Travmalarının, Üstbiliş İşlevlerinin ve Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejilerinin Obsesif Kompulsif Belirtiler Üzerindeki Yordayıcı Rolü
 • Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, Disiplinler Arası Aile Danışmanlığı (Yüksek Şeref Öğrencisi), 2021
  • Yüksek Lisans Bitirme Projesi: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Almış Çocuk ve Ergenlerde Bağlanma Stillerinin Değerlendirilmesi

Yayınlar:

 • Obsesif Kompulsif Belirtileri ile Üstbiliş İşlevleri Arasındaki İlişkide Duygu Düzenleme Stratejilerinin Aracı Rolünün İncelenmesi - UBAK International Sciences Academy/7th International Social Sciences Congress, Sözel Bildiri, 2021
 • Çocuklarla Psikodrama- Bilim ve Sanat, Kitap Bölümü Çevirisi, 2021

Sertifikalar ve Diğer Eğitimler

 • Bilişsel Davranışçı Terapi - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı, Süpervizyon: Doç. Dr. Halime Şenay Güzel
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi - Başkent Atölyesi, Yrd. Doç. Dr. Nevin Dölek
 • Deneyimsel Oyun Terapisi (Modül 1) - Psikoloji İstanbul, Psk. Nilüfer Devecigil
 • Psikodrama Hazırlık Eğitimi - Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü
 • Psikodrama Temel Aşama Eğitimi- Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü
 • Psikoterapilerde Görüşme Teknikleri ve Becerileri, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı, Doç. Dr. Halime Şenay Güzel
 • Pedagojik Formasyon Sertifikası - Ufuk Üniversitesi
 • MMPI - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı, Doç. Dr. Halime Şenay Güzel
 • WISC-4 - Türk Psikologlar Derneği, Dr. Öğr. Üyesi Esra Güven
 • Objektif Çocuk Değerlendirme Testleri (Gessel Gelişim Figürleri Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frankfurter Dikkat Test, D2 Dikkat Testi, Burdon Dikkat Testi, Bender Gestalt Görsel Algı Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Catell Zeka Testleri, Porteus Labirentleri Testi, Kent EGY Zeka Testi) - Psikoloji Enstitüsü, Psk. Merve Karaburun
 • Duygu Durum Bozuklukları Eğitimi - İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uzm. Dr. Tuncay Barut
 • Çocukta Resim Analizi ve Yorumlama Eğitimi - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu - Başkent Üniversitesi
 • Psikotik Belirtileri Olan Hastalarda İşlevselliğin Artırılmasında Davranışçı Bir Yol: Zorlukları Yeniyorum Programı - Başkent Üniversitesi
 • Afetlerden Sonra Krize Müdahale, Psiko-sosyal Destek ve İzleme: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimi - Atılım Üniversitesi
 • Bilkent Sinir Bilim Günleri V - Bilkent Üniversitesi
 • İletişim Eğitimi -Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
 • Kişisel Marka ve İmaj, Etkili İletişim Eğitimi - Education Consultancy Congress
 • Etkili İletişim, Diksiyon, Motivasyon ve Hitabet Eğitimi - Kariyer Sokağı
 • Etkili İletişim, Mikro Beden Dili ve Mülakat Teknikleri - Yaşamartı

Verdiği Seminerler:

 • Liseye Geçiş Sınavı Öncesi Stres ile Baş Etme Becerileri ve Motivasyon - LSV Eğitim Kurumları, 23.01.2021
 • Sınav Stresi ile Baş Etme Becerileri - Amaç Eğitim Kurumları, 21.02.2021
 • Stres ve Motivasyon Semineri - Batı Koleji, 27.03.2021
 • Günümüz Teknoloji Çağı ve Ebeveynlerin Rolü - Batıkent Yükseliş Koleji, 12.05.2021
 • Ebeveyn Tutumlarının Çocuklar Üzerinde Etkisi - Batıkent Yükseliş Koleji, 06.11.2021

Biyografi

Hacettepe Üniversitesi psikoloji bölümü okurken sosyoloji bölümünden de yan dal yapmıştır. Lisans hayatında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda 6 ay boyunca aktif olarak gönüllü eğitmen olarak çalışmıştır. Ayrıca Yenimahalle Devlet Hastanesi’nde ve Ankara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuk-ergen-yetişkin danışanlar görerek stajlar yapmıştır. Buna ek olarak, huzurevi ile sosyal hizmet merkezlerinde de psikolog olarak stajyerlik yapmıştır.

2016 yılında psikoloji bölümünden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olduktan sonra işe başlamıştır ve 2019 yılına kadar özel bir kolejde tam zamanlı olarak 12-14 yaş grubu ergenlere ve ailelerine dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, sınav kaygısı, panik bozukluk ve obsesif kompulsif bozukluk üzerine psikolojik danışmanlık hizmeti vermiştir.

Daha sonra 2019 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji tezli yüksek lisans programına başlamıştır. Yüksek lisans sürecinin ilk 6 aylık bir zaman diliminde özel bir anaokulunda 3-6 yaş grubu çocuklarla dikkat eksikliği ve hiperaktivite, otizm spektrum bozukluğu, davranış bozuklukları, öfke kontrolü problemleri ve tuvalet eğitimi ile bunlara ek olarak çocuklarda oryantasyon eğitimi üzerine yarı zamanlı psikolog olarak çalışmıştır. Ayrıca 2020 yılında Ankara Üniversitesi Disiplinler Arası Aile Danışmanlığı tezsiz yüksek lisans programına başlamıştır. 2021 yılında Klinik Psikoloji ve Disiplinler Arası Aile Danışmanlığı yüksek lisans programlarından yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olarak uzman unvanını almıştır.

Yüksek lisans eğitimi sürecinde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), Deneyimsel Oyun Terapisi (DOT), Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi eğitimleri ile MMPI testi uygulama ve değerlendirme eğitimini, WISC-4 Testi ve çocuk değerlendirme testleri uygulayıcı eğitimlerini tamamlayarak uygulayıcısı olmuştur.  Bunlara ek olarak Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde, Psikodrama-Hazırlık Aşama eğitimini tamamlamıştır ve Psikodrama-Temel Hazırlık Aşama eğitimine psikodramatist olmak amacıyla devam etmektedir. Aktif olarak birkaç yıldır yüz yüze ve online terapi ile danışanlarına hizmet vermektedir.

Stresin Hayatımıza Etkisi

Stresin Yaşamımıza Etkisi

Stresi Anlama Stres, farklı durumlarda ve beklenmedik şekilde hayatımızı etkileyebilecek potansiyele sahip, duygularımızı, …

vajinismus

VAJİNİSMUS

Vajinismus ülkemizde yaygın olarak görülen cinsel işlev bozukluklarından biridir. Tanım olarak vajinismus, vajina …

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

DEHB, kişinin “kolayca ulaşılamayacak bir hedefe varmak için kullandığı kendini düzenleme becerileri” olarak …