Psk. Buket YALÇIN

Psk. Buket YALÇIN

Ünvanlar

Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

0 - 18

Eğitim

 • Lise: Konya Selçuklu Anadolu Lisesi
 • Üniversite: Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Klinik Psikoloji Bölümü

Biyografi

Sertifikalar ve Katılım Belgeleri:

 1. Çocuk ve Ergen Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi’ne devam etmektedir. (Dr. Christof LOOSE) 2020
 2. İstanbul Psikodrama Enstitüsü onaylı psikodramada ‘Yardımcı Terapist’ ünvanı, Temel Aşama Eğitimi  2015-2019
 3. Davranış Bilimleri Enstitüsü Onaylı 1. Düzey EMDR Eğitimi 2019
 4. Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi (Dr. Alp KARAOSMANOĞLU) 2019
 5. 1. Düzey Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi (Nilüfer DEVECİGİL) 2019
 6. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 2015
 7. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2015
 8. Çocuk Değerlendirme Paketi Eğitimi, 2012
 9. Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması, 2011
 10. Türk Psikologlar Derneği  WISC-R sertifikasyon Eğitimi, 2011
 11. EMDR Temel Düzey Eğitimi, 2011
 12. Oyun Terapisi 1. Düzey, 2010
 13. Travma Eğitimi 2. Düzey, 2010
 14. Travma Eğitimi 1. Düzey, 2010
 15. Dr. Christine Padesky'nin Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim Kampı, 2009
 16. Türk Psikologlar Derneği-WISC-4( Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV) Uygulama Hakkı Sertifikası. Aralık 2016

Hacettepe Üniversitesi psikoloji bölümünden 2009 yılında mezun oldu ve aynı yıl Ankara Ünivesitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul edildi. Üniversite öğrenciliği döneminde Ankara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda ve Ankara Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gençlik Ünitesinde gönüllü stajyerlik yaptı. Üniversite ve yüksek lisans eğitimleri sırasında eğitimi sırasında MMPI, WISC-R, Tematik Algı Testi (TAT) ve CAT,  Çocuk Değerlendirme Paketi Eğitimi (Ankara, Bender- Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Cümle Tamamlama Testi), Travma Psikolojisi Eğitimi 1. ve 2. Düzey Eğitimleri, Tifaldi Alıcı ve İfade Edici Dil ve Alıcı Dil Kelime Testi Uygulama Eğitimi  aldı.  2009- 2011 yılları arasında özel bir rehabilitasyon merkezinde psikolog olarak çalıştı. Görevi süresince özel eğitim gereksinimi olan çocukların değerlendirmelerinde, eğitimlerinde, davranış problemlerinin çözümünde ve psikolojik destek gereksinimlerini karşılamada etkin rol aldı. Ayrıca özel eğitim gereksinimi olan çocukların ailelerine aylık seminerler ve eğitimler verdi. İhtiyaç duyan velilerle uzun dönemli bireysel görüşmeler yürüttü. 2011 yılında  kısa bir süre (8 ay) özel bir kreşte sorumlu müdürlük ve psikologluk yaptı. 2011 Eylül ayında özel bir hastanenin psikiyatri polikliniği ve psikiyatri yataklı servisinde psikolog olarak çalıştı ve 2015 yılının Ağustos ayına kadar aynı hastanede görevini sürdürdü. Yüksek lisans öğrenimi süresince Bilişsel Davranışçı Terapi ve Psiko-analitik Psikoterapi eğitimleri almış ve süpervizyon eşliğinde  uygulamalarda bulunmuştur. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nin açmış olduğu Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Sertifika Eğitimi’nin ardından   İstanbul Psikodrama Enstitüsü onaylı psikodramada ‘Yardımcı Terapist’ ünvanını almıştır. 2019 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü onlaylı EMDR 1. Düzey eğitimini tamamlamıştır. Ardından 2019 yılında Dr. Alp Karaosmanoğlu tarafından verilen kırk iki saatlik Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi’ni tamamlamıştır. Halihazırda Dr. Christof Loose tarafından verilen Çocuk ve Ergen Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi’ne devam etmektedir.

2015'ten bu yana Madalyon Psikiyatri Merkezi'nde Klinik Psikolog olarak görev yapmaktadır.

Ruhumuza Atılan Tokatlar; Psikolojik Şiddet

Ruhumuza Atılan Tokatlar; Psikolojik Şiddet

En sevdiklerim ya da en yakınlarım dediğimiz kişiler şiddetle birlikte en çok uzaklaşmak istediğimiz kişilere dönüşebilir. …

Olgun Çocuklar- İçselleştirilmiş Semptomları Olan Çocuklar

“Olgun Çocuklar”: İçselleştirilmiş Semptomları Olan Çocuklar

Çoğu yetişkin, çocuklarının/öğrencilerinin “olgun olması” konusunda beklentilere sahiplerdir. Hatta, yaygın …