Psk. Deniz TAN KUMCUOĞLU

Psk. Deniz Tan

Ünvanlar

Klinik Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

3-18

Eğitim

 • Lise: Batıkent Anadolu Lisesi (Ankara)
 • Lisans: Çankaya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi – Psikoloji Bölümü (Yüksek şeref derecesi)
 • Yüksek Lisans: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Klinik Psikoloji Bölümü (Yüksek şeref derecesi)
 • Yüksek Lisans Bitirme Tezi: Üniversite Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilik Düzeyleri ile Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Sertifikalar ve diğer eğitimler

 • WISC-R Weschler Çocuklar için Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi ve Süpervizyonu, 2016
 • MMPI Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Uygulayıcı Eğitimi, Üsküdar Üniversitesi Yüksek Lisans Programı, 2019
 • Stanford Binet Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi, Ankara, 2017
 • Çocuk Değerlendirmede Kullanılan Objektif Testler Uygulayıcı Eğitimi ve Süpervizyonu (Denver II Gelişimsel Tarama Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Porteus Labirentleri Zeka Testi, Kent EGY Zeka Testi, Cattell Zeka Testi, Peabody Resim Kelime Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig Görsel Algılama Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Kinder ANGST Çocuklarda Korku Düzeyi Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, L-D Learning Disorder Özel Öğrenme Güçlüğü Bataryası), Ankara, 2017
 • Çankaya Üniversitesi Lisans Programı Nöropsikolojik Testler Uygulayıcı Eğitimi ve Süpervizyonu (Stroop Testi, Sayı Dizisi Öğrenme Testi, Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi, Çizgi Yönünü Belirleme Testi, İşaretleme Testi, Raven Standart Progresif Matrisler Testi), Dr. Öğr. Üyesi Hande Kaynak, 2018
 • TRIPLE-P (Positive Parenting Program) Olumlu Annebabalık Eğitimi, Doç. Dr. Aylin ÖZBEK, Antalya, 2018
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Üsküdar Üniversitesi Yüksek Lisans Programı, Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar, 2019
 • Yale Brown Obsesyon Kompülsiyon Ölçeği (Y-BOCS) Uygulayıcı Eğitimi, Üsküdar Üniversitesi Yüksek Lisans Programı, Uzm. Psk. Esma Uygun, 2019
 • Aile ve Çift Terapileri, Üsküdar Üniversitesi, Öğr. Gör. Yasemin Ozan Şavkay, 2019
 • Grup Psikoterapileri ve Psikodrama Eğitimi, Üsküdar Üniversitesi, Prof. Dr. Nevzat TARHAN, 2020
 • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi, Üsküdar Üniversitesi, Prof. Dr. Gökben Hızlı SAYAR, 2020
 • Oyun Terapisi Eğitimi ve Süpervizyonu, Bilginet Akademi, 2021
 • Moxo d-CPT Dikkat Performans Testi, Moxo Türkiye, 2021

Biyografi

Uzman Klinik Psikolog Deniz Tan, 2018 yılında Çankaya Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olmuş, lisans eğitimi sırasında Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Ergen Psikiyatri Polikliniğinde stajını tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini ise Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji programında tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Yüksek lisans kapsamında Bilişsel Davranışçı Terapiler, Aile ve Çift Terapileri, Grup Psikoterapileri ve Psikodrama, Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi eğitimlerini tamamlamış, yüksek lisans stajı kapsamında ise NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi’nde görev almıştır. Eğitim hayatı boyunca çeşitli dernek ve kurumlar tarafından düzenlenen psikolojik test eğitimleri ve terapi eğitimlerine katılmış, uygulayıcı sertifikaları edinmiştir. “An investigation of relationship between perfectionism level and social anxiety level on college students” konulu tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini de şeref öğrencisi olarak tamamlamıştır. Meslek hayatına Ankara’da özel bir eğitim kurumunda psikolog olarak çalışarak başlamış, daha sonrasında özel bir klinikte psikoterapist olarak çocuk ve ergen ağırlıklı danışan görmeye başlamıştır. Türk Psikologlar Derneği aktif üyesidir.

Deniz Tan, Şubat 2021 den beri Madalyon Psikiyatri Merkezinde çalışmaktadır.

Neden Geçmiş İlişkilerimizi Tekrarlarız

Neden Geçmiş İlişkilerimizi Tekrarlarız?

Her birimiz zaman zaman kendimize romantik ilişkilerimizle ilgili neden hep böyle kişiler beni buluyor, ilişkilerimde …

Narsist Bir Eş ile Evlilik Nasıl Sağlıklı Kalır

Narsist Bir Eş ile Evlilik Nasıl Sağlıklı Kalır?

Narsist Kimdir? Narsist kavramı özsever kelimesi ile tanımlanmaktadır. Kendi özünü sevmek ve sevgiyi de beraberinde …

SANATLA İYİLEŞMEK

Sanatla İyileşmek

Sanat içimizdeki sıkışmış duyguları bir dışa vurma yöntemi olarak da kullanılabilir. Kelimelere dökmekte zorlandığımız …