Psk. Ekin ÖZAKSOY

Psk. Ekin ÖZAKSOY

Ünvanlar

Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

1 - 18

Eğitim

 • Lise: Çağrıbey Anadolu Lisesi
 • Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans: Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Uzmanlığı

Biyografi

Sertifikalar ve Diğer Eğitimler

 1. Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey Eğitimi, Eğitimci: Uzm. Psk. Nilüfer Devecigil, 2016
 2. Çocuk Testleri Uygulayıcı Eğitimi (Catell 2-A, Catell 3-A, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi, Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi, AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Porteus Labirentleri Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi), Eğitimci: Uzm Psk. Çağla Tuğba Dortoğlu, 2016
 3. Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, Eğitimci: Satwant Singh, 2015
 4. Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama Temel Eğitimi Modül:1, Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği, 2015
 5. Çağdaş Freudyen Yaklaşım Üzerine Temellendirilmiş Psikodinamik Yönelimli Psikoterapi Süpervizyonu, Süpervizörler: Doç. Dr. Sedat Işıklı, Psk. Dr. Çağay Dürü, 2015
 6. Travma Psikolojisi Eğitimi II. Düzey - Travma Sonrası Müdahaleler, Eğitimciler: Doç. Dr. Sedat Işıklı, Psk. Dr. Çağay Dürü, 2014
 7. Mültecilerde Psikolojik Sağlık Eğitimi, International Medical Corps,  2013
 8. Mültecilerde Psikososyal Destek Eğitimi,  International Medical Corps, 2013
 9. Tematik Algı Testi Eğitimi, Eğitimci: Prof. Dr. Azmi Varan, 2010
 10. Travma Psikolojisi Eğitimi I. Düzey - Travma Sonrası Stres Tepkilerine Kuramsal Yaklaşımlar, Eğitimciler: Doç. Dr. Sedat IŞIKLI, Psk. Dr. Çağay DÜRÜ, 2010
 11. “Şizofreni Tedavisinde Bütüncül Yaklaşımlar” Konulu Çalışma Grubu, İstanbul Üniversitesi, 14. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 2009
 12. “EMDR ve Travma” Konulu Çalışma Grubu, İstanbul Üniversitesi, 14. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 2009
 13. Türk Psikologlar Derneği-WISC-4( Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV) Uygulama Hakkı Sertifikası. Ağustos 2017

 Katıldığı Kongreler ve Sempozyumlar:

 1. 18.Ulusal Psikoloji Kongresi, Uludağ Üniversitesi, 2014
 2. “Kültürlerarası Çalışmalar; Ötekinin Sözü” Sempozyumu,  İstanbul Kültür Üniversitesi, 2012
 3. 16.Ulusal Psikoloji Kongresi,  Mersin Üniversitesi, 2010
 4. 14.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi,  İstanbul Üniversitesi, 2009
 5. 4.Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Türk Psikologlar Derneği, 2009
 6. 15.Ulusal Psikoloji Kongresi,  İstanbul Üniversitesi, 2008
 7. 13. Psikoloji Öğrencileri Kongresi,  Hacettepe Üniversitesi,  2008
 8. 33. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, Dr. Abdulkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü,  2008
 9. 10. Rehberlik Sempozyumu, VKV Koç Özel İlköğretim Okulu ve Lisesi, 2008
 10. 5.Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları, Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi, 2007
 11. 12. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Yakın Doğu Üniversitesi, 2007
 12. Hacettepe Üniversitesi HÜPDAT Psikolojik Danışma Seminerleri- 4, 2007

 YayınlarUlusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiriler ve Paneller

 1. Hisli Şahin, N., Özaksoy, E. (2014). “Kronik Böbrek Yetmezliği Tanısı Alan Hastaların Algıladıkları Sosyal Desteğin Boyutları ile Stres Belirtileri ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki, 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa
 2. Özaksoy, E., Sogut, F., Yılmaz, G., Özdemir, İ. (2009). Çocuklarda Akran Zorbalığı Gösterme ve Akran Zorbalığına Maruz Kalmanın Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi İle İlişkisi, 14. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul
 3. Yağcıoğlu, S., Özaksoy, E. (2008). Rehberlikte Farklı Bir Yaklaşım: Çocuk Merkezlilik, 10. Rehberlik Sempozyumu, Koç Özel İlköğretim Okulu ve Lisesi, İstanbul
 4.  Yağcıoğlu, S., Özaksoy, E. (2006). Psikolojide “Çocuk Hakları” Temelinde Bir Araştırma: “23 Nisanda Çocuklar Ne İster?” 12. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, Kıbrıs
 5. “Tanımlarla Politikleşen Psikoloji” Konulu Panelde Konuşmacı, 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2010, Mersin Üniversitesi, Mersin
 6. “Psikolojiye Çocuk Hakları Penceresinden Bakmak: Çocuğu Araştırmak Çocuksuz Olur Mu?” Konulu Panelde Konuşmacı, 13. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 2008, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Psikoloji lisans eğitimi boyunca, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde (Poliklinik, Yatan Hasta Kliniği, Sağlık Kurulu ve AMATEM) bir yıl, özel bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde üç ay gönüllü staj yaptı ve Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği Dördüncü Sürümü’nün (WÇZÖ-IV) Türkiye standardizasyonunda yer aldı.

2010-2013 yılları arasında Okan Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yaparken, özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde, özel bir kreşte ve International Medical Corps ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin ortak bir projesinde mülteci ve sığınmacılarla çalıştı. 2013 yılında, Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin’in tez danışmanlığında, “Kronik Böbrek Yetmezliği Tanısı Alan Hastaların Algıladıkları Sosyal Desteğin Boyutları ile Stres Belirtileri ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki” konulu yüksek lisans tezini vererek klinik psikoloji uzmanlığını aldıktan sonra, Ankara’da yer alan özel hastanelerde klinik psikolog, sağlık psikoloğu ve hasta hakları sorumlusu olarak görev aldı. Bu dönemde psikiyatri alanının yanı sıra, konsültasyon liyezon psikiyatrisi alanında da çalışma fırsatı buldu ve kronik hastalığa sahip bireylerle özellikle de onkoloji hastası yetişkin ve çocuklarla çalıştı. 2015-2016 yılları arasında hem ASELSAN’da psikolojik danışma, psikoterapi, psikolojik test uygulamaları ve kurum eğitimleri gibi hizmetler verdi hem de Ankara’da özel bir psikolojik danışma merkezinde çocuk ve ergen psikoloğu olarak çalıştı.

Eğitim ve iş hayatı boyunca çeşitli kurum ve kuruluşlarda gönüllü hizmet verdi. Kamusal Başarı Projesi’nde çocuklar ve gençlerle, Çocuk Ergen Danışma Dayanışma Merkezi’nde sokakta yaşayan ve çalışan çocuklarla, ek olarak çocuk hakları temelli birçok oluşumda gönüllü olarak çalıştı. Ayrıca Türk Psikologlar Derneği’nin Soma Maden Kazası ve Ankara’daki patlamaların ardından yaptığı psikolojik destek temelli saha çalışmalarında yer aldı.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini TÜBİTAK’tan burs alarak tamamlayan Uzman Psikolog Ekin Özaksoy, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği üyesidir.

Meslek hayatına 2016 yılından bu yana Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde Klinik Psikolog olarak devam etmektedir.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI NEDİR? ÇOCUKLARI KORUYABİLMEK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

Çocuk Cinsel İstismarı Nedir? Çocukları Koruyabilmek İçin Neler Yapabiliriz?

Çocukları derinden sarsan, kısa ve uzun vadedeki etkilerinin çok önemli sayıldığı, saptanması diğer istismar türlerine …

Irkçılık Olgusunun Günümüze Yansımaları Yeni Irkçılık

Irkçılık Olgusunun Günümüze Yansımaları : Yeni Irkçılık

Irkçılık, on sekizinci yüzyılın sonlarında özellikle siyasal alanda ortaya çıkan ve kapitalist ideolojinin yanı …

Bitkisel ürünler mi ilaçlar mı

Bitkisel ürünler mi ilaçlar mı?

Bitkisel ürünler, gıda takviyesi kapsamındadır ve Tarım Bakanlığından onay alınarak piyasaya verilirler. Ancak …