Psk. Aylin EVRANKAYA

Psk. Aylin Evrankaya

Ünvanlar

Uzman Psikolog

İlgilendiği yaş aralığı

0 -18

Eğitim

 • Lise: Özel Eyüboğlu Çamlıca Koleji, Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP)
 • Lisans: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü (Onur Öğrencisi)
 • Yüksek Lisans: TED Üniversitesi, Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi

Biyografi

Sertifikalar ve Diğer Eğitimler

 • KONTAKT: Social Skills Group Training for Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder, Karolinska Instituet, 2020
 • Afetlerde Psikososyal Destek Online Eğitimi, TED Üniversitesi, 2020
 • Grup Terapisi Online Eğitim, TED Üniversitesi, 2020
 • Çocuk ve Ergenlerde Sanat Terapisi Online Kısa Eğitim, Oyun Terapileri Enstitüsü, 2020
 • Psikodrama Tekniklerinin Çift ve Aile Terapisinde Kullanımı: Sosyometri ve Rol Kuramlarından Uygulamalar Online Kısa Eğitim, Çift ve Aile Terapileri Derneği, 2020
 • A.C.T. – Çift Terapisinde Psiko-biyolojik Yaklaşım Online Kısa Eğitim, Çift ve Aile Terapileri Derneği, 2020
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Klinik Gözlem Bataryası ve Matermatik Okuma Yazma Değerlendirme Ölçeği, Türk Psikologlar Derneği, 2020
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-IV)” Uygulama Hakkı, Türk Psikologlar Derneği 2019-2020
 • Süpervizyon Eğitimi (Prof. Dr. Gülsen Erden), TED Üniversitesi, 2019
 • Oyun Terapisi Eğitimi ve Süpervizyonu (Prof. Dr. Ferhunde Öktem; Prof. Dr. Gülsen Erden; Prof. Dr. Nur Serap Özer), TED Üniversitesi, 2018-2019
 • Çocuk-Ergen Değerlendirme Envanterleri (İnsan Çizimi, Aile Çizimi, Bender Geştalt, Cümle Tamamlama, AGTE Ankara Gelişim Tarama Testi, Tifaldi, Mac Arthur Öykü Testi), TED Üniversitesi, 2018-2019
 • Süpervizyon Eğitimi (Prof. Dr. Nur Serap Özer), TED Üniversitesi, 2018
 • WISC-4 Wechsler Çocuklar için Zekâ Testi (Prof. Dr. Serap Özer), TED Üniversitesi, 2018
 • Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Prof. Dr. Nur Serap Özer), TED Üniversitesi, 2018
 • Aile Terapisi Eğitimi (Prof. Dr. Ayşe Yalın; Prof. Dr. Ilgın Gökler Danışman), TED Üniversitesi, 2018
 • Çocuk ve Aile Gözlem Görüşme Teknikleri, Madalyon Akademi, 2017
 • Çocuk Değerlendirme Testleri (Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, d2 Dikkat Testi, Burdon Dikkat Testi, Coopersmith Özsaygi Envanteri, Aile Değerlendirme Ölçeği, Cattell Zeka Testi, Frankfurter Konsantrasyon Testi, Şekil Örüntü Testi, Sınav Kaygısı Online Envanteri, Louisa Duss Öykü Testi, Piers Harris Özkavram Ölçeği, Raven Progresif Matrisler Testi), Bilgelik Enstitüsü, 2016
 • Oyun Terapi Kısa Eğitim, Psikiyatri ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü – 2015

Akademik Çalışmalar

Evrankaya, A. (2020), Conceptions Of Parental Authority And The Roles Of Parent-Adolescent Conflict And Parental Control Behaviors On Adolescent Adjustment. (Unpublished master’s thesis). TED University, Ankara.

Evrankaya, A., Kaya, D. (2017). The Relationship of Parenting with Adolescents ‘Academic and Social Functioning. (Unpublished senior thesis). Bilkent University, Ankara.

Lisans eğitimine İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde başlamıştır ve gelişim ile klinik psikolojiye olan ilgisinden dolayı stajlarını Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Araştırmaları Laboratuvarı (2016) ile Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Birimi (2017)’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince Bilkent Üniversitesi (Ebeveyn Kontrol Davranışları, Öğrencilerin Akademik ve Sosyal Kimlik Kavramsallaştırmaları ve Motivasyon) ve Ege Üniversitesi (Akran Zorbalığı Müdahale Programları, Ebeveyn Kontrol Davranışları ve Öğretmenlerin Akran Zorbalığına karşı Tutumları) bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli araştırmalar ve TUBİTAK projelerinde gönüllü araştırmacı olarak görev almıştır. Bu süre içerisinde çocuk ve aile gözlem görüşme, oyun terapi ve çocuk değerlendirme testleri eğitimlerini tamamlamıştır. 2017 yılında Bilkent Üniversitesi’nden onur öğrencisi olarak mezun olmuştur.

Yüksek lisans eğitimine 2017 senesinde TED Üniversitesi Gelişim Odaklı Çocuk ve Ergen Klinik Psikolojisi Bölümü’nde başlamıştır. Yüksek lisans eğitimi kapsamında çocuk ve ergen bilişsel davranışçı terapi eğitimi, çocuk ve ergen klinik gözlem ve değerlendirme eğitimi, oyun ve aile terapileri teorik ve süpervizyon eğitimlerini tamamlamıştır. Yüksek lisans zorunlu klinik stajı kapsamında ise 9 ay boyunca Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları bölümünde görev almıştır. Görev aldığı süre içerisinde AGTE ve Öğrenme Güçlüğü testleri uygulamaları gerçekleştirirken, Tifaldi ve Peabody testlerinin teorik ve uygulama eğitimlerini de tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitiminin ikinci senesinde Gymboree Play and Music Ankara (2018) bünyesinde oyun öğretmeni ve psikolog olarak çalışmaya başlamıştır. Çalıştığı süre boyunca 0-5 yaş arasındaki çocukların gelişim düzeylerini destekleyici oyun, resim ve İngilizce dersleri vermiştir. Kurumun İngilizce ders programını farklı yaş ve gelişim düzeylerine göre yeniden düzenlemiştir. Aynı zamanda 0-5 yaş arasında çocukları olan ebeveynlere aylık bireysel danışmanlık ve interaktif seminer hizmeti vermiştir. Seminerlerini çocukla etkili oyun oynama teknikleri, aile içerisindeki sınırlar ve çocuklarda duygu regülasyonu gibi konular üzerine gerçekleştirmiştir. Yüksek lisans eğitimini “Ebeveyn Otoritesinin Kavramsallaştırılması ve Ebeveyn-Ergen Çatışmasının ve Ebeveyn Kontrol Davranışlarının Ergenin Uyumuna Olan Etkileri” tezini savunarak 2020 senesinde tamamlamıştır.

Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra Zeynep Yıldız Eğitim Akademi (2019) bünyesinde Uzman Psikolog bireysel seanslarını sürdürürken çocuklara ve gençlere yönelik duygusal regülasyon, etkili iletişim, empati ve daha pek çok önemli duygusal ve sosyal konu ve de beceri üzerine yüz yüze ve online olarak hem Türkçe hem de İngilizce atölye çalışmaları gerçekleştirmiştir. Ebeveynlere yönelik ise öz şefkat, aile içi etkili iletişim ve sınır düzenleme ve duygusal regülasyon gibi önemli konularda interaktif atölyeler düzenlemiştir. Bu süre içerisinde Psikomore adlı online terapi ve danışmanlık platformu bünyesinde ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesinde ebeveyn, çocuk ve ergen terapisti olarak görev almıştır. Türk Psikologlar Derneği üyeliği bulunmaktadır.

Anne Olmak

Anne Olmak

Anne olmak, insan yaşamında bütün duyguları aynı anda yaşatabilen en özel süreçtir. Birçok kadın bu süreci planlayıp …

Evlilikten mi Kendimizden mi Korkar Olduk

Evlilikten mi Kendimizden mi Korkar Olduk?

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de son yılda evlenme oranı yüzde on gibi ciddi bir düşüşte. Yıllar önce …

Boşanma Psikolojik Bir Bakış

Boşanma: Psikolojik Bir Bakış

Ebeveynlerin çocukları için danışmanlık veya terapi hizmeti almak istedikleri konuların en yaygın olanlarından biri …