Psk. Ayşenur Güngör

Psk. Ayşenur GÜNGÖR

Ünvanlar

Uzman Klinik Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

0-18

Eğitim

 • Lise: Muammer Dereli Anadolu Öğretmen Lisesi
 • Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Deneysel Psikoloji
 • Yüksek Lisans: TED Üniversitesi, Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen)
 • Doktora: TED Üniversitesi, Klinik Psikoloji (devam ediyor)

Biyografi

Sertifikalar ve Diğer Eğitimler

 1. Çocuklarla Psikodrama Eğitimi (Galabina Tarashoeva, MD & Fabian Blobel, MD) - devam ediyor
 2. Çocuk-Ergen Şema Terapi Süpervizyon Eğitimi (Christof Loose, PhD) - devam ediyor
 3. Çocuk-Ergen Şema Terapi Eğitimi (Christof Loose, PhD)
 4. Çocuk ve Ergenlerle EMDR Grup Süpervizyonu (Prof. Dr. Ümran Korkmazlar)
 5. EMDR ve İyileştiren Hikaye “Healing Story” Eğitimi (Prof. Dr. Ümran Korkmazlar)
 6. Çocuklarla EMDR - Flash Tekniğinin Kullanımı (Prof. Dr. Ümran Korkmazlar)
 7. Çocuklar ve Ergenler ile EMDR Eğitimi (Prof. Dr. Ümran Korkmazlar)
 8. EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Uzm. Psk. Emre Konuk)
 9. 9-12 yaş Sağlıklı Cinsel Gelişim Eğitici Eğitimi - Culture Reframed (Prof. Dr. Gail Dines & Uzm. Psk. Nilüfer Devecigil
 10. T.A.T – Tematik Algı Testi (Dr. Çağay Dürü)
 11. P.A.C.T – Psychobiological Approach to Couple Therapy İleri Düzey (Stan Tatkin, PsyD)
 12. P.A.C.T – Psychobiological Approach to Couple Therapy I. Düzey (Stan Tatkin, PsyD)
 13. P.A.C.T – Güvenli İşleyen İlişkiler Atölye Çalışması (Stan Tatkin, PsyD)
 14. Psikodrama Eğitimi (Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü (Tülin Kuşgözoğlu ve Dr. Berna Arapaslan) - devam ediyor
 15. Öyküde Kukla, Hareket, Ses (Sevda Çevik), Ankara Psikodrama Derneği
 16. Deneyimsel Oyun Terapisinde Hayvanların, Rollerin ve Çevresel Koşulların Sembolik Anlamları (Dr. Byron Norton)
 17. Deneyimsel Oyun Terapisinde Oyuncakların Sembolik Anlamları (Dr. Byron Norton)
 18. Çocuklarda Sosyal Duygusal Gelişim - Esnek Dayanıklılık Yol Haritası (Maggie Kline)
 19. Somatik Deneyimleme - SE Giriş Semineri (Ariel Giarretto)
 20. Somatik Deneyimleme - SE Basics (Didem Çaylak Van Zuijlen)
 21. Deneyimsel Oyun Terapisinde Çocukların Metaforik İfadeleri (Dr. Byron Norton)
 22. Deneyimsel Oyun Terapisi, İleri Aşama (Dr. Byron Norton)
 23. Deneyimsel Oyun Terapisi, Temel Aşama (Uzm. Psk. Nilüfer Devecigil)
 24. Ergenlik Üzerine Webinarı - Dr. Christa Santangelo
 25. Şefkat Odaklı Terapi Workshop (Prof. Dr. Paul Gilbert ve Dr. Hannah Gilbert)
 26. Çocuklarda Duyusal Konular (Nilüfer Devecigil, Sarah Steinborn Gökler, Caroline de Biolley)
 27. Şema Terapi Eğitimi (Prof. Dr. Gonca Soygüt)
 28. Denver-II Gelişimsel Tarama Testi (Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği)
 29. WISC-4 Wechsler Çocuklar için Zeka Testi (Türk Psikologlar Derneği)
 30. Çocuk-Ergen Değerlendirme Envanterleri (İnsan Çizimi, Aile Çizimi, Bender Geştalt, Cümle Tamamlama, AGTE Ankara Gelişim Tarama Testi, Gazi Beier Çocuklar için Resim Yorumlama Testi, CAT Okul Öncesi Çocuklar için Algı Testi, SIMONS Testi-Ergenler için) – Prof. Dr. Bahar Gökler, TED Üniversitesi
 31. Nöropsikolojik Test Bataryası - Stroop TBAG, İşaretleme Testi, Görsel İşitsel Sayı Dizisi B Formu, Wisconsin Kart Eşleme Testi, Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Raven Standart Progresif Matrisler Testi, İşitsel Sözel Öğrenme Testi, Sayı Dizisi Öğrenme Testi (Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar)
 32. MOXO d-CPT Dikkat Testi
 33. Oyun Terapisi Eğitimi (Prof. Dr. Ferhunde Öktem ve Prof. Dr. Gülsen Erden)
 34. Çocuk-Ergenlerde Travmaya Yaklaşım: Psikodrama Teknikleriyle Uygulamalı Kurs (Prof. Dr. Bahar Gökler), Prof. Dr. Selahattin Şenol Bahar Okulu
 35. Aile Terapisi Odaklı Süpervizyon Eğitimi (Prof. Dr. Ayşe Yalın), Madalyon Psikiyatri Merkezi
 36. Süpervizyon Eğitimi (Prof. Dr. Bahar Gökler), TED Üniversitesi
 37. WAIS-4 Wechsler Yetişkinler için Zeka Testi – standardizasyon çalışması (Türk Psikologlar Derneği ve Hacettepe Üniversitesi)
 38. Güvenli Yer Senaryoları Testi (Doç. Dr. Sait Uluç), Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu
 39. Pedagojik Formasyon Eğitimi (Gazi Üniversitesi)
 40. Marmara İlk Okula Hazır Oluş Testi (Dr. Özgül Polat), Olgu Psikolojik Danışma
 41. Psikodinamik Yönelimli Süpervizyon Eğitimi (Doç. Dr. Sedat Işıklı ve Dr. Çağay Dürü), Carpe Diem Bireysel Kurumsal Gelişim Hizmetleri
 42. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Eğitimi (Prof. Dr. Hakan Türkçapar) Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 43. MMPI Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Doç. Dr. Sedat Işıklı), Türk Psikologlar Derneği
 44. Travma Eğitimi (Doç. Dr. Sedat Işıklı ve Dr. Çağay Dürü), Carpe Diem Bireysel Kurumsal Gelişim Hizmetleri
 45. Nöropsikolojik Değerlendirme Envanterleri (Çizgi Yönünü Belirleme Testi, MoCA-Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği, Minimental Durum Değerlendirme Testi, İz Sürme Testi, Saat Çizme Testi, Beck Depresyon/Anksiyete Envanteri, Hamilton Depresyon/Anksiyete Envanteri, İşlevsel Faaliyetler Anketi (İFA), Arttırılmış İpuçlu Hatırlama Testi), Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji lisans eğitimi süresince Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Ankara Otistik Bireyler Derneği’nde gönüllülük faaliyetleri yürütmüş; Ankara Üniversitesi Otizm Merkezi’nde ve Kocaeli Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde staj yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamış, çeşitli nöropsikolojik test eğitimleri almış ve tezinde görgü tanıklığı belleği çalışmıştır. Yüksek lisans eğitimi sonrasında Bilişsel Davranışçı Terapi ve travma odaklı eğitimlere katılmış; süpervizyon almıştır. Özel bir ana okulunda psikolog olarak görev yapmış; çocuk gözlem ve değerlendirmesinin yanı sıra öğretmenlere ve ailelere yönelik kurum içi eğitimler düzenlemiştir.

TED Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans programına burslu olarak kabul almış, ‘Marmara Depreminin Yarattığı Travmanın Kuşak Aşkın Aktarımı’ konusunda tez hazırlayarak mezun olmuştur. Yüksek Lisans Tezi “Egeden Çocuk ve Travma Vakfı” tarafından travma alanında hazırlanan çalışmalar içerisinde lisansüstü tez ödülüne layık görülmüştür.

TED Üniversitesi’ndeki klinik psikoloji yüksek lisans eğitimi süresince Prof. Dr. Serap Özer’den çocuk ve ergenlerle Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi; Prof. Dr. Ayşe Yalın ve Doç. Dr. Ilgın Gökler-Danışman’dan Aile Terapisi eğitim ve süpervizyonu; Prof. Dr. Bahar Gökler’den çocuk odaklı psikoterapi eğitim ve süpervizyonu; Prof. Dr. Ferhunde Öktem ve Prof. Dr. Gülsen Erden’den oyun terapisi eğitimi almıştır. Yüksek lisans eğitimi sürecinde Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nde klinik stajını tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Türk Psikologlar Derneği iş birliğinde yürütülen WAIS-IV (Wechsler Yetişkinler için Zekâ Testi) test bataryasının Türkiye standardizasyon ekibinde yer almıştır.

Çocuk-Ergen Şema Terapi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR, Sistemik ve Psikobiyolojik yönelimli aile terapisi odaklı çalışmaktadır.

Klinik Psikoloji Doktora eğitimine devam etmektedir.

Türk Psikologlar Derneği ve TEDU Mezunlar Derneği üyesidir.

Anne Olmak

Anne Olmak

Anne olmak, insan yaşamında bütün duyguları aynı anda yaşatabilen en özel süreçtir. Birçok kadın bu süreci planlayıp …

Evlilikten mi Kendimizden mi Korkar Olduk

Evlilikten mi Kendimizden mi Korkar Olduk?

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de son yılda evlenme oranı yüzde on gibi ciddi bir düşüşte. Yıllar önce …

Boşanma Psikolojik Bir Bakış

Boşanma: Psikolojik Bir Bakış

Ebeveynlerin çocukları için danışmanlık veya terapi hizmeti almak istedikleri konuların en yaygın olanlarından biri …