Psk. Ayşenur Güngör

Psk. Ayşenur GÜNGÖR

Ünvanlar

Uzman Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

1-18

Eğitim

 • Lise: Muammer Dereli Anadolu Öğretmen Lisesi
 • Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Deneysel Psikoloji
 • Yüksek Lisans: TED Üniversitesi, Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen)
 • Doktora: TED Üniversitesi, Klinik Psikoloji (devam ediyor)

Biyografi

Sertifikalar ve Diğer Eğitimler

 1. Introduction in Psychodrama with Children (Galabina Tarashoeva, MD & Fabian Blobel, MD)
 2. Çocuk-Ergen Şema Terapi Süpervizyon Eğitimi (Christof Loose, PhD) – devam ediyor
 3. Çocuk-Ergen Şema Terapi Eğitimi (Christof Loose, PhD)
 4. Çocuklar ve Ergenler ile EMDR Eğitimi (Prof. Dr. Ümran Korkmazlar)
 5. EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Uzm. Psk. Emre Konuk)
 6. 9-12 yaş Sağlıklı Cinsel Gelişim Eğitici Eğitimi - Culture Reframed (Prof. Dr. Gail Dines & Uzm. Psk. Nilüfer Devecigil)
 7. Psikodrama Eğitimi - devam ediyor (Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü - Tülin Kuşgözoğlu ve Dr. Berna Arapaslan)
 8. Öyküde Kukla, Hareket, Ses (Sevda Çevik), Ankara Psikodrama Derneği
 9. P.A.C.T - Psychobiological Approach to Couple Therapy I. Düzey (Stan Tatkin, PsyD)
 10. P.A.C.T – Secure Functioning Relationship-Güvenli İşleyen İlişkiler – Atölye Çalışması (Stan Tatkin, PsyD)
 11. Deneyimsel Oyun Terapisinde Çocukların Metaforik İfadeleri (Dr. Byron Norton)
 12. Deneyimsel Oyun Terapisi, İleri Aşama (Dr. Byron Norton)
 13. Deneyimsel Oyun Terapisi, Temel Aşama (Uzm. Psk. Nilüfer Devecigil)
 14. Şema Terapi Eğitimi (Prof. Dr. Gonca Soygüt)
 15. Denver-II Gelişimsel Tarama Testi (Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği)
 16. WISC-4 Wechsler Çocuklar için Zeka Testi (Türk Psikologlar Derneği)
 17. Nöropsikolojik Test Bataryası - Stroop TBAG, İşaretleme Testi, Görsel İşitsel Sayı Dizisi B Formu, Wisconsin Kart Eşleme Testi, Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Raven Standart Progresif Matrisler Testi, İşitsel Sözel Öğrenme Testi, Sayı Dizisi Öğrenme Testi (Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar)
 18. MOXO d-CPT Dikkat Testi
 19. Oyun Terapisi (Prof. Dr. Ferhunde Öktem ve Prof. Dr. Gülsen Erden)
 20. Çocuk-Ergenlerde Travmaya Yaklaşım: Psikodrama Teknikleriyle Uygulamalı Kurs (Prof. Dr. Bahar Gökler), Prof. Dr. Selahattin Şenol Bahar Okulu
 21. Aile Terapisi Odaklı Süpervizyon Eğitimi (Prof. Dr. Ayşe Yalın), Madalyon Psikiyatri Merkezi, 2018
 22. Süpervizyon Eğitimi (Prof. Dr. Bahar Gökler), TED Üniversitesi
 23. WAIS-4 Wechsler Yetişkinler için Zeka Testi – standardizasyon çalışması (Türk Psikologlar Derneği ve Hacettepe Üniversitesi)
 24. Güvenli Yer Senaryoları Testi (Doç. Dr. Sait Uluç), Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu
 25. Çocuk-Ergen Değerlendirme Envanterleri (İnsan Çizimi, Aile Çizimi, Bender Geştalt, Cümle Tamamlama, AGTE Ankara Gelişim Tarama Testi, Gazi Beier Çocuklar için Resim Yorumlama Testi, CAT Okul Öncesi Çocuklar için Algı Testi, SIMONS Testi-Ergenler için), TED Üniversitesi
 26. Pedagojik Formasyon Eğitimi (Gazi Üniversitesi)
 27. Marmara İlk Okula Hazır Oluş Testi (Dr. Özgül Polat), Olgu Psikolojik Danışma
 28. Psikodinamik Yönelimli Süpervizyon Eğitimi (Doç. Dr. Sedat Işıklı ve Dr. Çağay Dürü), Carpe Diem Bireysel Kurumsal Gelişim Hizmetleri
 29. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Eğitimi (Prof. Dr. Hakan Türkçapar) Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 30. MMPI Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Doç. Dr. Sedat Işıklı), Türk Psikologlar Derneği
 31. Travma Eğitimi (Doç. Dr. Sedat Işıklı ve Dr. Çağay Dürü), Carpe Diem Bireysel Kurumsal Gelişim Hizmetleri
 32. Nöropsikolojik Değerlendirme Envanterleri (Çizgi Yönünü Belirleme Testi, MoCA-Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği, Minimental Durum Değerlendirme Testi, İz Sürme Testi, Saat Çizme Testi, Beck Depresyon/Anksiyete Envanteri, Hamilton Depresyon/Anksiyete Envanteri, İşlevsel Faaliyetler Anketi (İFA), Arttırılmış İpuçlu Hatırlama Testi), Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Bölümü

Akademik Çalışmalar

Güngör, A., Uzer, T., Gökler-Danışman, I. (2018, July). Transgenerational transmission of trauma: the link between children’s life stories about their parents and dysfunctional cognitions, emotions and behavioral patterns. Poster presented at the biennial meeting of the Autobiographical Memory and Self, Aarhus University, Denmark.

Güngör A. (2018, Kasım). Görgü tanıklığı belleği: Tanıklara sormak ya da sormamak. Sözlü sunum, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara.

Güngör, A., Gökler-Danışman, I., Uzer, T. (2018, Mayıs). Travmanın kuşak aşkın aktarımı: Marmara Depremi’nde hayatta kalanların bilişsel, duygusal ve davranışsal aktarımının incelenmesi. Sözlü sunum, 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul.

Güngör, A., Uzer, T., Gökler-Danışman, I. (2018, April). Investigating transgenerational trauma via children’s biographical memory: 1999 Marmara Earthquake. Poster presented at the biennial meeting of the New Directions in Social Cognition Research, Bilkent University, Ankara.

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji lisans eğitimi süresince Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Ankara Otistik Bireyler Derneği’nde gönüllülük faaliyetleri yürütmüş; Ankara Üniversitesi Otizm Merkezi’nde ve Kocaeli Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde staj yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamış, çeşitli nöropsikolojik test eğitimleri almış ve tezinde görgü tanıklığı belleği çalışmıştır. Yüksek lisans eğitimi sonrasında Bilişsel Davranışçı Terapi ve travma odaklı eğitimlere katılmış; süpervizyon almıştır. Özel bir ana okulunda psikolog olarak görev yapmış; çocuk gözlem ve değerlendirmesinin yanı sıra öğretmenlere ve ailelere yönelik kurum içi eğitimler düzenlemiştir.

TED Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans programına burslu olarak kabul almış, ‘Marmara Depreminin Yarattığı Travmanın Kuşak Aşkın Aktarımı’ konusunda tez hazırlayarak mezun olmuştur. Yüksek Lisans Tezi “Egeden Çocuk ve Travma Vakfı” tarafından travma alanında hazırlanan çalışmalar içerisinde lisansüstü tez ödülüne layık görülmüştür.

TED Üniversitesi’ndeki klinik psikoloji yüksek lisans eğitimi süresince Prof. Dr. Serap Özer’den çocuk ve ergenlerle Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi; Prof. Dr. Ayşe Yalın ve Doç. Dr. Ilgın Gökler-Danışman’dan Aile Terapisi eğitim ve süpervizyonu; Prof. Dr. Bahar Gökler’den çocuk odaklı psikoterapi eğitim ve süpervizyonu; Prof. Dr. Ferhunde Öktem ve Prof. Dr. Gülsen Erden’den oyun terapisi eğitimi almıştır. Yüksek lisans eğitimi sürecinde Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nde klinik stajını tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi ve Türk Psikologlar Derneği iş birliğinde yürütülen WAIS-IV (Wechsler Yetişkinler için Zekâ Testi) test bataryasının Türkiye standardizasyon ekibinde yer almıştır. Başkent Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

Çocuk-Ergen Şema Terapi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Sistemik ve psikobiyolojik yönelimli aile/çift terapisi odaklı çalışmaktadır.

Klinik Psikoloji Doktora eğitimine devam etmektedir.

Türk Psikologlar Derneği ve TEDU Mezunlar Derneği üyesidir.

Mahşerin Dört Atlısı

Mahşerin Dört Atlısı

Çiftler arası iletişimde bazı kalıpların yıkıcı etkileri olduğu belirtilmektedir. Yıkıcı iletişim kalıpları …

İlişkilere Dair Mitler

İlişkilere Dair Mitler

John Gottman 40 yıla yakın süren çift araştırmaları yapmış bir araştırmacıdır. Evlilik ve ilişkilerle ilgili …

Pandemi Sürecinde Çocuklarda Ekran Bağımlılığı Ve Online Eğitimin Dengesi

Pandemi Sürecinde Çocuklarda Ekran Bağımlılığı Ve Online Eğitimin Dengesi

Ekran bağımlılığı Ekranların çocuklar üzerindeki etkisi özellikle de şu sıralar büyük önem taşımakta. Pandemi …