Psk. Ecem İŞERİ

Ünvanlar

Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

18 +

Eğitim

 • Lise: İnebolu Lisesi
 • Üniversite: Atılım Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü (Onur Öğrencisi)
 • Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Yüksek Lisans (Özel Öğrenci)
 • Yüksek Lisans: Yakın Doğu Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

Burslar ve Ödüller

 • Atılım Üniversitesi, “İz Bırakan 50 Öğrenci Programı”, Başarı Belgesi, 2013-2014 Akademik Yılı
 • Atılım Üniversitesi, Yüksek Başarı Bursu (%50), 2012-2013 Akademik Yılı
 • Atılım Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, “Psikoloji Bölümü Öğrenci Araştırmaları Sunum Günü Etkinliği”, Birincilik Belgesi, 18 Mayıs 2012
 • Atılım Üniversitesi, Başarı Bursu (%33), 2011-2012 Akademik Yılı
 • Atılım Üniversitesi, “İz Bırakan 50 Öğrenci Programı”, Başarı Belgesi, 2011-2012 Akademik Yılı

Yayınlar

 • Türkiye Biyoetik Derneği IX. Ulusal Kongresi, “Terapi Sırasında Ergen Danışandan Toplanan Bilgilerin, Ergenin Ailesiyle Paylaşımında Yaşanan Etik İkilem” Poster Sunumu, 09-12 Mayıs 2018
 • 8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, “Çocuk ve Ergenlik Dönemi Obsesif Kompulsif Bozukluk” Poster Sunumu, Mayıs 2017
 • 18. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, “Geri Bildirimin Hafıza Üstündeki Etkileri (Feedback’s Effects on Memory )” Makale Sunumu, Temmuz 2013
 • 17. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, “İş Doyumu ve Tükenmişlik (Job Satisfaction and Burnout)” Makale Sunumu, Temmuz 2012

Yetkinlik

 • MOXO Türkiye, MOXO d- CPT Sürekli Performans Testi, Bülent Demirbilek, Şubat 2019
 • Raven Standard Progresif Matrisler Testi, Stroop Testi TBAG Formu, Benton Yüz Tanıma Testi, İşaretleme Testi, Çizgi Yönü Belirleme Testi, Boston Adlandırma Testi, ÖKTEM Sözel Bellek Süreçleri Testi, İz Sürme Testi, Sayı Dizisi Öğrenme Testi, Psk. Hande Çelikay, Şubat 2019
 • Apamer Aktüel Psikolojik Araştırmalar Merkezi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı Eğitimi, Katılım Sertifikası, Yrd. Doç. Dr. Nevin Dölek, 7-8 Temmuz 2018
 • Mindfulness Academy Türkiye, Mindfulness 101, Katılım Sertifikası, Erhan Ali Yılmaz, Şubat 2018
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, Bilişsel Davranışcı Terapi Eğitimi (Temel Eğitim), Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Ekim 2015- Mayıs 2016
 • ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi, Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi (1.- 2.- 3. Seviye), Katılım Belgesi, Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, Mart 2015- Temmuz 2016
 • Türk Psikologlar Derneği, Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Cümle Tamamlama Testi (Beier), Duygu Durumu Ölçekleri, Sürekli Eğitim Programı Kurs Sertifikası, Dr. İlkiz Altınoğlu Dikmeer, Kasım 2014
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), 2013-2014 Akademik Yılı
 • Tematik Algı Testi (TAT), 2013-2014 Akademik Yılı
 • Triyaj Değerlendirme Formu, 2013-2014 Akademik Yılı

Deneyim

 • Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Anabilim Dalı, Psikiyatri Kliniği, Klinik Psikoloji Stajı, 01 Mart 2019- 01 Nisan 2019
 • Ankara Sanat Tiyatrosu, Akademiast Kursiyeri, Ekim 2016- 2019
 • Atılım Üniversitesi, Krize Müdahale: Triaj Değerlendirme Türkiye Adaptasyon Çalışması, Proje süresince Prof. Dr. Rick Myer ve Yard. Doç. Dr. Neşe Alkan liderliğinde asistan, Ağustos 2014
 • Atılım Üniversitesi, ATU-BAP-A-1314-05 Kodlu Bilimsel Araştırma Projesi, Öğr. Gör. Dr. Kürşad Demirutku’nun yürütmüş olduğu projede bursiyer öğrenci, 2012- 2014
 • Multipl Skleroz (MS), Öğr. Gör. Dr. Dilek Demirtepe Saygılı’nın yürütmüş olduğu grup terapisinde, nefes egzersizlerinde ve ailelerle yapılan grup terapilerinde gözlem, Aralık 2013
 • Özel Beyaz Sevgi Güneşi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Yaz Dönemi Stajı, Temmuz 2013- Ağustos 2013
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yaz Dönemi Stajı, Vizitelerde, uğraşı tedavi programlarında, değerlendirme görüşmelerinde ve test uygulamalarında gözlem, Haziran 2013- Temmuz 2013
 • Atılım Üniversitesi, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü “Hayata Atılım Grubu”, Kurum içinde ve kurum dışında; tercih dönemi, kayıt dönemi, çeşitli fuarlar ve Üniversite tanıtımları gibi organizasyon ve etkinliklerde çalışma, 2011 – 2013
 • Atılım Üniversitesi, Eğlenceli Bilim Merkezi, Yaz Bilim Parkı Programı, Teşekkür Belgesi, Bilimsel aktivitelerde gönüllü eğitmen, 2010 – 2012
 • T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İnebolu Huzurevi, Yaz Dönemi Stajı, Temmuz 2010- Ağustos 2010

Mesleki Eğitimler/ Seminerler

 • 22. Ergen Günleri, Ergenlerde Psikoterapi Yaklaşımları, Katılım Belgesi, 1-3 Aralık 2017
 • VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Çalışma Grubu: Çocuk ve Yetişkinlerde Bağlanma Örüntülerinin Yaşam Senaryoları Aracılığıyla Değerlendirilmesi: Güvenli Yer Senaryoları Testi, 7 Mayıs 2017
 • VII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Çalışma Grubu: Kronik Fiziksel Hastalıklara Psikososyal Müdahaleler, 25-26 Mayıs 2015
 • VII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Çalışma Grubu: Güçlü Yönlere Odaklanan Yaklaşım Bireysel Terapi ve Aile Terapisinde Kullanımı, 25-26 Mayıs 2015
 • Atılım Üniversitesi, Afetlerden Sonra Krize Müdahale, Psiko-sosyal Destek ve İzleme: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Katılım Belgesi, 16 Ağustos 2014
 • Şizofreni Dernekleri Federasyonu, Toplum ve Şizofreni Sempozyumu, Katılım Belgesi, 22-24 Mart 2013
 • Vaka Analizi Zirveleri, Depresyon Vaka Analizi Zirveleri Programı, Katılım Belgesi, Eylül 2013
 • 18. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Dünden Kim Kaldı, Yarına Kim Kalacak: Psikodrama, Grup Terapisi ve Sosyometri Çalışma Grubu, 6-9 Temmuz 2013
 • 18. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Acil Krize Müdahale Çalışma Grubu, 6-9 Temmuz 2013
 • 17. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Psikolojik Travma ve Travmaya Müdahale Eğitimi Çalışma Grubu, 11-14 Temmuz 2012
 • AVECERT, Hitabet Sanatı, Profesyonel İletişim, Diksiyon, Beden Dili, Katılım Belgesi, 24 Şubat 2012
 • EDUCON, İş Yaşamında Etkili İletişim ve İş Yaşamında Motivasyon Eğitimi, Katılım Belgesi, 4 Aralık 2011

Özgeçmiş

Ecem İşeri, Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Öğrencilik yılları boyunca Atılım Üniversitesi Eğlenceli Bilim Merkezi’nde gönüllü olarak çalışmıştır. Van depremzedeleri için yapılan yardım kampanyalarında ve depremden zarar gören okulların öğrencileri için başlatılan yardım kampanyalarında çalışmış; Ankara Gölbaşı’ında bulunan Topaklı Köyü İlköğretim Okulu için yürütülen tamir, bakım ve yardım kampanyasında bulunmuş, gönüllü eğitim çalışmalarına katılmıştır. Ankara Sevgi Evleri’nde yaşayan 0-3 yaş grubundaki kimsesiz çocuklara yönelik oyuncak toplama kampanyasını başlatmış ve tamamlamıştır. Ayrıca Lozan parkında çocuklar için düzenlenen Kitap Şenliği’nde, Eğlenceli Bilim Merkezi’nin standında gönüllü olarak ziyaretçilere Ebru yaptırmıştır. 2011 ve 2012 yıllarında “Yaz Bilim Parkı”nın gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmuştur. Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ve akademik başarıları göz önünde bulundurulduğunda, Atılım Üniversitesi, “İz Bırakan 50 Öğrenci Programı” kapsamında kendisine iki kez “Başarı Belgesi” verilmiştir. Ayrıca Psikoloji Bölümü Öğrenci Araştırmaları Sunum Günü Etkinliği’nde ise grup arkadaşları ile araştırmalarını sunarak birinci olmuşlardır.
Ayrıca Ecem İşeri “Hayata Atılım Grubu” üyesi olarak Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere katılmış; kurum içi ve kurum dışı, tercih dönemi, kayıt dönemi, çeşitli fuarlar ve üniversite tanıtımları gibi organizasyon ve etkinliklerde bulunmuştur.
Üniversite 3. ve 4. Sınıfta Öğretim Görevlisi Doktor Kürşat Demirutku’nun araştırmalarında asistan olarak, ATU- BAP- A- 1314-05 kodlu bilimsel araştırma projesinde de bursiyer öğrenci olarak görev almıştır. Veri toplama ve sisteme veri girişi yapmıştır.

Üniversite 4. Sınıfta Atılım Üniversitesi, “Krize Müdahale: Triaj Değerlendirme Türkiye Adaptasyon Çalışması”nda proje süresince Prof. Dr. Rick Myer ve Yard. Doç. Dr. Neşe Alkan liderliğinde asistan olarak çalışmıştır.

Multipl Skleroz (MS) Derneği’nde, Öğr. Gör. Dr. Dilek Demirtepe Saygılı’nın yürütmüş olduğu grup terapilerinde, nefes egzersizlerinde ve ailelerle yapılan grup terapilerinde gözlem yapmıştır. Bunun yanı sıra Özel Beyaz Sevgi Güneşi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde; T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İnebolu Huzurevi’nde ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yaz dönemi stajları yapmıştır. Vizitelerde, uğraşı tedavi programlarında, değerlendirme görüşmelerinde ve test uygulamalarında gözlem yapma fırsatı bulmuştur. 2019 yılında ise bir ay Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Anabilim Dalı, Psikiyatri Kliniği’nde Klinik Psikoloji Stajını tamamlamıştır.

Türkiye Biyoetik Derneği IX. Ulusal Kongresi, “Terapi Sırasında Ergen Danışandan Toplanan Bilgilerin, Ergenin Ailesiyle Paylaşımında Yaşanan Etik İkilem” ve 8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, “Çocuk ve Ergenlik Dönemi Obsesif Kompulsif Bozukluk” Poster Sunumları bulunmaktadır. 18. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, “Geri Bildirimin Hafıza Üstündeki Etkileri (Feedback’s Effects on Memory)” ve 17. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, “İş Doyumu ve Tükenmişlik (Job Satisfaction and Burnout)” Makale Sunumları yapmıştır.

Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışcı Terapi Eğitimi; Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’ndan Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi ve Yrd. Doç. Dr. Nevin Dölek’ten Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı Eğitimi’ni tamamlamıştır. Test değerlendirme eğitimleri de bulunmaktadır. Çalışma grupları, sempozyumlar ve kongrelere katılarak daima kendini geliştirmeyi ilke haline getirmiştir.
Meslek hayatına, Eylül 2019’dan bu yana Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde psikolog olarak devam etmektedir.

Ruhumuza Atılan Tokatlar; Psikolojik Şiddet

Ruhumuza Atılan Tokatlar; Psikolojik Şiddet

En sevdiklerim ya da en yakınlarım dediğimiz kişiler şiddetle birlikte en çok uzaklaşmak istediğimiz kişilere dönüşebilir. …

Olgun Çocuklar- İçselleştirilmiş Semptomları Olan Çocuklar

“Olgun Çocuklar”: İçselleştirilmiş Semptomları Olan Çocuklar

Çoğu yetişkin, çocuklarının/öğrencilerinin “olgun olması” konusunda beklentilere sahiplerdir. Hatta, yaygın …