Psk. Ayşenur Güngör

Psk. Ayşenur GÜNGÖR

Ünvanlar

Uzman Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

1-18

Eğitim

 • Lise: Muammer Dereli Anadolu Öğretmen Lisesi
 • Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Deneysel Psikoloji
 • Yüksek Lisans: TED Üniversitesi, Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi
 • Doktora: TED Üniversitesi, Klinik Psikoloji (devam ediyor)

Biyografi

Sertifikalar ve Diğer Eğitimler

 1. Çocuk-Ergen Şema Terapi Eğitimi (Christof Loose, PhD), 2020
 2. EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Uzm. Psk. Emre Konuk), 2020
 3. P.A.C.T – Psychobiological Approach to Couple Therapy (Stan Tatkin, PsyD), 2020
 4. P.A.C.T – Secure Functioning Relationship-Güvenli İşleyen İlişkiler – Atölye Çalışması (Stan Tatkin, PsyD), 2020
 5. Deneyimsel Oyun Terapisi – İleri Düzey (Dr. Byron Norton), 2020
 6. Deneyimsel Oyun Terapisi (Uzm. Psk. Nilüfer Devecigil), 2020
 7. Psikodrama Eğitimi - devam ediyor (Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü - Tülin Kuşgözoğlu ve Uzm. Dr. Berna Arapaslan), 2019
 8. Şema Terapi Eğitimi (Prof. Dr. Gonca Soygüt), 2018
 9. Denver-II Gelişimsel Tarama Testi (Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği), 2019
 10. WISC-4 Wechsler Çocuklar için Zeka Testi (Türk Psikologlar Derneği), 2018
 11. Nöropsikolojik Test Bataryası - Stroop TBAG, İşaretleme Testi, Görsel İşitsel Sayı Dizisi B Formu, Wisconsin Kart Eşleme Testi, Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Raven Standart Progresif Matrisler Testi, İşitsel Sözel Öğrenme Testi, Sayı Dizisi Öğrenme Testi (Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar), 2018-19
 12. MOXO d-CPT Dikkat Testi, 2018
 13. Oyun Terapisi (Prof. Dr. Ferhunde Öktem ve Prof. Dr. Gülsen Erden), 2018
 14. IPA (Interpretative Phenomenological Analysis) Çalıştayı (Dr. Yağmur Ar), ODTÜ, 2018
 15. Süpervizyon Eğitimi (Doç. Dr. Ilgın Gökler-Danışman), TED Üniversitesi, 2018
 16. Çocuk-Ergenlerde Travmaya Yaklaşım: Psikodrama Teknikleriyle Uygulamalı Kurs (Prof. Dr. Bahar Gökler), Prof. Dr. Selahattin Şenol Bahar Okulu, 2018
 17. Aile Terapisi Odaklı Süpervizyon Eğitimi (Prof. Dr. Ayşe Yalın), Madalyon Psikiyatri Merkezi, 2018
 18. Süpervizyon Eğitimi (Prof. Dr. Bahar Gökler), TED Üniversitesi, 2017
 19. WAIS-4 Wechsler Yetişkinler için Zeka Testi – standardizasyon çalışması (Türk Psikologlar Derneği ve Hacettepe Üniversitesi), 2018
 20. Güvenli Yer Senaryoları Testi (Doç. Dr. Sait Uluç), Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 2017
 21. Çocuk-Ergen Değerlendirme Envanterleri (İnsan Çizimi, Aile Çizimi, Bender Geştalt, Cümle Tamamlama, AGTE Ankara Gelişim Tarama Testi, Gazi Beier Çocuklar için Resim Yorumlama Testi, CAT Okul Öncesi Çocuklar için Algı Testi, SIMONS Testi-Ergenler için), TED Üniversitesi, 2017-2018
 22. WISC-4 Wechsler Çocuklar için Zeka Testi (Prof. Dr. Serap Özer), TED Üniversitesi, 2017
 23. Pedagojik Formasyon Eğitimi (Gazi Üniversitesi), 2016
 24. Marmara İlk Okula Hazır Oluş Testi (Dr. Özgül Polat), Olgu Psikolojik Danışma, 2016
 25. Psikodinamik Yönelimli Süpervizyon Eğitimi (Doç. Dr. Sedat Işıklı ve Dr. Çağay Dürü), Carpe Diem Bireysel Kurumsal Gelişim Hizmetleri, 2015-2016
 26. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Eğitimi (Prof. Dr. Hakan Türkçapar) Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, 2015
 27. MMPI Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Doç. Dr. Sedat Işıklı), Türk Psikologlar Derneği, 2015
 28. Travma Eğitimi (Doç. Dr. Sedat Işıklı ve Dr. Çağay Dürü), Carpe Diem Bireysel Kurumsal Gelişim Hizmetleri, 2014

Akademik Çalışmalar

Güngör, A. (2018). Transgenerational transmission of trauma: investigating cognitive, emotional and behavioral forms of transmission among Marmara Earthquake survivors (Unpublished master’s thesis). TED University, Ankara.

Güngör, A., Uzer, T., Gökler-Danışman, I. (2018, July). Transgenerational transmission of trauma: the link between children’s life stories about their parents and dysfunctional cognitions, emotions and behavioral patterns. Poster presented at the biennial meeting of the Autobiographical Memory and Self, Aarhus University, Denmark.

Güngör, A., Gökler-Danışman, I., Uzer, T. (2018, Kasım). Travmanın kuşak aşkın aktarımı: Marmara Depremi. Poster sunumu, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara.

Güngör A. (2018, Kasım). Görgü tanıklığı belleği: Tanıklara sormak ya da sormamak. Sözlü sunum, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara.

Güngör, A., Gökler-Danışman, I., Uzer, T. (2018, Mayıs). Travmanın kuşak aşkın aktarımı: Marmara Depremi’nde hayatta kalanların bilişsel, duygusal ve davranışsal aktarımının incelenmesi. Sözlü sunum, 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul.

Güngör, A., Uzer, T., Gökler-Danışman, I. (2018, April). Investigating transgenerational trauma via children’s biographical memory: 1999 Marmara Earthquake. Poster presented at the biennial meeting of the New Directions in Social Cognition Research, Bilkent University, Ankara.

Güngör, A. (2014). Kadınlarda görgü tanıklığı belleği hataları: tanık olunan olay sonrası bağımsız bellek bildiriminin sürpriz tanıma testi ile ilişkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji lisans eğitimi süresince Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Ankara Otistik Bireyler Derneği’nde gönüllülük faaliyetleri yürütmüş; Ankara Üniversitesi Otizm Merkezi’nde ve Kocaeli Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde staj yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi bünyesinde yürütülen çeşitli araştırma ve TÜBİTAK projelerinde (Sigara Kullanan ve Kullanmayan Genç, Yetişkin ve Yaşlılarda Dikkat Yanlılığı) gönüllü araştırmacı olarak yer almıştır. Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamış, çeşitli nöropsikolojik test eğitimleri almış ve tezinde görgü tanıklığı belleği çalışmıştır. Yüksek lisans eğitimi sonrasında Bilişsel Davranışçı Terapi ve travma odaklı eğitimlere katılmış; süpervizyon almıştır. Özel bir ana okulunda psikolog olarak görev yapmış; çocuk gözlem ve değerlendirmesinin yanı sıra öğretmenlere ve ailelere yönelik kurum içi eğitimler vermiştir.

TED Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans programına burslu (TEDYÜV bursu) olarak kabul almış, ‘Marmara Depreminin Yarattığı Travmanın Kuşak Aşkın Aktarımı’ konusunda tez hazırlayarak mezun olmuştur. Yüksek Lisans Tezi “Egeden Çocuk ve Travma Vakfı” tarafından travma alanında hazırlanan çalışmalar içerisinde lisansüstü tez ödülüne layık görülmüştür.

TED Üniversitesi’ndeki yüksek lisans eğitimi süresince Prof. Dr. Serap Özer’den WISC-IV (Wechsler Çocuklar için Zekâ Testi-IV) uygulama-puanlama eğitimi ile çocuk ve ergenlerle Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi; Prof. Dr. Ayşe Yalın ve Doç. Dr. Ilgın Gökler-Danışman’dan Aile Terapisi eğitim ve süpervizyonu; Prof. Dr. Bahar Gökler’den çocuk odaklı psikoterapi eğitim ve süpervizyonu; Prof. Dr. Ferhunde Öktem ve Prof. Dr. Gülsen Erden’den oyun terapisi eğitimi ve süpervizyonu almıştır. Yüksek lisans eğitimi sürecinde Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nde klinik stajını tamamlamıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca çeşitli çocuk değerlendirme envanterlerinin eğitimini almıştır. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Türk Psikologlar Derneği iş birliğinde yürütülen WAIS-IV (Wechsler Yetişkinler için Zekâ Testi) test bataryasının Türkiye standardizasyon ekibinde yer almıştır. Başkent Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

Klinik Psikoloji Doktora eğitimine devam etmektedir.

Çocuk-Ergen odaklı Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, oyun terapisi, sistemik ve psikobiyolojik yönelimli aile/çift terapileri sürdürmektedir.

Türk Psikologlar Derneği ve TEDU Mezunlar Derneği üyesidir.

Ruhumuza Atılan Tokatlar; Psikolojik Şiddet

Ruhumuza Atılan Tokatlar; Psikolojik Şiddet

En sevdiklerim ya da en yakınlarım dediğimiz kişiler şiddetle birlikte en çok uzaklaşmak istediğimiz kişilere dönüşebilir. …

Olgun Çocuklar- İçselleştirilmiş Semptomları Olan Çocuklar

“Olgun Çocuklar”: İçselleştirilmiş Semptomları Olan Çocuklar

Çoğu yetişkin, çocuklarının/öğrencilerinin “olgun olması” konusunda beklentilere sahiplerdir. Hatta, yaygın …