Psk. Çağla APAYDIN

Psk. Çağla Apaydın

Ünvanlar:

Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

18-65

Eğitim:

 • Lise: Üsküdar Çağrı Bey Anadolu Lisesi
 • Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji (%100 ÖSYM Bursu- Onur Öğrencisi)
 • Yüksek Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Yüksek Lisans Tezi: Psikoterapistlerde Bağlanma ile Kendini Açma ve Zor Hasta Tanımları arasındaki İlişkide Duygu Düzenleme Stratejilerinin Aracı Rolü

Sertifikalar ve Eğitimler

 • Dinamik Psikoterapide Kuram, Klinik, Teknik, Hakan Kızıltan, Ekim 2021- Haziran 2022
 • TAT (Tematik Algı Testi) Eğitimi, Dr. Nursen Oral, 6-7, 13-14 Mart 2022
 • Bağımlılığa Yaklaşım Eğitimi Bağımlılık Akademisi, Prof. Dr. Kültegin Ögel, 16-19 Kasım 2020
 • Kognitif Terapi Workshop Sertifika Programı CBTİSTANBUL, Dr. Emel Stroup, Eylül 2014- Şubat 2015 (4 Hafta)
 • Ruh Sağlığı ve Psiko-sosyal Destek Eğitici Eğitimi, BMMYK (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği), Aralık 2019
 • Çocuğun Yüksek Yararı Prosedürleri ve Çocuk Koruma Vaka Yönetimi Eğitimi, BMMYK, Temmuz 2019 (Katkı Sağlayıcı)
 • LGBTI Mülteciler Eğitimi, BMMYK-ORAM, Aralık 2017
 • Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Eğitimi, BMMYK, Ağustos, 2017
 • İngilizce Dil Okulu- Lewis School of English/Southampton, Temmuz, 2011

Seminerler

 • Lacancı Karakter Analizi Seminerleri, Düşünbil Akademi, Mart 2018
 • Psikanalitik Bakışlar 11 “Gitmek mi, Kalmak mı? / Psikanaliz ve Göç”, Psikeist, Aralık 2017
 • Psikanalitik Bakışlar 9 “İçimizdeki Şiddet, İçinde Yaşadığımız Şiddet”,Psikeist, Aralık 2015
 • Psikanalitik Bakışlar 7 “Kardeşler ve Psikanaliz”, Psikeist, Aralık 2013
 • Psikanalitik Bakışlar 6 “Cinsiyet, Cinsel Kimlik ve Cinsellik”, Aralık 2012
 • “Yabancılık/ Tuhaflık ve Yaratıcılık” konulu Psikanaliz ve Yaratıcılık Sempozyumu, Psikeist, Eylül 2012
 • Cinsellik ve Cinsel Eğitim Kongresi, ÇETAD-TAPV, Aralık 2011

Özgeçmiş

Lisans eğitimini 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Ocak 2015-Şubat 2015 tarihleri arasında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi yatılı psikiyatri servisinde staj yapmıştır. 2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başlamış, bu süreçte bireysel psikoterapi görüşmelerini Hakan Kızıltan’dan aldığı psikodinamik psikoterapi süpervizyonuyla yürütmüştür. Eylül 2016-Haziran 2017 tarihleri arasında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde devam eden zorunlu stajı sırasında poliklinik, yatılı psikiyatri servisi ve akliye bölümlerinde görev almıştır. Yüksek lisans eğitimine devam ederken “Nörogelişimsel Bozuklukları Erken Tespit ve Yönlendirme” TÜBİTAK projesinde yer almıştır. 2017-2019 yılları arasında BMMYK (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği)’nın sığınmacı ve mültecilere psikososyal destek projesi kapsamında bir vakıfta klinik psikolog olarak çalışmıştır. Bu süre içerisinde cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalmış kadınlar, LGBTI’lar, refakatsiz ve ayrı düşmüş çocuklar gibi dezavantajlı gruplarla bireysel psikoterapi seanslarını ve grup çalışmalarını yürütmüştür. Türk Psikologlar Derneği üyesidir. İleri derecede İngilizce bilmektedir.

Stresin Hayatımıza Etkisi

Stresin Yaşamımıza Etkisi

Stresi Anlama Stres, farklı durumlarda ve beklenmedik şekilde hayatımızı etkileyebilecek potansiyele sahip, duygularımızı, …

vajinismus

VAJİNİSMUS

Vajinismus ülkemizde yaygın olarak görülen cinsel işlev bozukluklarından biridir. Tanım olarak vajinismus, vajina …

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

DEHB, kişinin “kolayca ulaşılamayacak bir hedefe varmak için kullandığı kendini düzenleme becerileri” olarak …