Psk. Çağla APAYDIN

Psk. Çağla Apaydın

Ünvanlar:

Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

18-65

Eğitim:

 • Lise: Üsküdar Çağrı Bey Anadolu Lisesi
 • Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji (%100 ÖSYM Bursu- Onur Öğrencisi)
 • Yüksek Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Yüksek Lisans Tezi: Psikoterapistlerde Bağlanma ile Kendini Açma ve Zor Hasta Tanımları arasındaki İlişkide Duygu Düzenleme Stratejilerinin Aracı Rolü

Biyografi

Sertifikalar ve Eğitimler

 • Projektif Testler Uygulayıcı Sertifikası  (TAT, CAT, FAT, Beier Çocuk ve Yetişkinler İçin Cümle Tamamlama Testi, Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi, D10 Projektif Çizim Testi), Psikoloji Enstitüsü, Ağustos 2020
 • Kognitif Terapi Workshop Sertifika Programı (Kognitif Terapi Becerileri ve Klinik İlk Görüşme/Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Kullanılması/Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Kullanılması / Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Kullanılması), CBTİSTANBUL, Dr. Emel Stroup, Eylül 2014- Şubat 2015 (4 Hafta)
 • Ruh Sağlığı ve Psiko-sosyal Destek Eğitici Eğitimi, BMMYK (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği), Aralık 2019
 • Çocuğun Yüksek Yararı Prosedürleri ve Çocuk Koruma Vaka Yönetimi Eğitimi, BMMYK, Temmuz 2019 (Katkı Sağlayıcı)
 • LGBTI Mülteciler Eğitimi, BMMYK-ORAM, Aralık 2017
 • Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Eğitimi, BMMYK, Ağustos, 2017
 • İngilizce Dil Okulu- Lewis School of English/Southampton, Temmuz, 2011

Seminerler

 • Lacancı Karakter Analizi Seminerleri, Düşünbil Akademi, Mart 2018
 • Psikanalitik Bakışlar 11 “Gitmek mi, Kalmak mı? / Psikanaliz ve Göç”, Psikeist, Aralık 2017
 • Psikanalitik Bakışlar 9 “İçimizdeki Şiddet, İçinde Yaşadığımız Şiddet”,Psikeist, Aralık 2015
 • Psikanalitik Bakışlar 7 “Kardeşler ve Psikanaliz”, Psikeist, Aralık 2013
 • Psikanalitik Bakışlar 6 “Cinsiyet, Cinsel Kimlik ve Cinsellik”, Aralık 2012
 • “Yabancılık/ Tuhaflık ve Yaratıcılık” konulu Psikanaliz ve Yaratıcılık Sempozyumu, Psikeist, Eylül 2012
 • Cinsellik ve Cinsel Eğitim Kongresi, ÇETAD-TAPV, Aralık 2011

Özgeçmiş

 Lisans eğitimini 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Ocak 2015-Şubat 2015 tarihleri arasında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi yatılı psikiyatri servisinde staj yapmıştır. Aynı yıl içerisinde Dr. Emel Stroup’dan Kognitif Terapi eğitimi almıştır. 2015 yılında başladığı yüksek lisans eğitimi boyunca bilişsel davranışçı terapi ve psikodinamik psikoterapi eğitimleri almış, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’ndeki bireysel psikoterapi görüşmelerini Hakan Kızıltan’dan aldığı psikodinamik psikoterapi süpervizyonuyla yürütmüştür. Eylül 2016-Haziran 2017 tarihleri arasında aynı hastanede devam eden zorunlu stajı sırasında çoğunlukla alkol ve madde bağımlılığı sebebiyle tedavi gören yatılı hastalarla yapılan grup çalışmalarına katılmış, poliklinik, yatılı psikiyatri servisi ve akliye bölümlerinde görev almıştır. Yüksek lisans eğitimine devam ederken “Nörogelişimsel Bozuklukları Erken Tespit ve Yönlendirme” projesinde yer almıştır. 2017-2019 yılları arasında BMMYK (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği)’nın sığınmacı ve mültecilere psikososyal destek projesi kapsamında İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’nda klinik psikolog olarak çalışmıştır. Bu süre içerisinde cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalmış kadınlar, LGBTI’lar, refakatsiz ve ayrı düşmüş çocuklar gibi dezavantajlı gruplarla bireysel psikoterapi seanslarını ve grup çalışmalarını yürütmüştür. Türk Psikologlar Derneği üyesidir. İleri derecede İngilizce bilmektedir.

Çocukluk Dönemi Oluşan Bağlanma Yetişkinlik Dönemini Nasıl Etkiler

Çocukluk Dönemi Oluşan Bağlanma Yetişkinlik Dönemini Nasıl Etkiler?

Bağlanma, “iki insan arasındaki yakın duygusal bağ” olarak tanımlanabilir. Bağlanma hayatın ilk anlarında başlar. …

Takıntı Zorlantı Bozukluğu OKB Nedir

Takıntı – Zorlantı Bozukluğu “OKB” Nedir?

(Obsesif Kompulsif Bozukluk) Takıntı-zorlantı bozukluğu, kişinin obsesyonlarının, kompulsiyonlarının ya da ikisinin …

Mahşerin Dört Atlısı

Mahşerin Dört Atlısı

Çiftler arası iletişimde bazı kalıpların yıkıcı etkileri olduğu belirtilmektedir. Yıkıcı iletişim kalıpları …