Psk. Dença DEMİR

Psk. Dença Demir

Ünvanlar

Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

0-25

Eğitim

 • Üniversite: Maltepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans: Maltepe Üniversitesi, Klinik Psikoloji Bölümü

Biyografi

Sertifikalar ve Diğer Eğitimler:

 • Oyun Terapisi Derneği, Uzm. Klinik Psk. Birgül Emiroğlu- Oyun Terapisi
 • Oyun Terapisi Derneği, Rebecca Chow- Yapılandırılmış Oyun Terapisi
 • Oyun Terapisi Derneği, Rebecca Chow- Kum Terapisi
 • Davranış Bilimleri, Emre Konuk - Emdr (Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme)
 • Bilgelik Enstitüsü, Prof.Dr. Hakan Türkçapar- Bilişsel Davranışcı Terapi
 • Padem Psikoloji, Yrd. Doç. Dr. Armağan Yıldız- İletişim Aracı Olarak Çocuk Resimlerinin Psiko-Pedagojik Açıdan İncelenmesi
 • Türk Psikologlar Derneği, Esra Güven – Wçzö ( IV) – Wechsler Çocuklar İçin Z eka Ölçeği-IV
 • Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R)
 • Klinik Psikoloji Enstitüsü, Yrd. Doç. Dr. Elif Güneri- Projektif Testler ; TAT(Tematik Algı Testi) – CAT (Çocuklarda Tematik Algı Testi) -Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler testi
 • Bilgelik Enstitüsü- MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
 • Psk. Çağla Tuğba Selveroğlu- Çocuk Gelişim Testleri (Frostig Görselalgı Testi, Bender-Gestalt Testi Görsel Motor Algılama Testi, Peabody  Resim-Kelime Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Gessell Gelişim Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Good Enough- Bir İnsan Çiz Testi, Porteus Labirentleri Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Cattell 2A Zeka Testi / Cattell 3A Zeka Testi)
 • EMDR Derneği, “Çocuk Olgularla EMDR Uygulamaları”. Certificate Of Attendance “EMDR Cildren & Adolescent Level 1”  2 Aralık 2018
 • "EMDR ve Hikaye Tekniği" Çalıştayı Katılım Belgesi. Mart 2019
 • Febris Danışmanlık- Derya Altınay, “Bağlanma travmaları ve Emdr”. 2020
 • Prof. Dr. Doğan Şahin, “Dinamik Terapi Temel Eğitim”. 2020
 • Prof. Dr. Doğan Şahin, “Aktarım Odaklı Dinamik Terapi”. 2020-2021
 • Prof. Dr. Doğan Şahin, “Üst Düzey Nevrotik Kişilerde Dinamik Terapi”. 2021

Maltepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. Ardından Maltepe Üniversitesinde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (Tezli) Programına katıldı, 1 yıllık süpervizyon eğitimini de tamamladıktan sonra uzman klinik psikolog unvanını almaya hak kazandı.

Yüksek lisans eğitiminde tez konusu olan “Evlilik Uyumu İle Bağlanma Stilleri Ve Kişilerarası Problem Çözme Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi “ adlı çalışması Lap Lambert Academic Publishing tarafından kitaplaştırıldı. Lisans eğitimi boyunca Deha Anaokulu, Emrullah Turanlı Çocuk Yuvası ve Balıklı Rum Hastanesi’nde staj yaptı. Yüksek Lisans eğitimindeki stajını ise Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tamamladı.

Özel Ataşehir Adıgüzel Anaokulu’nda 2 yıl okul psikoloğu olarak çalıştı. Ardından çeşitli danışmanlık merkezlerinde ve psikiyatri kliniklerinde uzman psikolog olarak çalışmaya devam etti.

Çeşitli test eğitimleri alarak uzmanlık alanını geliştirdi. Ankara Gelişim Tarama Envanteri, WÇZÖ IV (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-IV), WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Testi), Peabody Alıcı Dil Testi, Frostig Görsel Algı Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Gessel Zihinsel Gelişim Testi, Bender- Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Porteus Labirentleri Testi, Cattell 2A - Cattell 3A Zeka Testi, Benton Dikkat Testi, Goodenough Harris Resim Çizme Testi, TMMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), Tematik Algı Testi (TAT), Çocuklar İçin Algı Testi (CAT), Louissa Duss Psikanallitik  Hikayeler Testi ve bir çok klinik ölçek ve envanterlerini uygulayabilmektedir.

Oyun Terapisi”, “Kum Terapisi, “Emdr (göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme) Terapisi”, “Çocuk ve Ergenlerle Emdr Terapisi” ve “Bilişsel Davranışçı Terapi” eğitimlerini aldı. 2020 yılında Prof. Dr. Doğan Şahin tarafından “Dinamik Terapi” eğitimini almıştır. “ Aktarım Odaklı Terapi” ve “Üst Düzey Nevrotik Kişilerde Dinamik Terapi” eğitimleri ile ergenlik sonrası erişkinlik süreciyle de çalışmaktadır. Mesleki çalışmalarına çocukluk ve ergenlik dönemi ruhsal sorunları, çocuklarla yapılandırılmış ve yapılandırılmamış oyun terapisi, kum terapisi, emdr (göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme) ve bilişsel - davranışçı terapi, ergenlik sonrası genç erişkinlik döneminde kişilik örüntüleriyle dinamik terapi uygulamaları ile devam etmektedir. İlgilendiği alanlar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, cinsel istismar, cinsel kimlik, travmatik deneyimler, çocukluk çağı travmaları, bağlanma travmaları, davranış problemleri, boşanma sürecindeki çocuklarla uyum, kaygı bozukluğu, depresyon ve sınav kaygısıdır.

Meslek hayatına 2017 Kasım ayından bu yana Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde Klinik Psikolog olarak devam etmektedir.

Özgüven Eksikliği Nedir Nasıl Oluşur

Özgüven Eksikliği Nedir, Nasıl Oluşur?

Özgüven Hareketleri Önce, Özgüven Hissi Sonra Gelir! Özgüven, kişinin hayatında iletişim kurma ve kendini ifade …

Anne Olmak

Anne Olmak

Anne olmak, insan yaşamında bütün duyguları aynı anda yaşatabilen en özel süreçtir. Birçok kadın bu süreci planlayıp …

Evlilikten mi Kendimizden mi Korkar Olduk

Evlilikten mi Kendimizden mi Korkar Olduk?

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de son yılda evlenme oranı yüzde on gibi ciddi bir düşüşte. Yıllar önce …