Prof. Dr. Pınar YURTBAŞI

Ünvanlar

Psikiyatri Uzmanı

İlgilendiği Yaş Aralığı

0 - 18

Eğitim

 • Lisans, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1997)
 • Uzmanlık, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Ergen Psikiyatrisi ABD (2001)
 • Inceptor Fellowship, International Mental Health/Developmental Disabilities Program, Fogarty International Center,
 • Children’s Hospital, Boston (2009)
 • Boston University, School of Public Health, Biostatistics (2009)
 • Sleep Study Center, Children’s Hospital, Boston (2009, 2012)
 • ADOS-clinical and research training, Michigan (2010)
 • RDoC First Working Group Meeting, Bethesda/Washington DC (2016)

Biyografi

Pozisyonlar ve Görevlendirmeler:

 • Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi   1997-2001
 • Uzman Hekim, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi   2001-2002
 • Yardımcı Doçent, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi   2003-2005
 • Uzman Hekim, Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Ankara   2005-2008
 • Bilimsel Koordinatör, Fogarty International Center, Mental Health/Developmental Disabilities Program, Children’s Hospital, Boston   2006-2016
 • Doçentlik:   Aralık 2008
 • Klinik Şef Yardımcısı, Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Ankara   2009-2013
 • Profesörlük   Ağustos 2014
 • Anabilim Dalı Başkanı, Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara   2013-2016
 • Madalyon Özel Psikiyatri Merkezi  2017

YAYINLAR

MAKALELER

A1. SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded, SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler

Yurtbaşı P, Aldemir S, Bakır MGT, Aktaş Ş, Ayvaz FB, Satılmış ŞP, Münir KM. Comparison of neurological and cognitive deficits in children with ADHD and anxiety disorders. Journal of Attention Disorders, 1087054715578003, 2015

Çöp E, Yurtbaşı P, Öner Ö, Münir KM. Genetic testing in children with autism spectrum disorders. Journal of Anatolian Psychiatry, 16(6), 426, 2015

Unver B, Oner O, Yurtbaşı P. Differential diagnosis between Schizotypal Personality Disorder and Autism Spectrum Disorders: a case report. Turkish Journal of Psychiatry, 26 (1) 65-70, 2015

Oner O, Yurtbasi P, Er A, Basoglu N. The inpatient treatment process for severe school refusal. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 24(2), 176-9, 2014

Oner P, Oner O, Munir KM. Three-Item Direct Observation Screening (TIDOS) for Autism Spectrum Disorder. Autism, 18 (6) 733-42, 2014

Oner P, Oner O, Cop E, Munir KM. Effect of ferritin on short-term treatment response in attention deficit hyperactivity disorder. Bulletin of Clinical Psyhcopharmacology,  22 (4) 325-331, 2012

Oner P, Oner O, Azik FM, Cop E, Munir KM. Ferritin and Hyperactivity Ratings in Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Pediatr Int, 54 (5) 688-92, 2012

Oner P, Oner O, Cop E, Munir KM. Validity and Reliability of Social Communication Questionnaire in Preschool children. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 22:43-50, 2012

Oner O, Oner P, Cop E, Munir KM. Characteristics of DSM-IV Attention Deficit Hyperactivity Disorder Combined and Predominantly Inattentive Subtypes in a Turkish Clinical Sample. Child Psychiatry Hum Dev, 43 (4) 523-32, 2012

Cop E, Oner P, Oner O. Risperidone and double incontinence in a child with autism. J Child Adolesc Psychopharm, 21:647-8, 2011

Oner O, Oner P, Bozkurt O, Keser N, Odabas E, Karadag H. Zinc and Ferritin Levels on Parent and Teacher Reported Symptom Scores in Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Child Psychiatry and Human Development 41 (4) 441-7, 2010

Oner P, Barut Y, Oner O, Uneri OS, Bodur S, Turgut S, Munir KM. Pediatric Sleep Questionnaire: Validity and Reliability of the Turkish Form.  Clinical Bulletin of Psychopharmacology, 19 (4) 382-395, 2009

Oner O, Alkar O, Oner P. Relation of ferritin levels with symptom ratings and cognitive performance in children with ADHD. Ped Int, 50:40-44, 2008

Oner P, Oner O. Relationship of Ferritin to Symptom Ratings Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Effect of Comorbidity. Child Psychiatry Hum Dev. 39:323-30, 2008

Oner P, Oner O, Aysev A, Kucuk O, Ibis E. Comparison of cerebral blood flow of children with obsessive compulsive disorder and with attention deficit hyperactivity disorder. Turk Psikiyatri Derg, 19:13-8, 2008

Oner O, Oner P. Psychopharmacology of pediatric obsessive compulsive disorder, 3 case reports. J Psychopharmacol, 22:809-11, 2008

Oner P, Dirik EB, Taner Y, Caykoylu A, Anlar O. Association between low serum ferritin and restless legs syndrome in patients with attention deficit hyperactivity disorder. Tohoku J Exp Med. 213(3) 269-76, 2007

Oner O, Oner P, Aysev A, Kucuk O, Ibis E. Regional cerebral blood flow in children with ADHD, changes with age. Brain Dev 27, 279-85, 2005

Oncu B, Oner O, Oner P, Erol N, Aysev A, Canat S. Symptoms defined by parents’ and teachers’ ratings in Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Changes with age. Can J Psychiat  49, 487-91, 2004

Oner O, Oner P, Deda G, Icagasiglu D. “Psychotic disorder in a case with Hallervorden-Spatz Disease.” Acta Psychiat Scand, 108, 394-397, 2003

A2. Ulusal ve uluslarası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Ayvaz FB, Yurtbaşı P, “Çocukluk Çağında Epilepsi ile İlişkili Psikiyatrik Bozukluklar: Bir Olgu Sunumu/Psychiatric Disorders Related with Childhood Epilepsy: A Case Report,” Turk J Child Adolesc Ment Health, 23(2): 129-133, 2016

Üneri ÖŞ, Turgut S, Öner P, Bodur Ş, Rezaki B, “Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan 8-12 yaş grubu çocuklarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi” Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi, 17 (1) 27-31, 2010

Öner P, Turkçapar H, Uneri ÖS, “Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi-I,” Kriz Dergisi, 16 (1) 11-18, 2008

Öner P, Uneri ÖS, Rezaki B, Bodur S, “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuklarda Uyku Sorunları ve Klinik Değişkenlerle İlişkisi,” Kriz dergisi, 16 (2) 25-31, 2008

Aysev A, Oner P,  “Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Almış Olguların Ergenlik Dönemindeki Psikiyatrik Durumlarının İncelenmesi,” Kriz Dergisi 10 (2) 41-48, 2002

Oncu B, Oner O, Oner P, Aysev A, Canat S, “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Aile ve Öğretmenlerin Bildirdiği Belirtiler: Yaşa göre değişim,” Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 10 (2) 123-128, 2002

Aysev A, Oner P, “Çocuklukta Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Almış Olguların Ergen Görünümleri: Kesitsel Bir Çalışma,” Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi, 8 (3) 127-131, 2001

Öner P, Aysev A, İçağasıoğlu D, Deda G, “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocukların Nörolojik Açıdan Değerlendirlmesi,” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 54 (4) 301-306, 2001

Öner Ö, Erol N, Oner P, Aysev A “Anne babaların çocuklarını değerlendirmeleri ile kendi psikolojik durumlarının ilişkisi” Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 8:69-77, 2001

Öner P, “Tourette Bozukluğunda Son 10 Yıldaki Yenilikler,” Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 7 (2) 113-121, 2000

A3. Ulusal ve uluslararası hakemli olmayan dergiler

Yurtbaşı P, “Çocuklarımızı ve Gençlerimizi cinsel istismara uğramaktan nasıl koruyalım?” Yaşama Sanatı, sayı 35, 12-15, 2014

Yurtbaşı P, “Obsesif Kompulsif Bozukluk” Yaşama Sanatı, sayı 37, 42-43, 2015

AyvazFB, Yurtbaşı P, “Çocuk ve ergenlerde uyku sorunları ve uyku hijyeni” Yaşama Sanatı, sayı 38, 8-9, 2015

Öner P, “Çocuklarda Uyku Bozuklukları” Güncel Çocuk Sağlığı, 1 (4) 17-21, 2012

Öner P, Aysev A, “Çocuk ve ergenlerde obsesif kompulsif bozukluk” Sted Dergisi, 10 (11) 409-411, 2001

Öner P, Öner Ö, Aysev A, “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu” Sted Dergisi, 12 (3) 97-101, 2003

BİLDİRİ VE POSTERLER

B1. Uluslarası Kongrelerde Bildiriler ve Posterler

Aldemir S, Dalbudak E, Topçu M, Yurtbaşı P, “A side effect of fluoxetine, ecchymosis: case report” 6th International Psychopharmacology Congress, Antalya, 16-20 April 2014

Oner O, Oner P, Cop E, Munir K, “Attention Deficit Hyperactivity subtypes: comorbidity, treatment response and parental characteristics” pg: 102, 3rd International Congress on ADHD, Berlin, 26-29 May 2011

Oner P, Oner O, Cop E, Munir K, “Ferritin and hyperactivity symptoms in a large clinical sample” pg: 131, 3rd International Congress on ADHD, Berlin, 26-29 May 2011

Oner O, Oner P, Cop E, Munir K, “Moderators of one-month treatment response to OROS methylphenidate in subjects with ADHD in a naturalistic study” pg: 212, 3rd International Congress on ADHD. Berlin, 26-29 May 2011

Oner P, Oner O “Specifity of relationship between iron metabolism and hematological variables with symptom profile in attention deficit hyperactivity disorder” pg: 78-79, Autism ADHD Symposium/International Developmental Neuropsychiatry Meetings-III, Istanbul, 12-14 September 2006

Ozguven HD, Oner O, Baskak B, Oner P, Atbasoglu EC, “The metabolic and clinical effects of olanzapine and quetiapine: preliminary findings from a randomized single-blind trial in patients with schizophrenia. XIIth Biennial Winter Workshop on Schizophrenia” Schizophr Res. Vol:67, Davos, 7-13 February 2004

Oner P, Aysev A, Oner O, Kucuk O, Ibis E, “Exploration of cerebral blood flow of children with obsessive compulsive disorder and with attention deficit hyperactivity disorder: A comperative SPECT study” pg: 49, International Congress of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, New Delhi, Oct 29-Nov2 2002

Oner O, Oner P, Aysev A, Kucuk O, Ibis E, “Regional cerebral blood flow in children with ADHD: Correlation with cognitive measures” pg: 103, International Congress of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, New Delhi, 29 October -2 November 2002

Oner O, Oner P, Oncu B, Canat S, “Correlation of teacher ratings with regional cerebral blood flow in children with ADHD” pg: 103, International Congress of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, New Delhi, 29 October -2 November 2002

Oner O, Oner P, Oncu B, Canat S, “Correlation of CPT scores of adolescent ADHD cases with CBCL, YSR and TRF” pg: 104, International Congress of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, New Delhi, 29 October -2 November 2002

Oncu B, Oner O, Oner P, Aysev A, Canat S, “Symptoms defined by parents and teacher’s ratings in attention deficit hyperactivity disorder: Changes with age” pg: 121, International Congress of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, New Delhi, 29 October -2 November 2002

B2. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında tam metni yayınlanmış bildiriler

Taşyürek E, Öner P, Öner Ö, “Bir olgu sunumu: Şizoaffektif bozukluk” sf: 58-59, 17. Ergen Günleri, Samsun, 6-8 Aralık 2012

Öner Ö, Öner P, Taşyürek E, Çöp E, “Yatarak tedavi gören ilk atak psikotik çocuk ve ergenlerde rutin laboratuvar, görüntüleme, genetik ve EEG değerlendirme sonuçları” pb: 29, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, 9-13 Ekim 2012

Öner Ö, Öner P, Çöp E, Şahin M, Kara H, Akıncı M, Münir K, “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda atomoksetin tedavisi: Naturalistik bir örneklemin retrospektif değerlendirmesi” pb: 68, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, 9-13 Ekim 2012

Öner Ö, Öner P, Munir K, “Otizm Spektrum Bozukluklarının taranması için üç gözlem maddesi” pb: 112, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, 9-13 Ekim 2012

Çöp E, Öner P, Öner Ö, Şahin M, Akıncı M, Münir KM, “Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda genetik anormallikler” pb: 113, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, 9-13 Ekim 2012

Öner Ö, Öner P, Çöp E, “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olgularında OROS metilfenidat ile 1 aylık tedavi yanıtıyla ilişkili faktörler” pb: 154, 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, 5-9 Ekim 2010

Öner P, Barut Y, Öner Ö, Üneri Ö, Bodur Ş, Turgut S, Munir K, “Çocuklarda Uyku Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği” bildiri no: 86, 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyumu, Antalya, 14-19 Ekim 2008

Öner P, Aksu H, Caykoylu A, “Çeşitli Çocukluk Psikopatolojilerinde Çinko Düzeyinin Belirtilerle İlişkisi,” bildiri kitabı sf: 407, 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 1-5 Kasım 2006

Öner Ö, Alkar ÖY, Öner P, “Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olgularında ferritin ve hemoglobin düzeyleri ile bilişsel performans arasındaki ilişki” bildiri kitabı sf:32, 16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları  Kongresi, Belek, 20-23 Nisan  2006

Hallioglu O, Öner P, Toros F, Makharoblide K, Yılgör  E, “Hiperaktif Çocukların Sihirli İlacı Metilfenidatın (Ritalin) Seri Kalp Hızı Değişkenlikleri Üzerine Etkisi” bildiri kitabı sf: 93, 5. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 16-18 Kasım 2005

Öncü B, Öner Ö, Öner P, Aysev A, Canat S. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olgularının anne baba ve öğretmenleri tarafından bildirilen belirtilerinin yaşa göre değişimi. 12. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 15-17 Mart 2002

B3. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan posterler

Darıcı A, Yurtbaşı P, Ayvaz FB, “Omega3 Metilfenidatın Etkinliğini Azaltabilirmi?: Bir olgu sunumu” 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir, 13-16 Nisan 2016

Ayvaz FB, Yurtbaşı P, Darıcı A, “Stimülana Toleransa Alternatif Çözüm: Bir olgu sunumu” 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir, 13-16 Nisan 2016

Teksin MG, Yurtbaşı P Aldemir S, Dalbudak E, “Behavioral Adverse Effects of SSRIs and Quetiapine” Psikiyatri Akademisi/İnteraktif Eğitim Kongresi, Girne, 3-6 Nisan 2014

Teksin MG, Aydın F, Yurtbaşı P Aldemir S, Dalbudak E, “Epilepsiden Bipolar Bozukluğa” Psikiyatri Akademisi/İnteraktif Eğitim Kongresi, Girne, 3-6 Nisan 2014

Öner P, Aysev A, Oner O, Kucuk O, Ibis E, “Obsesif Kompulsif Bozukluğu ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Beyin Kan Akımının İncelenmesi,” poster no:8, Bahar Sempozyumları, Kemer, 24-28 Nisan 2002

Öncü Ö, Öner Ö, Öner P, Canat S, “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısı alan ergenlerde dikkatsizlik belirtileri ve sürekli performans testleri” poster no:9, Bahar Sempozyumları, Kemer, 24-28 Nisan 2002

Öner P, Oztop D, Aysev A, “Çocuk Psikiyatrisinden istenen yatan hasta konsültasyonlarının bir yıllık değerlendirmesi” poster no:26, 12. Ulusal Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 15-17 Mart 2002

Öncü B, Öner Ö, Öner P, Aysev A, Canat S, “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Boxukluğu olgularının anne baba ve öğretmenleri tarafından bildirilen belirtilerinin yaşa göre değişimi” poster no:27, 12. Ulusal Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 15-17 Mart 2002

KİTAP/ANSİKLOPEDİ MADDESİ

C1. Ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel kitapta bölüm

Öner P. “Genetik ve Çocuk Psikiyatrisi”. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi (Kaynak Kitabı), Editörler: Ayla Aysev, Yasemen Işık Taner, 2006.

Öner P, Esiyok B. “Çocuk ve Ergenlerde Adli Psikiyatri”. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi (Kaynak Kitabı), Editörler: Ayla Aysev, Yasemen Işık Taner, 2006.

C2. Tercüme ders kitabında yayımlanmış bölüm (ulusal düzeyde yayımlanmış ansiklopedi maddesi)

“Otizm Spektrum Bozuklukları,” bölümü çeviren: Yurtbaşı P. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, fifth edition (DSM-5). Amerikan Psikiyatri Birliği, Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, beşinci baskı, Çeviri editörleri: Ertuğrul Köroğlu, Füsun Ç. Çuhadaroğlu , 2014.

“Entellektüel Yetersizlik (Entellektüel Gelişimsel Bozukluk),” bölümü çeviren: Yurtbaşı P, Çöp E. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, fifth edition (DSM-5). Amerikan Psikiyatri Birliği, Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, beşinci baskı, Çeviri editörleri: Ertuğrul Köroğlu, Füsun Ç. Çuhadaroğlu , 2014.

“İletişim Bozuklukları,” bölümü çeviren: Çöp E, Yurtbaşı P. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, fifth edition (DSM-5). Amerikan Psikiyatri Birliği, Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, beşinci baskı, Çeviri editörleri: Ertuğrul Köroğlu, Füsun Ç. Çuhadaroğlu , 2014.

“Erken Başlangıçlı Şizofreni,” bölümü çeviren: Öner P. Kaplan Sadock Comprehensive Textbook of Psychiatry, 3307, 8. baskı. Çeviri Editörleri: Hamdullah Aydın, Ali Bozkurt, 2006.

“(Çocuk Psikiyatrisi) Giriş ve Genel Bakış,” bölümü çeviren: Öner P.  Kaplan Sadock Comprehensive Textbook of Psychiatry, 3015, 8. baskı. Çeviri Editörleri: Hamdullah Aydın, Ali Bozkurt, 2006.

“(Çocuk Psikiyatrisi) Normal Çocuk Gelişimi,” bölümü çeviren: Öner P. Kaplan Sadock Comprehensive Textbook of Psychiatry, 3018, 8. baskı. Çeviri Editörleri: Hamdullah Aydın, Ali Bozkurt, 2006.

“Çocuk Psikiyatrisi) Normal Ergenlik Gelişimi,” bölümü çeviren: Öner P. Kaplan Sadock Comprehensive Textbook of Psychiatry, 3035, 8. baskı. Çeviri Editörleri: Hamdullah Aydın, Ali Bozkurt, 2006.

EDİTÖRLÜK ve HAKEMLİK

Klinik Psikiyatri Dergisi (ISSN: 1302-0099) hakemlik  (7)

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi (ISSN: 2146-9490) hakemlik (5)

Anadolu Psikiyatri Dergisi (ISSN: 1302-6631) hakemlik (5)

ATIFLAR

Başlık / Yazar

Basım yılı          Atıf sayısı

Differential diagnosis between Schizotypal Personality Disorder and Autism Spectrum Disorders: a case report. Turkish Journal of Psychiatry, 26 (1)

Unver B, Oner O, Yurtbaşı P. 65-70, 2015                                                                         5

Genetic testing in children with autism spectrum disorders.

E Çöp, P Yurtbaşi, Ö Öner, KM Münir. Anadolu psikiyatri dergisi 16 (6), 426, 2016               3

Three-item Direct Observation Screen (TIDOS) for autism spectrum disorder

P Oner, O Oner, K Munir, Autism, 1362361313487028, 2013                                              8

Sosyal iletişim ölçeğinin okul öncesi çocuklardaki geçerlik ve güvenirliği

P Öner, Ö Öner, E Çöp, KM Munir Klinik Psikofarmakoloji Bulteni 22 (1), 2012                     4

Characteristics of DSM-IV attention deficit hyperactivity disorder combined and predominantly inattentive subtypes in a Turkish clinical sample

O Oner, P Oner, E Cop, KM Munir. Child Psychiatry & Human Development 43 (4), 523-532, 2012           7

Ferritin and hyperactivity ratings in attention deficit hyperactivity disorder

P Oner, O Oner, FM Azik, E Cop, KM Munir, Pediatrics International 54 (5), 688-692, 2012          4

Reliability and validity of the Turkish version of the social communication scale

P Öner, Ö Öner, E Çöp, KM Munir, Bulletin of Clinical Psychopharmacology 22 (1), 43-50, 2012     5

Effects of zinc and ferritin levels on parent and teacher reported symptom scores in attention deficit hyperactivity disorder

O Oner, P Oner, OH Bozkurt, E Odabas, N Keser, H Karadag, M Kızılgün, Child Psychiatry & Human Development 41 (4), 441-447, 2010       25

Reliability and validity of Turkish translation of the pediatric sleep questionnaire

P Öner, Y Barut, Ö Öner, ÖŞ Üneri, Ş Bodur, S Turgut, KM Munir,Bulletin of Clinical Psychopharmacology 19 (4), 382-395, 2009              5

Relation of ferritin levels with symptom ratings and cognitive performance in children with attention deficit–hyperactivity disorder

O Oner, OY Alkar, P Oner,Pediatrics International 50 (1), 40-44, 2008                                                49

Relationship of ferritin to symptom ratings children with attention deficit hyperactivity disorder: effect of comorbidity

P Oner, O Oner, Child psychiatry and human development 39 (3), 323-330, 2008                            43

Psychopharmacology of pediatric obsessive-compulsive disorder: three case reports

O Oner, P Oner, Journal of Psychopharmacology 22 (7), 809-811, 2008                                              12

Comparison of Cerebral Blood Flow in Children with Obsessive Compulsive Disorder and Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

P Öner, Ö Öner, A Aysev, Ö Küçük, E Ibiş, Turkish Journal of Psychiatry 19 (1), 2008                            2

Association between low serum ferritin and restless legs syndrome in patients with attention deficit hyperactivity disorder

P Oner, EB Dirik, Y Taner, A Caykoylu, O Anlar, Tohoku Journal of Experimental Medicine 213 (3), 2007          49

Regional cerebral blood flow in children with ADHD: changes with age

O Oner, P Oner, A Aysev, O Küçük, E Ibis, Brain and Development 27 (4), 279-285, 2005                             10

The metabolic and clinical effects of olanzapine and quetiapine: preliminary findings from a randomized single-blind trial in patients with schizophrenia, HD Ozguven, O Oner, B Baskak, P Oner, EC Atbasoglu, SCHIZOPHRENIA RESEARCH 67 (1), 190-191, 2004             3

Psychotic disorder in a case with Hallervorden–Spatz disease

O Oner, P Oner, G Deda, D Içagasioglu, Acta Psychiatrica Scandinavica 108 (5), 394-397, 2003                     24

Anne Babanın Psikolojik Durumları ile Çocukların Psikolojik Durumlarını Değerlendirmeleri Arasındaki İlişki [Relationship between the parents’ psychological status and the psychological evaluation of their children], Ö Öner, N Erol, P Öner, A Aysev

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağliğı Dergisi [Turkish J. Child. Adolesc Mental Health], 2001

Çocuk ve ergenlerde obsesif kompulsif bozukluk

P Öner, A Aysev, Sürekli Tıp Eğitim Eğitimi Dergisi, 409-411, 2001             2

Adolescent perspective of cases who were diagnosed as Attention Deficit Hyperactivity Disorder in childhood: a cross-sectional study

A Aysev, P Öner, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi/Turkish Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 2001

1

IV. EĞİTİM ÖĞRETİME KATKI

SON ÜÇ YILDA VERİLEN DERSLER

“Çocuklarda sık görülen psikopatolojiler,” Turgut Özal Ü.T.F. 2013-2014 dönem V, 2014-2015 dönem V, 2015-2016 dönem V Psikiyatri stajı kapsamında her staj grubunda yinelemek üzere, 1,5 ayda bir anlatılmıştır.

“Gelişim Teorileri,” Turgut Özal Ü.T.F. 2013-2014 dönem V, 2014-2015 dönem V, 2015-2016 dönem Psikiyatri stajı kapsamında her staj grubunda yinelemek üzere, 1,5 ayda bir anlatılmıştır.

“Anksiyete Bozuklukları,” Turgut Özal Ü.T.F. 2013-2014 dönem V, 2014-2015 dönem V, 2015-2016 dönem Psikiyatri stajı kapsamında her staj grubunda yinelemek üzere, 1,5 ayda bir anlatılmıştır.

“Entellektüel Yetersizlik ve Öğrenme Güçlüğü,” Turgut Özal Ü.T.F. 2013-2014 dönem V, 2014-2015 dönem V, 2015-2016 dönem Psikiyatri stajı kapsamında her staj grubunda yinelemek üzere, 1,5 ayda bir anlatılmıştır.

“Otizm Spektrum Bozukluğu,” Turgut Özal Ü.T.F. 2013-2014 dönem V, 2014-2015 dönem V, 2015-2016 dönem Psikiyatri stajı kapsamında her staj grubunda yinelemek üzere, 1,5 ayda bir anlatılmıştır.

“Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu,” Turgut Özal Ü.T.F. 2013-2014 dönem V, 2014-2015 dönem V, 2015-2016 dönem Psikiyatri stajı kapsamında her staj grubunda yinelemek üzere, 1,5 ayda bir anlatılmıştır.

“Davranım Bozuklukları,” Turgut Özal Ü.T.F. 2013-2014 dönem V, 2014-2015 dönem V, 2015-2016 dönem Psikiyatri stajı kapsamında her staj grubunda yinelemek üzere, 1,5 ayda bir anlatılmıştır.

“Uyku Bozuklukları,” Turgut Özal Ü.T.F. 2013-2014 dönem V, 2014-2015 dönem V, 2015-2016 dönem Psikiyatri stajı kapsamında her staj grubunda yinelemek üzere, 1,5 ayda bir anlatılmıştır.

“Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Tik Bozukluğu,” Turgut Özal Ü.T.F. 2013-2014 dönem V, 2014-2015 dönem V, 2015-2016 dönem Psikiyatri stajı kapsamında her staj grubunda yinelemek üzere, 1,5 ayda bir anlatılmıştır.

“Dışaatım Bozuklukları,” Turgut Özal Ü.T.F. 2013-2014 dönem V, 2014-2015 dönem V, 2015-2016 dönem Psikiyatri stajı kapsamında her staj grubunda yinelemek üzere, 1,5 ayda bir anlatılmıştır.

 “Çocuklarda Sık Görülen Mental Bozukluklar,” Turgut Özal Ü.T.F. 2013-2014 dönem IV Pediatri stajı kapsamında düzenlenmiştir.

“Çocuklarda Sık Görülen Mental Bozukluklar,” Turgut Özal Ü.T.F. 2013-2014 dönem III, 2014-2015 dönem III, 2015-2016 dönem III – Sinir sistemi Hastalıkları

“Otizm Spektrum Bozukluğu,” Turgut Özal Üniversitesi 2013-2014 eğitim döneminde Odyoloji Bölümü ikinci sınıf öğrencilerine anlatılmıştır.

“Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,” Turgut Özal Üniversitesi 2014-2015 eğitim dönemi ve 2015-2016 eğitim dönemi Ankara Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü üçüncü sınıf, ders kodu: GB207, yarım dönem boyunca 15 günde bir 4 saatlik ders şeklinde verilmiştir.

“Gelişimsel Sorunlar ve Engelliliğin Önlenmesi (II)/OTİZM,” 0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı-Eğitici Eğitimi. Sağlık bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ruh Sağlığı Programları Daire Başkanlığı, 9-11 Haziran 2014

“Cinsel İstismara Uğrayan Çocuklar için ÇİM’de Çocuk Ergen Psikiyatristi Neler Yapıyor?,” Çocukla Adli Görüşmeci Eğitim Programı-Sağlık bakanlığı/Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/Adalet Bakanlığı ortak çalışması, 17-21 Şubat 2014

“Çocuklarda Sık Karşılaşılan Psikopatolojiler,” Çocukla Adli Görüşmeci Eğitim Programı-Sağlık bakanlığı/Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/Adalet Bakanlığı ortak çalışması, 17-21 Şubat 2014

“Çocuklarda Sık Karşılaşılan Psikopatolojiler,” Çocukla Adli Görüşmeci Eğitim Programı-Sağlık bakanlığı/Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/Adalet Bakanlığı ortak çalışması, 6-10 Mayıs 2013

“Çocuğun Psikolojik Gelişim Kuramları-I,” Çocukla Adli Görüşmeci Eğitim Programı-Sağlık bakanlığı/Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/Adalet Bakanlığı ortak çalışması, 6-10 Mayıs 2013

“Çocuğun Psikolojik Gelişim Kuramları-II,” Çocukla Adli Görüşmeci Eğitim Programı-Sağlık bakanlığı/Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/Adalet Bakanlığı ortak çalışması, 6-10 Mayıs 2013

“Çocuklarda Sık Karşılaşılan Psikopatolojiler,” Çocukla Adli Görüşmeci Eğitim Programı-Sağlık bakanlığı/Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/Adalet Bakanlığı ortak çalışması, 21-25 Ocak 2013

“ÇİM (Çocuk İzlem Merkezi) ile ilişkili Çocuk Ergen Psikiyatrisi uygulamaları,” Çocukla Adli Görüşmeci Eğitim Programı-Sağlık bakanlığı/Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/Adalet Bakanlığı ortak çalışması, 3-7 Eylül 2012

“Eğitim Konusu: Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Yaklaşım EğitimiKurum,” Adı: Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 18-19 Nisan 2017

DOÇENTLİK SONRASI ALDIĞI BAZI ÖNEMLİ EĞİTİM ve FAALİYETLER

ADOS-Autism Diagnostic Observation Schedule-clinical and research training (Michigan, 14th-15th June 2012/16th-18th June 2010)

Fogarty International Mental Health and Developmental Disabilities Research Training Program,  colloborated with University Center of Excellence in Developmental Disabilities Director Prof Dr Kerim Munir (Boston, June-September 2009, June and July 2010, July 2012)

Biostatistics course based at the Boston University School of Public Health (Boston, June-September 2009)

International physician observer in Sleep Medicine at the Boston Children's Hospital Center for Pediatric Sleep Disorders (July and Agust 2009 with Prof Dr Richard Ferber, and July 2012 with Assoc Prof Dr Sanjeev Kothare)

International physician observer in Child and Adolescent Psychiatry Developmental Disabilities Department, Boston Children's Hospital, and participation in Annual Leon Eisenberg Award as a keynote speaker  (May 2014)

Prof. Dr. Pınar YURTBAŞI, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını 1997-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde yaptıktan sonra 2002-2004 yılları arasında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Psikiyatrisi ABD’da Yardımcı Doçent olarak; 2005-2008 yılları arasında Sami Ulus Çocuk Hastanesi’nde Çocuk Ergen Psikiyatrisi Uzman Hekimi, Aralık 2008 Psikiyatri Doçenti olmaya hak kazandıktan sonra yine aynı hastanede 2009-2013 yılları arasında Çocuk Ergen Psikiyatrisi Kliniği Şef Yardımcısı ve Eğitim Görevlisi görevlerinde bulundu. Ayrıca 2009 Inceptor Fellowship, International Mental Health/Developmental Disabilities Program, Fogarty International Center, Children’s Hospital, Boston; 2009 Boston University, School of Public Health, Biostatistics; 2012 Sleep Study Center, Children’s Hospital, Boston. Bilimsel Koordinatör (2006-2013), Fogarty International Center, Mental Health/Developmental Disabilities Program (MH/DD), Children’s Hospital, Boston yurtdışı eğitim ve faaliyetlerde bulunmuştur. RDoC ile ilgili olarak Türkiye adına Haarvard Üniversitesi ile olan toplantılara katılmakta ve bu konuda işbirliğini devam ettirmektedir.

Meslek hayatına Temmuz 2017 tarihinden itibaren, Madalyon Psikiyatri Merkezi’ nde Çocuk ve Ergen Psikiyatristi olarak devam etmektedir.

Stresin Hayatımıza Etkisi

Stresin Yaşamımıza Etkisi

Stresi Anlama Stres, farklı durumlarda ve beklenmedik şekilde hayatımızı etkileyebilecek potansiyele sahip, duygularımızı, …

vajinismus

VAJİNİSMUS

Vajinismus ülkemizde yaygın olarak görülen cinsel işlev bozukluklarından biridir. Tanım olarak vajinismus, vajina …

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

DEHB, kişinin “kolayca ulaşılamayacak bir hedefe varmak için kullandığı kendini düzenleme becerileri” olarak …