Psk. Cansu GÜNEY

psk. cansu güney

Ünvanlar

Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

3 - 23

Eğitim

 • Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans: Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Bölümü

Sertifikalar ve Diğer Eğitimler

 • Yağmur Çocuklar Psikolojik Danışmanlık ve Özel Eğitim Merkezi, stajyer psikolog, 2012.
 • Psikiyatri Kliniği Staj Programı, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2012.
 • Psikiyatri Kliniği Staj Programı, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 2016-2017.
 • “Çocuk Cinsel İstismarı ve Pedofili”, Prof. Dr. Ayten Erdoğan, 2016
 • Bilişsel Davranışçı Terapi ve Uygulamalı Süpervizyonu, Işık Üniversitesi, 2017-2018.
 • Moxo Dikkat Testi Uygulayıcı Sertifikası, 2017.
 • Çocuk Testleri Değerlendirme Paketi, Türk Psikologlar Derneği, 2018.
 • WISC-4 Çocuklar için Zeka Ölçeği Eğitimi ve Sertifikasyonu, Türk Psikologlar Derneği, 2019.
 • TAT ve CAT Eğitimleri, Klinik Psikoloji Enstitüsü, 2019.
 • Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi, Dr.Alp Karaosmanoğlu-Aralık 2019
 • Beck Yönelimli Kognitif Terapi Becerileri ve Klinik İlk Görüşme/Dr.Emel Stroup,2020
 • Çocuk ve Ergen Projektif Testler Eğitimi / Dr.Neslihan Zabcı, 2020-halen devam ediyor
 • Yeme Bozuklukları ve Tedavi Yaklaşımları/ Doç.Dr.Vahap Kotan (01.2021)
 • Deneyimsel Oyun Terapisi 1.Düzey Eğitimi /Nilüfer Devecigil (01.2022)

Yayınlanmış Makaleler

 • C.Güney, Z. D.Aktan, E.Yardımcı (2020)
 • Beden İmgesi İle Sosyal Anksiyete Arasındaki İlişkide Kişilik Özelliklerinin Biçimlendirici Etkisi, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.2 Issue.3
 • Marcelli, D.(2021).Jalouise et envie chez l'enfant: mythe ou réalite? (C.Güney, Çev.). Psikanaliz Defterleri Kıskançlık ve Haset.
 • Brusset,B.(1993). Honte a L'Adolescence (C.Güney,E.Altınbilek. Çev).Psikanaliz Desfterleri Utanç ve Suçluluk

Biyografi

Lise eğitimini St.Benoit Fransız Lisesi, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Işık Üniversitesi’nde “15-18 Yaş Arası Ergenlerde Beden İmgesi ile Sosyal Anksiyete Arasındaki İlişkide Kişilik Özelliklerinin Aracı Etkisinin İncelenmesi” konulu tezi ile Klinik Psikoloji yüksek lisans derecesi almıştır.

Lisans eğitimi sırasında Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Birimi’nde aile-çift terapisi, cinsel işlev bozuklukları ve anksiyete bozuklukları üzerine staj yapmış, aynı zamanda özel eğitim merkezinde yaygın gelişimsel bozukluğu tanısı almış çocuklarla çalışmıştır.

Ayrıca, TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) sivil toplum kuruluşunda gönüllü psikolog ve eğitmen olarak görev almıştır.

Yüksek Lisans eğitimi sırasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde staj yapmıştır.

Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde uzmanlık eğitimi süresince Bilişsel Davranışçı Terapi ve Oyun Terapisi eğitimi almış ve Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Birimi’nde süpervizyon eşliğinde bireysel psikoterapi seansları yürütmüştür.

Yüksek lisans eğitimi boyunca ve sonrasında İngilizce ve Fransızca eğitim veren anaokullarına danışmanlık vermiş; çocukların bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimleriyle ilgili gözlem yaparak ailelere geri bildirimlerde bulunmuştur.

Cansu Güney, Wisc-4, Moxo, Beier Cümle Tamamlama Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Bender- Gestalt, AGTE, CAT, TAT, Goodenough-Harris testlerini uygulayabilmektedir.

Ayrıca, yabancı uyruklu danışanlar için İngilizce ve Fransızca dillerinde psikoterapi yapabilmektedir.

Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Lisansüstü Programları danışma kurulu üyesidir.

Stresin Hayatımıza Etkisi

Stresin Yaşamımıza Etkisi

Stresi Anlama Stres, farklı durumlarda ve beklenmedik şekilde hayatımızı etkileyebilecek potansiyele sahip, duygularımızı, …

vajinismus

VAJİNİSMUS

Vajinismus ülkemizde yaygın olarak görülen cinsel işlev bozukluklarından biridir. Tanım olarak vajinismus, vajina …

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

DEHB, kişinin “kolayca ulaşılamayacak bir hedefe varmak için kullandığı kendini düzenleme becerileri” olarak …