Psk. Cansu ŞAHİN

Psk. Cansu ŞAHİN

Ünvanlar:

Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı:

+18

Eğitim;

 • Lisans: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih/Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü (Bölüm İkinciliği)
 • Lisans Tezi: Aile İşlevselliği ve Kişilerarası İlişki Tarzlarının İntihar Olasılığı İle İlişkisi
 • Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aile Danışmanlığı
 • Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı
 • Yüksek Lisans Tezi: Anne Baba Tutumu ve Aile Yapısı ile Sosyal Anksiyete Düzeyi Arasındaki İlişkide Üstbilişlerin Aracı Rolü

Biyografi

       Test Uygulayıcısı Sertifikaları:

 • MMPI “Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri” Test Eğitimi, Uygulama ve Değerlendirme
 • Raven Prograsif Matrisler Testi Uygulayıcısı- Nöropsikolojik Test
 • Wisconsin Kart Eşleme Testi Uygulayıcısı- Nöropsikolojik Test
 • Çizgi Yönünü Belirleme Testi Uygulayıcısı- Nöropsikolojik Test
 • Stroop Testi Uygulayıcısı- Nöropsikolojik Test
 • GISD-B Testi Uygulayıcısı- Nöropsikolojik Test
 • İşaretleme Testi Uygulayıcısı- Nöropsikolojik Test

Terapi Eğitim Sertifikaları:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ve Süpervizyonu- Prof. Dr. Okan Cem Çırakoğlu/ Dr. Psk. Muazzez Merve Avcıoğlu, Başkent Üniversitesi
 • Mindfulness Eğitimi- Dr. Bilge Uzun
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Yaklaşım – Dr. Nevin Dölek

Mesleki Etkinlik Katılım Belgeleri

 • Kış Okulu X, Kuram, Yöntem ve (Açık) Bilim: Psikolojinin Yol Haritası, Başkent Üniversitesi
 • Kış Okulu IX, Yapay Gerçek(lik) ya da Gerçekçi Yapay(lık), Başkent Üniversitesi
 • II. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu, Başkent Üniversitesi
 • Hücreden Topluma Yolculuk Sempozyumu II, Başkent Üniversitesi
 • 18. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • 19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi

Özgeçmiş

Lisans eğitimini 2016 yılında Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde bölüm ikinciliği ile tamamlamıştır. Lisans stajını Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Psikiyatri  Bölümü yetişkin kısmında tamamlamış, Ankara Üniversitesi Özgül Öğrenme Güçlüğü, Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği Gençlik Kolu, Ankara Otistik Bireyler Derneği Gönüllü Etkileşimli Dayanışma Projesi'nde gönüllü çalışmalarda bulunmuştur. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı’nda lisansüstü eğitimine başlamış ve 2019 yılında tamamlamıştır. 2018 yılında Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans eğitimine başlamış, 2020 yılında ikinci lisansüstü eğitimini burada tamamlamıştır. Klinik psikoloji yüksek lisansı boyunca iki ayrı Bilişsel Davranışçı Terapi süpervizyonu almış, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Psikiyatri Bölümü'nde staj yapmıştır. Staj süresince Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri’ni (MMPI) uygulama fırsatı bulmuş; TAT uygulamalarına katılmış, değerlendirme görüşmeleri, hasta takibi ve vaka formülasyonları yapmıştır. Başkent Üniversitesi'ndeki yüksek lisansı süresince Tübitak projesinde psikolog olarak görev yapmıştır. Mezun olduktan sonra bir süre özel bir danışmanlık merkezinde danışanlarını görmüştür. Aynı zamanda çeşitli terapi ve test eğitimleri alarak uygulama sürecini pekiştirmiştir.

Mahşerin Dört Atlısı

Mahşerin Dört Atlısı

Çiftler arası iletişimde bazı kalıpların yıkıcı etkileri olduğu belirtilmektedir. Yıkıcı iletişim kalıpları …

İlişkilere Dair Mitler

İlişkilere Dair Mitler

John Gottman 40 yıla yakın süren çift araştırmaları yapmış bir araştırmacıdır. Evlilik ve ilişkilerle ilgili …

Pandemi Sürecinde Çocuklarda Ekran Bağımlılığı Ve Online Eğitimin Dengesi

Pandemi Sürecinde Çocuklarda Ekran Bağımlılığı Ve Online Eğitimin Dengesi

Ekran bağımlılığı Ekranların çocuklar üzerindeki etkisi özellikle de şu sıralar büyük önem taşımakta. Pandemi …