Psk. Buket YALÇIN

Psk. Buket YALÇIN

Ünvanlar

Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

3 - 18

Eğitim

 • Lise: Konya Selçuklu Anadolu Lisesi
 • Üniversite: Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Klinik Psikoloji Bölümü

Biyografi

Sertifikalar ve Katılım Belgeleri:

 1. İstanbul Psikodrama Enstitüsü Onaylı Koterapistlik ve Terapistlik Eğitimi- 2015 (devam ediyor)
 2. Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Sertifika Programı, 2015-2016
 3. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 2015
 4. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2015
 5. Çocuk Değerlendirme Paketi Eğitimi, 2012
 6. Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması, 2011
 7. Türk Psikologlar Derneği  WISC-R sertifikasyon Eğitimi, 2011
 8. EMDR Temel Düzey Eğitimi, 2011
 9. Oyun Terapisi 1. Düzey, 2010
 10. Travma Eğitimi 2. Düzey, 2010
 11. Travma Eğitimi 1. Düzey, 2010
 12. Dr. Christine Padesky'nin Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim Kampı, 2009
 13. Türk Psikologlar Derneği-WISC-4( Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV) Uygulama Hakkı Sertifikası. Aralık 2016

Üniversite öğrenciliği döneminde Ankara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda ve Ankara Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gençlik Ünitesi'nde gönüllü stajyerlik yaptı. Üniversite ve yüksek lisans eğitimleri sırasında eğitimi sırasında MMPI, WISC-R, Tematik Algı Testi (TAT) ve CAT,  Çocuk Değerlendirme Paketi Eğitimi (Ankara, Bender- Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Cümle Tamamlama Testi), Travma Psikolojisi Eğitimi 1. ve 2. Düzey Eğitimleri, Tifaldi Alıcı ve İfade Edici Dil ve Alıcı Dil Kelime Testi Uygulama Eğitimi  aldı. 2009- 2011 yılları arasında özel bir rehabilitasyon merkezinde psikolog görevini yürüttü. Görevi süresince özel eğitim gereksinimi olan çocukların değerlendirmelerinde, eğitimlerinde, davranış problemlerinin çözümünde ve psikolojik destek gereksinimlerini karşılamada etkin rol aldı. Ayrıca özel eğitim gereksinimi olan çocukların ailelerine aylık seminerler ve eğitimler verdi. İhtiyaç duyan velilerle uzun dönemli bireysel görüşmeler yürüttü. 2011 yılında  kısa bir süre (8 ay) özel bir kreşte sorumlu müdürlük ve psikologluk yaptı. 2011 Eylül ayında özel bir hastanenin psikiyatri polikliniği ve psikiyatri yataklı servisinde psikolog olarak çalıştı ve 2015 yılının Ağustos ayına kadar aynı hastanede görevini sürdürdü.

Yüksek lisans öğrenimi süresince Bilişsel Davranışçı Terapi ve Psiko-analitik Psikoterapi eğitimleri almış ve süpervizyon eşliğinde  uygulamalarda bulunmuştur. Şu anda Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nin açmış olduğu Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Sertifika Eğitimi’ne devam etmektedir. Bir yandan da  İstanbul Psikodrama Enstitüsü onaylı koterapistlik ve terapistlik eğitimi devam etmektedir.

2015'ten bu yana Madalyon Psikiyatri Merkezi'nde Klinik Psikolog olarak görev yapmaktadır.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI NEDİR? ÇOCUKLARI KORUYABİLMEK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

Çocuk Cinsel İstismarı Nedir? Çocukları Koruyabilmek İçin Neler Yapabiliriz?

Çocukları derinden sarsan, kısa ve uzun vadedeki etkilerinin çok önemli sayıldığı, saptanması diğer istismar türlerine …

Irkçılık Olgusunun Günümüze Yansımaları Yeni Irkçılık

Irkçılık Olgusunun Günümüze Yansımaları : Yeni Irkçılık

Irkçılık, on sekizinci yüzyılın sonlarında özellikle siyasal alanda ortaya çıkan ve kapitalist ideolojinin yanı …

Bitkisel ürünler mi ilaçlar mı

Bitkisel ürünler mi ilaçlar mı?

Bitkisel ürünler, gıda takviyesi kapsamındadır ve Tarım Bakanlığından onay alınarak piyasaya verilirler. Ancak …