Psk. Ebru KALFA

Psikolog Ebru KALFA

Ünvanlar

Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

4- 18

Eğitim

 • Lise: Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi
 • Üniversite: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji
 • Yüksek Lisans Bitirme Tezi: Üstün Yetenekli Ergenlerde Algılanan Ebeveyn Tutumu, Mükemmelliyetçilik Düzeyi ve Psikolojik Sağlık İlişkisi: Ruminasyonun Aracı Rolü

Biyografi

Sertifikalar ve Diğer Eğitimler:

 1. Çocuklar için Objektif Testler Uygulayıcı Eğitimi (Catell 2-A, Catell 3-A, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi, AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Porteus Labirentleri Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Denver 2 Gelişim Testi, Kent EGY Zeka Testi, Sayı Dizisi Öğrenme Testi, Kinder ANGST Korku Ölçeği, Burdon Dikkat Testi), 2018
 2. Türkiye Zeka Vakfı, VI. Zeka ve Yetenek Kongresi Katılımcı Belgesi, 2018
 3. Çocukla Terapötik Görüşme ve Ebeveynle Köprü Kurma Çalışma Grubu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi IV. Psikoloji Kongresi, 2018
 4. İçgörü Temelli Yönetim Becerileri Eğitimi, 2017
 5. Tematik Algı Testi Uygulayıcı Eğitimi, 2017
 6. Minnesota Kişilik Envanteri Uygulayıcı Eğitimi, 2017
 7. Çocukta Zihinsel Değerlendirme Test Bataryası (IVA-2 Sürekli Dikkat ve Performans Testi, TVPS Görsel Algı Becerileri Testi, TAPS İşitsel İşlem Becerileri Testi, Çocuklar İçin Yükleme Biçimleri Ölçeği (CASQ), Sosyal Beceriler Geliştirme Sistemi Derecelendirme Ölçeği (SSIS), Pearson Hareket Değerlendirme Test Bataryası (Movement Assessment Battery for Children - Second Edition (Movement ABC-2) ) 2016
 8. Çocukta Resim Analizi Uygulayıcı Eğitimi, 2015
 9. Toplum ve Şizofreni Sempozyumu Hazırlama Komitesi Üyesi, 2015

 

Öğrencilik döneminde Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk Ergen Psikiyatri Kliniği, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde staj yaptı. 2016 yılında Şizofreni Dernekleri Federasyonu’nda şizofreni hasta yakınlarına yönelik yapılan grup terapilerinde 1 yıl süreyle gönüllü olarak yer aldı.

Yüksek lisans bitirme tezi kapsamında Ankara ili Bilim Sanat Merkezleri’nde üstün yetenekli çocuk ve ergenlere yönelik çalışmalarda bulundu.

Yüksek lisans öğrenimi süresince Bilişsel Davranışçı Terapi ve Aile ve Çift Terapisi eğitimleri almış ve süpervizyon eşliğinde  uygulamalarda bulunmuştur.

2.5 yıl boyunca özel bir danışmanlık merkezinde çocuk,ergen ve aile psikoloğu olarak görev yaptı. Görev yaptığı süre boyunca danışan takibine ek olarak Singapur temelli zihin gelişimi programını kullanarak çocukta görsel,işitsel, psiko-motor ve dikkat becerilerinin gelişimine yönelik uygulamalarda bulundu. Çocukta zihinsel gelişim, dikkat ve odaklanma, verimli ders çalışma teknikleri ve okul başarısına yönelik seminerler verdi. En çok çalıştığı alanlar; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dürtüsellik, öğrenme güçlüğü, kaygı bozuklukları, özgüven gelişimi ve ebeveyn tutumlarıdır.

 

EMDR Terapi

Hayat, yakalayamayacağımız kadar hızlı geçen, içinde bulunduğumuz şu an dışında, anılardan ibarettir. (Tennesse …

Panik Atak - Madalyon Psikiyatri Merkezi

Panik Atak

Sizin panik atağınız neye benziyor? “Benim yaşadığım deneyim oldukça sertti. Ayağa kalkamam, asla konuşamam …

Çocuk ve Ergenlerde Depresyon

Depresyon maalesef modern çağın en yaygın psikolojik sorunlarından birisidir.Bireyin sosyal hayattan çekilmesi ve içe …