Psk. Ayşenur GÜNGÖR

Psikolog Ayşenur Güngör - Madalyon Psikiyatri Merkezi

Ünvanlar

Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

1-22

Eğitim

Lise: Muammer Dereli Fen Lisesi

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Deneysel Psikoloji

Yüksek Lisans: TED Üniversitesi, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi

Biyografi

Sertifikalar ve Diğer Eğitimler

 • Oyun Terapisi Eğitimi (Prof. Dr. Ferhunde Öktem ve Prof. Dr. Gülsen Erden), 2018
 • IPA (Interpretative Phenomenological Analysis) Çalıştayı (Dr. Yağmur Ar), ODTÜ, 2018
 • Süpervizyon Eğitimi (Doç. Dr. Ilgın Gökler-Danışman), TED Üniversitesi, 2018
 • Çocuk-Ergenlerde Travmaya Yaklaşım: Psikodrama Teknikleriyle Uygulamalı Kurs (Prof. Dr. Bahar Gökler), Prof. Dr. Selahattin Şenol Bahar Okulu, 2018
 • Aile Terapisi Odaklı Süpervizyon Eğitimi (Prof. Dr. Ayşe Yalın), Madalyon Psikiyatri Merkezi, 2018
 • Süpervizyon Eğitimi (Prof. Dr. Bahar Gökler), TED Üniversitesi, 2017
 • WAIS-4 Wechsler Yetişkinler için Zeka Testi (Doç. Dr. Sait Uluç, Dr. Esra Güven, Uzm. Psk. Cihat Çelik), Türk Psikologlar Derneği ve Hacettepe Üniversitesi, 2018
 • Güvenli Yer Senaryoları Testi (Doç. Dr. Sait Uluç), Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 2017
 • Çocuk-Ergen Değerlendirme Envanterleri (İnsan Çizimi, Aile Çizimi, Bender Geştalt, Cümle Tamamlama, Gazi Beier Çocuklar için Resim Yorumlama Testi, CAT Okul Öncesi Çocuklar için Algı Testi, SIMONS Testi-Ergenler için), TED Üniversitesi, 2017-2018
 • WISC-4 Wechsler Çocuklar için Zeka Testi (Prof. Dr. Serap Özer), TED Üniversitesi, 2017
 • Pedagojik Formasyon Eğitimi (Gazi Üniversitesi), 2016
 • Marmara İlk Okula Hazır Oluş Testi (Dr. Özgül Polat), Olgu Psikolojik Danışma, 2016
 • Psikodinamik Yönelimli Süpervizyon Eğitimi (Doç. Dr. Sedat Işılı ve Dr. Çağay Dürü), Carpe Diem Bireysel Kurumsal Gelişim Hizmetleri, 2015-2016
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Eğitimi (Prof. Dr. Hakan Türkçapar) Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, 2015
 • MMPI Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Doç. Dr. Sedat Işıklı), Türk Psikologlar Derneği, 2015
 • Travma Eğitimi (Doç. Dr. Sedat Işıklı ve Dr. Çağay Dürü), Carpe Diem Bireysel Kurumsal Gelişim Hizmetleri, 2014
 • Nöropsikolojik Değerlendirme Envanterleri (Çizgi Yönünü Belirleme Testi, MoCA-Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği, Minimental Durum Değerlendirme Testi, İz Sürme Testi, Saat Çizme Testi, Beck Depresyon/Anksiyete Envanteri, Hamilton Depresyon/Anksiyete Envanteri, İşlevsel Faaliyetler Anketi (İFA), Arttırılmış İpuçlu Hatırlama Testi), Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Bölümü, 2012-2014
Akademik Çalışmalar

Güngör, A. (2014). Kadınlarda görgü tanıklığı belleği hataları: tanık olunan olay sonrası bağımsız bellek bildiriminin sürpriz tanıma testi ile ilişkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Güngör, A., Uzer, T., Gökler-Danışman, I. (2018, April). Investigating transgenerational trauma via children’s biographical memory: 1999 Marmara Earthquake. Poster presented at the biennial meeting of the New Directions in Social Cognition Research, Bilkent University, Ankara.

Güngör, A., Gökler-Danışman, I., Uzer, T. (2018, Mayıs). Travmanın kuşak aşkın aktarımı: Marmara Depremi’nde hayatta kalanların bilişsel, duygusal ve davranışsal aktarımının incelenmesi. Sözlü sunum, 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul.

Güngör, A., Uzer, T., Gökler-Danışman, I. (2018, July). Transgenerational transmission of trauma: the link between children’s life stories about their parents and dysfunctional cognitions, emotions and behavioral patterns. Poster presented at the biennial meeting of the Autobiographical Memory and Self, Aarhus University, Denmark.

Güngör, A. (2018). Transgenerational transmission of trauma: investigating cognitive, emotional and behavioral forms of transmission among Marmara Earthquake survivors (Unpublished master’s thesis). TED University, Ankara.

Güngör A. (2018, Kasım). Görgü tanıklığı belleği: Tanıklara sormak ya da sormamak. Sözlü sunum, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara.

Güngör, A., Gökler-Danışman, I., Uzer, T. (2018, Kasım). Travmanın kuşak aşkın aktarımı: Marmara Depremi. Poster sunumu, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara.

 

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji lisans eğitimi süresince Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (2009-2011) ve Ankara Otistik Bireyler Derneği’nde (2011-2012) gönüllülük faaliyetleri yürütmüş; Ankara Üniversitesi Otizm Merkezi’nde (2012) ve Kocaeli Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde (2011) staj yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi Bilimler Araştırma Projesi ve TÜBİTAK (Sigara Kullanan ve Kullanmayan Genç, Yetişkin ve Yaşlılarda Dikkat Yanlılığı) projelerinde gönüllü araştırmacı olarak yer almıştır (2010-2011). Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamış, çeşitli nöropsikolojik test eğitimleri almış ve tezinde görgü tanıklığı belleği çalışmıştır. Yüksek lisans eğitimi sonrasında Bilişsel Davranışçı Terapi ve travma odaklı eğitimlere katılmış; süpervizyon almıştır. Özel bir ana okulunda psikolog olarak görev yapmış; çocuk gözlem ve değerlendirmesinin yanı sıra öğretmenlere ve ailelere dönük kurum içi eğitimler vermiştir.

2016 yılında TED Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans programına burslu (TEDYÜV bursu) olarak kabul almış, 2018 yılında ‘Marmara Depreminin Yarattığı Travmanın Kuşak Aşkın Aktarımı’ konusunda tez hazırlayarak yüksek şeref derecesiyle mezun olmuştur. TED Üniversitesi’ndeki yüksek lisans eğitimi süresince Prof. Dr. Serap Özer’den WISC-IV (Wechsler Çocuklar için Zekâ Testi-IV) uygulama-puanlama eğitimi ile çocuk ve ergenlerle Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi; Prof. Dr. Ayşe Yalın ve Doç. Dr. Ilgın Gökler-Danışman’dan Aile Terapisi eğitim ve süpervizyonu; Prof. Dr. Bahar Gökler’den çocuk odaklı psikoterapi süpervizyonu; Prof. Dr. Ferhunde Öktem ve Prof. Dr. Gülsen Erden’den oyun terapi eğitimi ve süpervizyonu almıştır. Yüksek lisans eğitimi sürecinde (2017-2018) Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nde stajyer psikolog olarak bulunmuştur. Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca çeşitli çocuk değerlendirme envanterlerinin (İnsan Çizimi, Aile Çizimi, Bender Geştalt Görsel Motor Algılama Testi, Cümle Tamamlama, Gazi Beier Çocuklar için Resim Yorumlama Testi, CAT Okul Öncesi Çocuklar için Algı Testi, SIMONS Testi-Ergenler için) eğitimini almıştır. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Türk Psikologlar Derneği iş birliğinde yürütülen WAIS-IV (Wechsler Yetişkinler için Zekâ Testi) test bataryasının Türkiye standardizasyon ekibinde bulunmuştur. Başkent Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmış, bu süre zarfında Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi ile ilgili hazırlanan İlk Adım Projesi’nde araştırmacı olarak yer almıştır.

Türk Psikologlar Derneği ve TED Mezunlar Derneği üyesidir.

Meslek hayatına 2018 yılından bu yana Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde Klinik Psikolog olarak devam etmektedir.

Bitkisel ürünler mi ilaçlar mı

Bitkisel ürünler mi ilaçlar mı?

Bitkisel ürünler, gıda takviyesi kapsamındadır ve Tarım Bakanlığından onay alınarak piyasaya verilirler. Ancak …

Psikoterapi Nedir? - Madalyon Psikiyatri Merkezi

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi nedir? dendiğinde birçok kişinin aklında bir divana uzanıp, çocukluğunuzu anlattığınız ya da terapistin …

Stres İçin Öneriler - Madalyon Psikiyatri Merkezi

Stres İçin Öneriler

Stres yaşamın bir gerçeğidir ve stressiz bir hayat mümkün değildir. Stresin nedenleri kadar her birimizin stresli …