Psk. Ayşegül MENTEŞEOĞLU

Psk. Ayşegül Menteşeoğlu

Ünvanlar

Klinik Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

18+

Eğitim

 • Lisans: Ufuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü (2019)
 • Yüksek Lisans: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji
 • Yüksek Lisans Bitirme Projesi: Ebeveyn Tutumları Ve Yetişkin Bağlanma Biçimlerinin Obsesif Kompulsif Bozukluk İle İlişkisi

Biyografi

Sertifikalar ve Katılım Belgeleri

Terapi Eğitimleri

 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, 50 Saatlik Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi Bilişsel Terapinin Kuram ve İlkeleri, Bilişsel Davranışçı Kişilik Kuramı, Depresyon, Panik Bozukluk, Özgül Fobi, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Sosyal Fobi, Sınav Anksiyetesi, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Somatoform Bozuklukların Bilişsel Davranışçı Kuram ve Terapileri, Travma Sonrası Stres Bozukluğu İçin BDT (Eylül 2018 – Şubat 2019)
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, 30 Saatlik Beceri Kazandırma ve Süpervizyon Uygulaması Eğitimi, Sorun Saptama, Amaç Belirleme, Bilişsel Modeli Sunma, Gündem Belirleme, Kesitsel Formülasyon Yapma, Düşünceye Müdahale Etme, Ödev Düzenleme, Davranış Deneyleri, Maruz Bırakma Programlama, Derine İnme, İnançları Saptama, Değiştirme, Alternatif İnanç Geliştirme (20-23 Mayıs 2019)
 • İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü, 40 saatlik 1. Düzey Aile ve Evlilik Terapisi Kuramsal Eğitimi, (19-23 Haziran 2019)
 • İlişki Pusulası Aile alışmaları Enstitüsü, 40 saatlik 2. Düzey Aile ve Evlilik Terapisi Uygulamalı Eğitimi, ( 21-25 Ağustos 2019)
 • Yüksek lisans ders kapsamında “Kişiler Arası İlişkiler Terapisi” süpervizyonu alınmış ve başarıyla tamamlanmıştır.

Test Sertifikaları

 • Nöröpsikolojik Test Eğitimi, Uygulama ve Puanlama Sertifikası (25-26 Kasım 2017): Stroop Testi TBAG Formu , İşaretleme Testi, Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi- B Formu
 • Nöröpsikolojik Test Eğitimi, Uygulama ve Puanlama Sertifikası (13- 14 Ocak 2018): Wisconsin Kart Eşleme Testi, Raven Standart Progresif Matrisler Testi, Çizgi Yönünü Belirleme Testi
 • Nöröpsikolojik Test Eğitimi, Uygulama ve Puanlama Sertifikası (17 Şubat 2018): Sayı Dizisi Öğrenme Testi, İşitsel Sözel Öğrenme Testi

Staj Ve Gönüllü İş Deneyimi

 • Staj: Özel Boylam Psikiyatri ve AMATEM Hastanesi: “Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimi”, 30 iş günü; 12 Haziran -15 Temmuz 2017 ( Katılım Belgesi Mevcuttur)
 • Staj: AKADEMİK Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi ( Prof. Dr. Kemal Arıkan): (Eylül 2019- Şubat 2020)
 • Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi: Asistan psikolog olarak aktif terapi süreci ve danışan takibi (2019- 2020)
 • Glia Danışmanlık Merkezi

Projeler

 • Araştırma/ Uygulama: Klinik Psikolojide Seçme Konular-2 (Geriontoloji) dersi kapsamında, Dr. Öğretim Üyesi Meltem ANAFARTA ŞENDAĞ’ ın yürütmekte olduğu bir araştırmanın saha –uygulama çalışmalarında gönüllü olarak çalışma (2017)
 • “Ufuk Psikoloji’de Günübirlik Sohbetler: Yaşlanma ve Tazelenme” başlıklı konferansın organize edilmesinde aktif rol alma (07.05. 2018- Ufuk Üniversitesi İncek Kampusü, Ankara)

Özgeçmiş

Ayşegül Menteşeoğlu, 1993 yılında Ankara’ da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 2013’ de Ufuk Üniversitesi psikoloji bölümünde başladığı lisans öğrenimini 2019 yılında tamamladı. Lisans öğrenimi süresince nöropsikolojik test eğitimleri aldı. Lisans eğitimi sırasında az sayıda kişinin kabul edildiği “Klinik Psikolojide Olgu Çalışmaları (Dr. Öğretim Üyesi G. Zeynep GÜLÇAT)” dersini almaya hak kazandı ve bu ders kapsamında, GATA Hastanasi yetkili psikoloğunun süpervizyonu ile görüşme yaparak hastanın vaka analizini çıkartma tecrübesi edindi. Boylam Psikiyatri ve AMATEM Hastanesi’ nde  yaptığı staj sürecinde çeşitli bilimsel eğitimler aldı, vizitelere katıldı ve  hasta görüşmeleri yaptı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Bilişsel Davranışçı Terapi, aile ve çift terapisi eğitimlerini aldı. Üsküdar Üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisans öğrenimini 2020 yılında tamamladı. Yüksek lisans sırasında Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde asistan psikolog olarak çalıştı.

Özgüven Eksikliği Nedir Nasıl Oluşur

Özgüven Eksikliği Nedir, Nasıl Oluşur?

Özgüven Hareketleri Önce, Özgüven Hissi Sonra Gelir! Özgüven, kişinin hayatında iletişim kurma ve kendini ifade …

Anne Olmak

Anne Olmak

Anne olmak, insan yaşamında bütün duyguları aynı anda yaşatabilen en özel süreçtir. Birçok kadın bu süreci planlayıp …

Evlilikten mi Kendimizden mi Korkar Olduk

Evlilikten mi Kendimizden mi Korkar Olduk?

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de son yılda evlenme oranı yüzde on gibi ciddi bir düşüşte. Yıllar önce …