Psk. Aybüke YARDIMCI ARDOR

Ünvanı

Uzman Psikolog

İlgilendiği yaş aralığı

0 -18

Eğitim

 • Lise: Çorlu İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi (ÇAÖL)
 • Lisans: Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü (Yüksek Onur Öğrencisi), 2018
 • Yüksek Lisans: TED Üniversitesi, Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi, 2020

Biyografi

Sertifikalar ve Diğer Eğitimler

 • İşaret Dili eğitimi, Antalya Gençlik Merkezi (MEB onaylı), 2017
 • GEÇDA (Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı), Akdeniz Üniversitesi, 2017
 • Klinik İlk Görüşme Süpervizyonu, Akdeniz Üniversitesi, 2018
 • Holland Mesleki İlgi Envanteri kullanımı, Akdeniz Üniversitesi, 2017
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Klinik Gözlem Bataryası, Neurometrika, 2018
 • Nöropsikolojik Test Bataryası (GISD-B, Stroop, İşaretleme Testi), Neurometrika, 2018
 • Psikodrama Hazırlık Eğitimi, Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, 2018- 2019
 • Psikodrama Temel Aşama Eğitimi, Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, 2019
 • WISC-4 Wechsler Çocuklar için Zekâ Testi (Prof. Dr. Serap Özer), TED Üniversitesi, 2018- 2019
 • Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Prof. Dr. Nur Serap Özer), TED Üniversitesi, 2018
 • Bender- Gestalt Görsel- Motor Algo Testi, TED Üniversitesi (Prof. Dr. Nur Serap Özer), 2018
 • Klinik Çocuk İlk Görüşme Değerlerlendirme Testleri (“Bir İnsan Çiz”, “Bir Aile Çiz”, “Beier Cümle Tamamlama Testi”, TED Üniversitesi (Prof. Dr. Nur Serap Özer), 2018
 • Aile Terapisi Eğitimi (Prof. Dr. Ayşe Yalın; Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman), TED Üniversitesi, 2018
 • AGTE Erken Dönemi Gelişim Değerlendirme Testi Eğitimi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA), 2019
 • Ergen- Ebevyen Danışmanlığı Süpervizyonu (Doç. Dr. Ş. Gülin Evinç), Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, 2019- 2020
 • Oyun Terapisi Süpervizyonu (Prof. Dr. Gülsen Erden), Ankara Üniversitesi, 2020
 • Grup Terapisi Online Eğitim, TED Üniversitesi, 2020
 • Afetlerde Psikososyal Destek Online Eğitimi, TED Üniversitesi, 2020

Akademik Çalışmalar

Yardımcı, A. (2020), The Effect of Academic Rumination on Goal Orientations in Perfectionist Adolescents. (Unpublished master’s thesis). TED University, Ankara.

Lisans eğitimini 2018 yılında Akdeniz Üniversitesi psikoloji bölümünde yüksek onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Lisans sürecinde yüz nakli hastaları üzerinde yürütülen bir nöropsikolojik araştırmada araştırmacı asistanlık yapmıştır. Lisans eğitimi sırasında gelişim psikolojisi alanında stajını özel bir kreşte; klinik psikoloji alanında stajını ise “Çorlu Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi servisi”, “Psikiyatri polikliniği ve yataklı servisi” ve “AMATEM” merkezlerinde tamamlamıştır.

2018 yılında TED Üniversitesi Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi yüksek lisans programını kazanarak ve 2020 yılında bu bölümden “Uzm. Klinik Psikolog” ünvanı ile mezun olmuştur. Yüksek lisans sürecinde klinik stajını GATA “Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi polikliniği” nde gerçekleştirmiş ve eş zamanlı olarak TED Üniversitesi Uygulamalı Klinik Psikoloji biriminde süpervizyonlu danışan takibinde bulunmuştur. Ek olarak gönüllü klinik stajını ise “Özlem Gülümser ve Hakan Balta’nın Gelişimsel Pediatri Kliniği” nde Uzm. Psk. Ekin Kayhan’ın yanında tamamlamıştır. Bu dönemde, TED Üniversitesi yüksek lisans eğitim programı dahilinde ebeveyn danışmanlığı ve davranışçı ergen psikoterapisi alanında Hacettepe Üniversitesi’nde Doç. Dr. Ş. Gülin Evinç tarafından süpervizyon eğitimi almıştır. Çocuk merkezli yönlendirmesiz oyun terapisi alanında ise Ankara Üniversitesi’nde Prof. Dr. Gülsen Erden önderliğinde klinik süpervizyon eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitim süreci boyunca Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman ve Prof. Dr. Ayşe Yalın tarafından Aile Terapisi teorik eğitimi ve Prof. Dr. Nur Serap Özer tarafından da Çocuk ve Ergenle Bilişsel Davranışçı Terapi teorik eğitimi bulunmaktadır. Ayrıca COVID-19 pandemi sürecinde TED üniversitesi psikoloji bölümü tarafından psikososyal destek amacı güden “TEDU COPeS” ekibinin bir parçası olarak görev almıştır. Yüksek lisans tezini ise “The Effect of Academic Rumination on Goal Orientations in Perfectionist Adolescents (Mükemmeliyetçi Ergenlerde Akademik Ruminasyonun Hedef Yönelimi Üzerindeki Etkisi” başlığıyla yazmıştır.

Yüksek lisans sürecine ek olarak Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsünde psikodramatist olmak amacıyla uzun süreli bir eğitim süreci içerisindedir. Bu eğitimin Hazırlık aşamasını tamamlamış olup Temel Aşaması’nda aktif olarak öğrenimine devam etmektedir.

Klinik alanda çocuk ve ergenlerde psikolojik değerlendirme yöntemleri olarak Özgül Öğrenme Bozukluğu Genişletilmiş Nöropsikometri Bataryası, BİLNOT Bataryası (Nöropsikolojik Test Bataryası) Dikkat Testleri (Stroop, İşaretleme Testi ve Görsel- İşitsel Sayı Dizileri B Formu), Gazi Erken Çocukluk Gelişim Değerlendirme Aracı (GEÇDA), Bender - Gestalt Görsel-Motor Algılama Testlerini aktif olarak uygulamaktadır.

Aktif olarak çocuklarla “kaygı, korku, öfke gibi duygular; mindfulness, sosyal beceri geliştirme gibi konular üzerine atölyeler düzenlemektedir. Şu anda da klinik çalışmalarını çocuk ve ergenler üzerinde yüz yüze ve online olarak gerçekleştirmektedir.

Stresin Hayatımıza Etkisi

Stresin Yaşamımıza Etkisi

Stresi Anlama Stres, farklı durumlarda ve beklenmedik şekilde hayatımızı etkileyebilecek potansiyele sahip, duygularımızı, …

vajinismus

VAJİNİSMUS

Vajinismus ülkemizde yaygın olarak görülen cinsel işlev bozukluklarından biridir. Tanım olarak vajinismus, vajina …

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

DEHB, kişinin “kolayca ulaşılamayacak bir hedefe varmak için kullandığı kendini düzenleme becerileri” olarak …