Psk. Efsane AKINCI

Psk. Efsane Akıncı

Ünvanlar

Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

18 +

Eğitim

 • Lise: Hürriyet Anadolu Lisesi
 • Lisans: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı (Dönemlik Akademik Başarı Bursu)
 • Yüksek Lisans Bitirme Tezi: Şizofreni Hastalarının Yaşam Nitelikleri, Hasta Yakınlarının Psikopatolojiye Yönelik İnançları, Stresle Başa Çıkma Tarzları, Algılanan Aile Yükleri ve Duygu Dışavurumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Biyografi

Terapi Eğitim Sertifikaları
 • Diyalektik Davranışçı Terapi Eğitimi, Doç. Dr. Elif Çelebi, Psikoloji Enstitüsü, 26 – 28 Haziran & 3 – 5 Temmuz 2020.
 • Şema Terapi Temel Düzey Eğitimi ISST onaylı, (27 saat kuramsal ve 16 saat uygulama olmak üzere toplam, Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak, Şema Terapi Enstitüsü, Eylül 2018 – Mart 2019.
 • Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi (2. Düzey), Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, Başkent Psikoloji Atölyesi, 10 – 14 Nisan 2019.
 • Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi (Temel Düzey), Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, Başkent Psikoloji Atölyesi, 17 – 21 Kasım 2018.
Test Eğitim Sertifikaları
 • Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi, Başkent Psikoloji Atölyesi, Dr. Öğr. Üyesi Elif Bengi Ünsal, 22 – 23 Şubat 2020.

Testler:

Ankara Gelişim Tarama Envanteri – Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi – Peabody Resim Kelime Tanıma Testi – Metropolitan Okul Olgunluğu Testi – Çocuklarda Davranış, Kaygı ve Depresyon Ölçekleri (Çocuklar için Depresyon Ölçeği, Durumluk / Süreklilik Kaygı Ölçeği, Conners Anne, Baba - Öğretmen Davranış Derecelendirme Ölçeği) – Luissa Duss Öykü Tamamlama Testi – Çizim Testleri – Cümle Tamamlama Testleri (Rotter ve Beier Testleri)

 • Nöropsikolojik Değerlendirme Testleri Uygulama Eğitimi, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Nöropsikoloji Laboratuvarı, İstanbul, 10 – 13 Eylül & 23 – 25 Eylül 2019.
 • Nöropsikolojik Değerlendirme Testleri Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği, İstanbul, 12 – 14 Temmuz 2019 .

Testler:

– Wechler Bellek Testi (Kişisel Aktüel Bilgiler, Oryantasyon, Mental Kontrol, Basit Dikkat, Hikaye Belleği, Görsel Bellek ve Sözel Bellek Değerlendirme Alt testleri)

– Stroop Test – Wisconsin Kart Eşleme Testi

– Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi 2/4

– Benton Yüz Tanıma Testi

– Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi

– Boston Adlandırma Test

– WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi

– İz Sürme Testi

Mesleki Etkinlik Katılım Belgeleri

 • Uluslararası Toplum ve Şizofreni Sempozyumu, Şizofreni Dernekleri

Federasyonu, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi

Vakfı, Ankara, 29 – 30 Haziran 2019.

 • Hücreden Topluma Yolculuk Sempozyumu II, Başkent Üniversitesi,

Ankara, 29 – 30 Mart 2019.

 • Diyalektik Davranışçı Terapi Sempozyumu, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul, 4 Mayıs 2018.
 • Hücreden Topluma Yolculuk Sempozyumu I, Başkent Üniversitesi,

Ankara, 30 – 31 Mart 2018.

 • Toplum ve Şizofreni Sempozyumu, Şizofreni Dernekleri Federasyonu, Ankara, 24 – 25 Mart 2018.
 • Adli Psikoloji Sempozyumu, Adli Psikoloji Komisyonu, Ankara, 12 – 13 Mayıs 2017.
 • Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Başkent Üniversitesi,

Ankara, 5 – 7 Mayıs 2017.

Özgeçmiş

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde almıştır. Bu süreçte T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Ankara II. Kadın Konukevi’nde staj yaparak şiddete maruz kalan kadınlarla ve çocuklarıyla çalışmıştır. 2016 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’nda lisansüstü eğitimine başlamış ve 2019 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi boyunca iki ayrı Bilişsel Davranışçı Terapi süpervizyonu almış, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Psikiyatri Bölümü Yatılı Hasta Kliniği’nde staj yapmıştır. Servise başvuran hastalara akademik kapsamda öğrendiği Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri’ni (MMPI) uygulamış; Tematik Algı Testi (TAT) uygulamalarına katılmış, hasta vizitlerinde bulunarak değerlendirme görüşmeleri, hasta takibi ve vaka sunumları yapmıştır. Bitirme tezinde şizofreni hastaları ve yakınları ile çalışarak Şizofreni Dernekleri Federasyonu ve Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde hastalarla ve yakınlarıyla görüşmeler yapmıştır. Merkeze aktif katılım sağlayamayan hastalara ise hemşireler ve sosyal hizmet uzmanları eşliğinde ev ziyaretleri yaparak görüşmelerini sürdürmüştür. Bu süreçte çeşitli terapi ve test eğitimleri alarak uygulamalara katılmıştır. Mezuniyetinden sonra danışanlarına bireysel hizmet vermeye başladığında şizofreni hastalarına da bir süre gönüllü hizmet vermiştir.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI NEDİR? ÇOCUKLARI KORUYABİLMEK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

Çocuk Cinsel İstismarı Nedir? Çocukları Koruyabilmek İçin Neler Yapabiliriz?

Çocukları derinden sarsan, kısa ve uzun vadedeki etkilerinin çok önemli sayıldığı, saptanması diğer istismar türlerine …

Psikoterapi Nedir? - Madalyon Psikiyatri Merkezi

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi nedir? dendiğinde birçok kişinin aklında bir divana uzanıp, çocukluğunuzu anlattığınız ya da terapistin …

Stres İçin Öneriler - Madalyon Psikiyatri Merkezi

Stres İçin Öneriler

Stres yaşamın bir gerçeğidir ve stressiz bir hayat mümkün değildir. Stresin nedenleri kadar her birimizin stresli …