Dr. Sefa COŞĞUN

Dr. Sefa COŞKUN

Unvanlar

Psikiyatri Uzmanı

İlgilendiği Yaş Aralığı

0-25

Eğitim

 • Üniversite: Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi, (2007-2013)
 • İhtisas: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (2014-2018)

Kongre, Kurs ve Seminerler;

 • “Psikodinamik Kuramlar Kursu” Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği Psikoterapi Komisyonu Ocak 2015-Nisan 2016.
 • “Dinamik Psikoterapi Süpervizyon Eğitimi” Mine Özmen, Aralık 2017- Mart 2018
 • “Kişilik, Kişilik Bozuklukları & Dinamik Psikoterapi Seminerleri” Doğan Şahin, Eylül 2014-Eylül 2016
 • EMDR Temel Eğitimi” Türkiye Psikiyatri Derneği, Aralık 2014
 • “Çocuk ve Ergenlerde Kognitif ve Davranış Terapisi” Maria Ceu Salvador, 2021-
 • AACAP's 63rd Annual Meeting, New York, USA
 • International Congress on Psychopharmacology & International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 2019, 2021.  Antalya, Türkiye
 • Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2017, 2018, 2019 İzmir, İstanbul, Türkiye
 • International Society for The Study of Personality Disorders, Norway, 2021.
 • Kiddie-Sads Eğitimi (Okul çağı çocukları için duygulanım bozuklukları ve şizofreni görüşme çizelgesi- şimdi ve yaşam boyu versiyonu örneğinde yapılandırılmış görüşme teknikleri) tanısal değerlendirme eğitimi, Mayıs 2018.

Yer Aldığı Projeler

 • Ortak Araştırmacı: Investigating Early Signs and Developmental Course of Personality Disorders in Young People, Botnar Research Centre for Child Health, Switzerland. 2022-2026.

Bilimsel Yayınları

 • S Cosgun, S Cakiroglu. Borderline Personality Features Scale-Children: Adaptation to Turkish, validity and reliability study. Anatolian Journal of Psychiatry.
 • S Cosgun, K Goth, S Cakiroglu. (2020) Levels of Personality Functioning Questionnaire (LoPF-Q) 12–18 Turkish Version: Reliability, Validity, Factor Structure and Relationship with Comorbid Psychopathology in a Turkish Adolescent Sample, J Psychopathol Behav Assess (2021).
 • S Cakiroglu, S Cosgun, V Görmez. (2022) The Prevalence and Severity of Misophonia in Turkish Population and Validation of the Amsterdam Misophonia Scale. Bulletin of the Menninger Clinic. 86:2, 159-180.
 • ZS Albayrak, S Cosgun, E Bulutlar, T Oncu, GB Uluutku (2021). Prenatal Attachment in the COVID-19 Pandemic: A Cluster Analyses. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences.
 • S Cosgun. Auditory, visual and tactile hallucinations in a 16-year-old adolescent with high-dose duloxetine at one time, Journal of Surgery and Medicine. 2020;4 (1):99-101.
 • S Cosgun, Eray Fadiloğlu. (2021) Telepsychiatry Practices in Children and Adolescents During the COVID-19 Outbreak: Case Series and Mini Review, Turk J Child Adolesc Ment Health 2021;28(Suppl 1):4-8.
 • S Cosgun, Trauma Focused cognitive Behavioral Therapy İn Children and Adolescent with PTSD. Symposium. 11th International Congress on Psychopharmacology &International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (TAP-ICP). PP-15, Antalya, Turkey, April 2019.
 • S Cosgun Differences in self-reported personality functioning in adolescence (LopF-Q 12-18) and young adulthood (LoPF-Q adult): Preparing a longitudinal study in Turkey. Symposium. International Society for The Study of Personality Disorders, Norway, November 2021
 • S Cosgun Treatment of Child and Adolescent Addition. Symposium. 12th International Congress on Psychopharmacology &International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (TAP-ICP). Antalya, Turkey, November 2021.
 • S Cosgun Determining the relationships between gaming disorder and personality functioning in adolescents. Oral presentation. 12th International Congress on Psychopharmacology &International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (TAP-ICP). Antalya, Turkey, November 2021
 • S Cosgun, “DSM-5 Bölüm III ve ICD-11 ile Gelen Yeni Kişilik Bozukluklarının Tanımı, Klinikteki Avantajları ve Dezavantajları”. Sempozyum. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. İstanbul, Türkiye, Mayıs 2019.
 • S Cosgun, N. Soylu. Çocukluk Çağı Ruhsal Travmaların Borderline Kişilik Bozukluğu Tanısı Alan Ergenlerdeki Etkileri. Poster Sunum. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. PB-328, İstanbul, Türkiye, Mayıs 2018.
 • S Cosgun. (2020) “Karaciğer Nakli Öncesi ve Sonrası Dönemde Çocuklarda Psikiyatrik Değerlendirme ve Müdahaleler” içinde Hepatoloji, 1153-1161. Akademisyen Kitapevi, Ankara
 • S Cosgun. (2020) “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu” içinde Pediatride Güncel Yaklaşımlar-1, 99-113. Akademisyen Kitapevi, Ankara.

Biyografi:

Dr. Sefa Coşğun Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi’den mezun olduktan sonra 2014-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi kliniğinde uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Asistanlık süreci boyunca hem yurtiçinde hem yurtdışında birçok kursa ve kongreye katılmıştır. Asistanlık yıllarından itibaren dinamik yönelimli psikoterapilere ilgi duymuş, Prof. Dr. Doğan Şahin’in “Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Terapi Eğitim’ini” tamamlamıştır. Tez sürecini Prof. Dr. Nusret Soylu ile “Çocukluk çağında ruhsal travmaya maruz kalan ergenlerde borderline kişilik bozukluğu gelişimini yordayan faktörlerin incelenmesi” adlı tez ile tamamladıktan sonra mecburi hizmet için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanmıştır. Görevi boyunca birçok farklı psikiyatrik rahatsızlığı olan çocuk ve gence yardımcı olmuş, poliklinik hizmeti vermenin yanında Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’nde (ÇEMATEM) sorumlu hekim olarak görev almıştır. Mecburi hizmeti sırasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Çocuk Psikiyatri dersleri vermiştir. Aktif olarak Botnar Research Centre for Child Health’nin (İsviçre) desteklediği, çocuk ve ergenlerdeki Kişilik Bozukluklarının erken tanınması üzerine yürütülen projede ortak araştırmacı olarak görev almaktadır. Günümüz şartlarında danışanlarının şikayetlerine kısa sürede hedefe yönelik yardımcı olabilmek için Dr. Ceu Salvador’dan “Çocuk ve Ergenlerde Kognitif ve Davranış Terapisi” eğitimine devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Stresin Hayatımıza Etkisi

Stresin Yaşamımıza Etkisi

Stresi Anlama Stres, farklı durumlarda ve beklenmedik şekilde hayatımızı etkileyebilecek potansiyele sahip, duygularımızı, …

vajinismus

VAJİNİSMUS

Vajinismus ülkemizde yaygın olarak görülen cinsel işlev bozukluklarından biridir. Tanım olarak vajinismus, vajina …

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

DEHB, kişinin “kolayca ulaşılamayacak bir hedefe varmak için kullandığı kendini düzenleme becerileri” olarak …